Leeuwendaal Logo
Laurens
Laurens zoekt een:

Lid raad van toezicht (aandachtsgebied Innovatie en Transformatie)

Leeuwendaal zoekt voor Laurens een lid raad van toezicht met aandachtsgebied Innovatie en Transformatie.

De organisatie

Duizenden ouderen vertrouwen iedere dag op de zorg van Laurens. Laurens wil deze ouderen helpen zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk te leven: met respect voor ieders eigenheid. De vraag ‘Wat kunnen we voor u betekenen?’ is leidend in het werk. Bij Laurens zijn de medewerkers op de hoogte van ieders persoonlijke verhaal en levensovertuiging, en kennen ze de mensen die voor hen belangrijk zijn. Ze sluiten daar in de zorg zoveel mogelijk bij aan. Daarbij doet Laurens alles om zoveel mogelijk te behouden in de levens van haar cliënten: dat wat vanzelfsprekend is, blijft ook vanzelfsprekend. Dat maakt de zorg van Laurens bijzonder. 

De afgelopen jaren zijn forse stappen gemaakt en zijn verbeteringen doorgevoerd, zowel op financieel gebied als op het gebied van kwaliteit van zorg. Er is veel geïnvesteerd in organisatieontwikkeling en professionalisering. Het totale omzetvolume bedraagt ruim € 356 miljoen. Laurens ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en zet zich onverminderd in om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden voor mensen die deze zorg nodig hebben. Laurens is de grootste VVT-aanbieder in Rotterdam en omstreken en de op vier na grootste van Nederland. Een sterke, professionele zorgorganisatie met een kleinschalige aanpak, dicht bij mensen, in de buurt waar zij wonen. Dat doet Laurens met bijna 7.000 medewerkers (circa 4.000 FTE) en circa 2.000 vrijwilligers. 

De raad van toezicht

De raad van toezicht van Laurens bestaat uit zes leden en richt zich als verantwoordelijk toezichthouder op de belangen van Laurens. De vervulling van de maatschappelijke functie, de beheersing van middelen en de bewaking van de kwaliteit van de zorg in relatie tot de daaraan bestede middelen spelen in het toezicht een centrale rol. De toezichthoudende functie heeft niet alleen betrekking op de organisatie sec, maar ook op alle erbij betrokkenen. De raad van toezicht vervult tevens de rol van werkgever en heeft de adviesrol/klankbordrol ten opzichte van de raad van bestuur. Daarnaast dient de raad van toezicht het maatschappelijk belang in de zin van het afleggen van verantwoording naar de externe stakeholders.

Het competentieprofiel van een lid van de raad van toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in (landelijke) maatschappelijke organisaties.
 • Affiniteit met de doelstelling van Laurens.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Laurens stellen.
 • Voldoende inzicht in taken en rollen tussen raad van toezicht en raad van bestuur en bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance.
 • De capaciteit en de mentaliteit om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van Laurens en het functioneren van de raad van bestuur te beoordelen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Het vermogen in teamverband te functioneren.
 • Voldoende toewijding, beschikbaarheid en flexibiliteit.
 • Maatschappelijk actief.
 • Natuurlijk ontwikkeld moreel kompas.

Binnen de raad van toezicht ontstaat op korte termijn de positie van lid raad van toezicht met aandachtsgebied Innovatie en Transformatie. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de executive search procedure.

De opgave

In lijn met alle huidige ontwikkelingen in de zorg staat ook Laurens voor een grote transitie. Hierbij is sociale innovatie een groot en actueel vraagstuk vanuit de gedachte dat technologische vernieuwing (en de impact hiervan) sociale vernieuwing vereist. Dit vraagt om een transformatie en daarmee een andere rol van de raad van bestuur maar ook van de raad van toezicht. 

Profiel

 • Ervaren toezichthouder met bedrijfskundige achtergrond en affiniteit met de zorg.
 • Kennis van en ervaring met (zorg)innovaties (zowel digitale als sociale innovatie) en implementatie ervan.
 • Ervaring met het leiden van grote transitietrajecten.
 • Ervaring met grootstedelijke problematiek.
 • Er is ruimte voor een toezichthouder met nieuwe en inspirerende visie en inzichten vanuit de zakelijke dienstverlening of vanuit een ander perspectief dan alleen zorgervaring.
 • Het vermogen om het beleid van Laurens te plaatsen, c.q. hierin te adviseren m.b.t. haar rol als zorgondernemer.
 • Is een ‘out of the box denker’ met een ondernemende instelling; denkt (proactief) mee in kansen zonder kritische blik te verliezen.
 • Beschikt over informeel leiderschap.
 • Inzicht in het veld van belanghebbenden en mogelijke samenwerkingspartners.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Manon Min, adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw e-mailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 29 oktober 2023.

Locatie: Rotterdam
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 29-okt.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023