Leeuwendaal Logo
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH)
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) zoekt een:

Lid raad van toezicht (aandachtsgebied Financiën en Bedrijfsvoering)

Leeuwendaal zoekt voor SCOH een lid raad van toezicht.

De organisatie

SCOH is een moderne onderwijsorganisatie in de gemeenten Den Haag en Rijswijk en bestaat uit 32 basisscholen, 3 scholen voor speciaal (basis)onderwijs, 1 school voor praktijkonderwijs, 1 (V)SO-school en 21 peuterscholen. De peuterscholen maken onderdeel uit van de basisscholen.

Bij SCOH werken circa 1150 medewerkers – van pedagogen tot bestuurder – aan kwalitatief goed onderwijs voor zo’n 10.000 leerlingen. SCOH beschikt over een ondersteunend bureau ‘het Huis van SCOH’. Het Huis van SCOH is op hoofdlijnen onder te verdelen in de Sectoren Mens & Organisatie, Bedrijfsvoering en Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie. Deze afdelingen ondersteunen het College van Bestuur (CvB) en de scholen bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid.  

SCOH komt voort uit de protestants-christelijke traditie. Binnen SCOH wordt deze traditie vormgegeven op een manier die past bij deze tijd, de grootstedelijke context en de bijbehorende dynamiek. Eén en ander is vastgelegd in het Identiteitskader 2019 “Samen leren voor het Leven”. SCOH-scholen zijn christelijke dialoogscholen waarbij de identiteit terugkomt in de kernwaarden, pedagogische opvattingen en onderwijskwaliteit. Op de SCOH-scholen en peuterscholen komen kinderen met een verschillende achtergrond en afkomst bij elkaar. Er is sprake van waardering en openheid voor nieuwe en andere opvattingen. De christelijke kernwaarden zijn het bindende element. Elke SCOH-school geeft op een passende manier binnen de eigen context invulling aan de christelijke identiteit.

Zie ook https://www.scoh.nl/sites/www.scoh.nl/files/documenten/SCOH_identiteitskader_2019.pdf

De raad van toezicht

De raad van toezicht (“RvT”) van SCOH is het officiële orgaan dat de wettelijke functie van het intern toezicht verzorgt. Daarmee zijn binnen SCOH de functies besturen en toezicht houden duidelijk gescheiden. SCOH voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving en tevens onderschrijft zij de “Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs” en leeft die zoveel mogelijk na.

De taken en bevoegdheden van de RvT zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement RvT.

De RvT en het CvB van SCOH vormen een personele unie met de RvT respectievelijk het CvB van de Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen (“SPCP”). Zo houden de leden van de RvT dus ook toezicht op SPCP. Onder SPCP ressorteren 21 peuterscholen. Elk van deze 21 peuterscholen is verbonden aan een SCOH-school. Daarnaast vormt de RvT van SCOH een personele unie met het bestuur van de Stichting tot Behartiging van de Belangen van het Christelijk Onderwijs (“SBBCO”). De leden van de RvT van SCOH zijn dus qualitate qua bestuurslid van SBBCO.

In 2023 is het “Toezichtkader SCOH” herzien. Hierin worden sturing en richting gegeven aan het intern toezicht van de RvT op het beleid, de besluiten en het functioneren van het CvB. De RvT houdt integraal toezicht op alle beleidsterreinen van SCOH en SPCP. Leidend hierbij is de kwaliteit van het primair proces en de RvT richt zich daarbij op het belang van de beide stichtingen en de daaraan verbonden organisaties. Tot het belang van SCOH en SPCP wordt gerekend het maatschappelijke belang van kwalitatief goed primair onderwijs respectievelijk peuteronderwijs in de regio Haaglanden. 

Profiel

Naast het collectieve profiel van de leden (zie hiervoor het wervingsprofiel), zal het nieuwe lid RvT over de volgende ervaring, eigenschappen en competenties beschikken:

  • Brede ervaring en gedegen kennis op het gebied van financiën en bedrijfsvoering op strategisch niveau, bij voorkeur opgedaan bij een organisatie in de (semi)publieke sector. Ook kandidaten uit het bedrijfsleven worden uitgenodigd te reageren.
  • Heeft kennis van en affiniteit met ICT (onderwijsinnovaties door middel van digitalisering, AI, cybersecurity etc.) en huisvesting.
  • Heeft praktijkervaring met organisaties in ontwikkeling en heeft gedegen kennis van verandermanagement.
  • Is bij voorkeur werkende.
  • Heeft een overstijgende blik, verliest zich niet in details en schakelt gemakkelijk tussen bedrijfsvoering en de strategische koers van de organisatie.
  • Beschikt bij voorkeur over toezichthoudende ervaring in de (semi)publieke sector.

Wat biedt Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH)?

Honorering

In deze positie draag je bij aan het toekomstgerichte en kwalitatief hoogstaande christelijk basisonderwijs dat de SCOH en de SCOH-scholen haar leerlingen in de grootstedelijke context van Den Haag bieden.

De vergoeding voor deze positie is vastgesteld op in totaal € 9.750,-- per jaar, exclusief reiskostenvergoeding.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Marcel ten Berge, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je e-mailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen je reactie graag uiterlijk op maandag 16 oktober 2023.

Locatie: Den Haag
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 16-okt.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023