Leeuwendaal Logo
Stichting Activite
Stichting Activite zoekt een:

Lid raad van toezicht (aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid)

Leeuwendaal zoekt voor ActiVite een lid raad van toezicht op bindende voordracht van de CCR en met aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid. 

De organisatie

ActiVite heeft als enige VVT-aanbieder in de regio Zuid Holland Noord een compleet aanbod van zorg en welzijn. Welke zorgvraag de cliënt in zijn of haar levensfase ook heeft, ActiVite sluit hierop aan. Ze biedt verpleeghuiszorg, palliatieve (terminale) zorg, (gespecialiseerde) wijkverpleging, verzorging, huishoudelijke ondersteuning, thuisbegeleiding, ontmoetingscentra, gemaksdiensten aan huis en cursussen. Dit doet ActiVite in o.a. acht verpleeghuizen, 15 ontmoetingscentra en diverse wijksteunpunten en samen met zo’n 2300 medewerkers. Het motto van ActiVite is ‘Zorg die bij je past’. De kern van de visie op zorg van ActiVite is dat zorg persoonsgericht en passend is, daarom staan alle medewerkers op 1: zij maken tenslotte het verschil voor onze cliënten en bewoners.

ActiVite heeft een vijfhoofdige raad van toezicht en een tweehoofdige raad van bestuur. Op dit moment loopt er een wervingsprocedure voor het lid raad van bestuur.

ActiVite kent per 1 aug 2023 een regiostructuur. Daarnaast kent ActiVite een ondernemingsraad (OR), een professionele Adviesraad (PAR), een Centrale Cliëntenraad (CCR) en acht lokale cliëntenraden (LCR). 

De raad van toezicht

ActiVite hanteert de Governancecode Zorg 2022 als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. De raad van toezicht heeft een voor de stichting relevant netwerk in en buiten de regio waarin ActiVite zorg levert. De raad van toezicht hecht aan de ‘eigen’ kernwaarden: open, betrokken, kritisch, moedig, zelfreflectie, verbindend en oplossingsgericht (zie ook de Toezichtsvisie 2022 via het uitgebreide wervingsprofiel). Diversiteit en inclusiviteit staan centraal (in brede zin; gender, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding, type persoon etc.) en er is nadrukkelijk aandacht voor cliëntenparticipatie in overleg met CCR. Het streven is een zo divers mogelijke raad samen te stellen waarbij kwaliteit leidend is.

In de zorg moet steeds meer met steeds minder. De uitdaging op de arbeidsmarkt is niet mals, dus er zal nog slimmer gewerkt moeten worden om aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Bijvoorbeeld door digitalisering. Maar ook de samenwerking met partners wordt nog crucialer. Een ander belangrijk thema is human resources, waarbij ActiVite de medewerker op één zet om goed personeel te behouden. Recent is de raad van toezicht gecompleteerd met een nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden. Met deze nieuwe leden is de raad van toezicht op volle sterkte om de kritische vriend te zijn die vanuit vertrouwen de juiste vragen stelt en ook sparringpartner voor de raad van bestuur is. Een raad die de wind in de rug kan zijn en er tegelijkertijd niet voor terugdeinst om het moedige gesprek aan te gaan.

Profiel

Lid raad van toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad en aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid

Vanwege verstrijken van de maximale termijn van het lid raad van toezicht met de portefeuille Kwaliteit & Veiligheid op bindende voordracht van de CCR zoekt de raad van toezicht, in nauwe samenwerking met de CCR, per 1 januari nog één nieuwe collega. Voor deze specifieke portefeuille zijn grofweg een drietal thema’s te omschrijven:

 1. De sociale kwaliteit van zorg; om meer regie bij de cliënten zelf neer te kunnen leggen is het van belang dat er een sociale structuur geboden wordt ten opzichte van wat een zorgorganisatie professioneel moet leveren.
 2. De ‘hardere/technische’ kwaliteit van zorg; hieronder valt onder andere het voldoen aan kwaliteitsindicatoren.
 3. De kwaliteit van medewerkers; hierbij valt te denken aan goed opgeleide professionals, veiligheid op de werkplek, oog voor ziekteverzuim etc.

De balans tussen hard en soft control is uitermate belangrijk. De uitdaging voor de commissie Kwaliteit en Professionaliteit is daadwerkelijk het gesprek te voeren over de toekomst van de ouderenzorg.

Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de huidige procedure van lid raad van toezicht op bindende voordracht van de CCR.

 • Zorginhoudelijke achtergrond en bestuurlijk inzicht/bestuurlijke ervaring.
 • Ervaring met de dynamiek van de langdurige zorg. Kennis van en ervaring met ontwikkelingen binnen de ouderenzorg is een pré.
 • Kan vanuit kwaliteitsdenken de vertaalslag maken naar wat de impact van beslissingen betekenen voor het primair proces.
 • Beschikt over een duidelijke visie op vraagstukken rond dienstverlening en cliëntsturing en heeft een scherp oog voor de positie van de cliënt in relatie tot het zorgstelsel en in relatie tot de context van de organisatie(onderdelen).
 • Heeft kennis van kwaliteitsmanagementsystemen van zorgorganisaties.
 • Heeft statuur en senioriteit op de inhoudelijke kant van de zorg/zorgontwikkeling.
 • Voert vanuit rust en met respect als toezichthouder het gesprek over de inhoud en de toekomst van de ouderenzorg. Beweegt mee in de balans tussen hard en soft control.
 • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, is in staat om onafhankelijk en kritisch te denken en op te treden.
 • Beschikt over voldoende tijd voor de rol van toezichthouder en is toegankelijk voor de leden van de CCR, leden van de LCR’s en natuurlijk de cliënten.
 • Beschikt over natuurlijke sensitiviteit en empathie.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Manon Min, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op woensdag 15 november 2023.

 

Locatie: Leiderdorp
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 15-nov.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023