Leeuwendaal Logo
TBV Wonen
TBV Wonen zoekt een:

Lid raad van commissarissen

Leeuwendaal zoekt voor TBV Wonen een lid raad van commissarissen met bestuurlijke visie en expertise op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

De organisatie

TBV Wonen is een middelgrote, klantgerichte woningcorporatie met ongeveer 9000 woningen in Tilburg en de kernen Udenhout, Berkel-Enschot, Helvoirt, Haaren en Biezenmortel ten oosten van Tilburg. Zij richt zich met ruim 120 medewerkers op het bieden van een thuis, in het bijzonder aan bewoners die daar niet op eigen kracht in kunnen voorzien.  

De organisatie is een goede en gedegen sociale huisvester voortgekomen uit de fusie in juli 2019 van (de rechtsvoorganger van) TBV Wonen en Woonstichting ’t Heem. TBV Wonen maakt wonen met zorg mogelijk, met name voor de senioren. TBV Wonen is actief in wijk en dorp en zet zich samen met partners in voor bewoners op het gebied van wonen, zorg, welzijn en een prettige leefomgeving. TBV Wonen hecht eraan dat bewoners zich echt thuis voelen en wil voor hen tevens een klantgerichte degelijke en betrouwbare dienstverlener zijn. Het DNA van TBV Wonen kan worden omschreven als betrokken, gedreven, kwaliteit leveren, pragmatisch, gezellig en vernieuwend. De organisatie is financieel gezond.

De raad van toezicht

TBV Wonen is een stichting met een eenhoofdig bestuur, de directeur-bestuurder. TBV Wonen is lid van Aedes en onderschrijft de governancecode woningcorporaties 2020. De raad van commissarissen kan volgens de statuten uit minimaal drie en maximaal zeven leden bestaan en werkt met een audit- en vastgoedcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie. Per eind 2022 bestaat de raad van commissarissen uit vijf mensen, waarvan twee vrouwen (40%) en drie mannen (60%).

De raad van commissarissen staat de bestuurder van TBV Wonen gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde. De raad ziet toe op de financiële continuïteit, de volkshuisvestelijke prestaties van de organisatie en heeft een belangrijke toetsende rol bij de maatschappelijke doelstellingen van TBV Wonen. Bij de vervulling van haar taak richt de raad zich naar het belang van TBV Wonen.

 

Profiel

We zijn voor deze positie op zoek naar geschikte kandidaten die zich kunnen vinden in de ambities en doelstellingen van TBV Wonen en voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van hun rol en verantwoordelijkheid als toezichthouder. Met het ontstaan van de vacante positie is tevens gekeken naar de onderlinge verdeling van de portefeuilles binnen de raad van commissarissen. Het nieuwe lid zal voorzitter worden van de remuneratiecommissie.

 

Functie-eisen

Voor de positie van zijn we op zoek naar kandidaten die;

 • Ervaring hebben of hebben opgedaan in een bestuurlijk eindverantwoordelijke positie in bij voorkeur de ouderen zorg of welzijn, met de nodige kennis van strategische allianties;
 • Visie hebben op volkshuisvesting in relatie tot de maatschappelijke ontwikkelingen voor/binnen de doelgroepen van TBV Wonen en meer specifiek op het terrein van zorg, wonen en welzijn;
 • Bekend zijn met goed werkgeverschap, een goede sparringpartner en klankbord zijn voor de bestuurder als het gaat over leiderschap, organisatieontwikkeling en bijbehorende vraagstukken en dilemma’s;
 • Bij voorkeur professioneel en maatschappelijk actief zijn; 
 • Bij voorkeur uit de regio Brabant komen maar in ieder geval op bereisbare afstand wonen en werken van Tilburg;
 • Beschikken over ervaring als toezichthouder, dan wel bekend zijn met het werken met een raad van toezicht;
 • Reflectief zijn en acteren vanuit de bedoeling;
 • Beschikken over uitstekende sociale, communicatieve vaardigheden;
 • Beschikken over een helikopterview, overstijgende blik;
 • Samenwerkingsgericht zijn, open, transparant en authentiek;
 • Oprecht gaan voor TBV Wonen en de mensen voor wie de corporatie een belangrijke maatschappelijke rol vervuld.

Wat biedt TBV Wonen?

De raad van commissarissen biedt je een interessante positie binnen een professioneel team en bij een toonaangevende en lokaal verbonden sociale woningcorporatie met ambitie. 

De beloning van de commissarissen past binnen de honoreringscode van de VTW en voldoet aan het bezoldigingsmaximum van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Deze bedroeg in 2022 € 14.480,--.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Marcel ten Berge, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen je reactie graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op zondag 15 oktober 2023.

 

Locatie: Tilburg
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 15-okt.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023