Leeuwendaal Logo
Huisartsenposten Oost-Brabant B.V.
Huisartsenposten Oost-Brabant B.V. zoekt een:

Lid raad van commissarissen

Leeuwendaal zoekt voor Huisartsenposten Oost-Brabant een lid raad van commissarissen.

De organisatie

HAP Oost-Brabant is een organisatie in het werkgebied Oost-Brabant en de Bommelerwaard met als kernactiviteit het organiseren en verlenen van spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg in avond, nacht, weekend en op officieel erkende feestdagen (ANW-uren). HAP Oost-Brabant levert zorg onder het motto: ‘Bij spoed helpen wij u direct, wat kan wachten moet wachten’. De primaire zorgvraag van de patiënt staat centraal.

Op basis van missie, visie, en de resultaten van de transitie, die u op de website van HAP Oost-Brabant kunt vinden, is er een strategie geformuleerd voor 2020-2023. In het kort houdt deze strategie in dat HAP Oost-Brabant ontwikkelt naar spoedpleinen en een zorgcoördinatiecentrum. Toenemende krapte van de arbeidsmarkt met name ten aanzien van triage, hoge dienstbelasting huisartsen en toename van de zorgvraag in ANW-uren hebben effect op onze tijdigheid van zorg. Er is urgentie en druk op voldoende beschikbare capaciteit. Daarnaast zijn er plannen voor verdere digitalisering. Het jaarplan 2022 focust op deze onderwerpen zodat beschikbaarheid en tijdigheid van zorg gewaarborgd blijven. De strategie, ontwikkelen naar spoedpleinen en zorgcoördinatiecentrum blijft staan en vormt één van de mogelijke middelen om tot verbetering op de drie thema’s te komen. In het uitgebreide functieprofiel ziet u een overzicht van het jaarplan 2022.

De raad van toezicht

HAP-OB hanteert de Zorgbrede Governancecode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. HAP Oost-Brabant zoekt versterking in een lid RvC met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid van zorg. Deze commissaris wordt lid van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Gezien de samenstelling van de RvC gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat die wordt geworven op bindende voordracht van de cliëntenraad. Binding met de regio is een pré.

In de samenstelling RvC let de raad in het bijzonder op:

 • Affiniteit: dat er voldoende affiniteit is met de huisartsenzorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van HAP Oost-Brabant in het bijzonder.
 • Maatschappelijke binding: dat er brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.
 • Diversiteit: dat een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en ervaring, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is.

Profiel lid raad van commissarissen – aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid van zorg (op bindende voordracht van de CR)

We zoeken een lid RvC met maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, een proactieve opstelling, strategisch inzicht en een helikopterview (abstractieniveau). U heeft een kritisch- analytisch oordeelsvermogen, een sterk normbesef en verbindend en oog voor onderlinge relaties. U heeft uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden: u gaat echt in dialoog. Verder voldoet u aan de volgende functie-eisen:

 • Affiniteit met en kennis van triage en huisartsenzorg en actuele ontwikkelingen van de eerstelijnszorg in het algemeen en ANW zorg in het bijzonder;
 • Sterke betrokkenheid bij de kwaliteit en veiligheid van de zorg en visie op de kwaliteitsdoelstellingen van de organisatie;
 • Kennis van kwaliteits- en veiligheidssystemen van zorgorganisaties en de hiermee verband houdende auditing en certificering;
 • Bovenop de algemene kennis van wet- en regelgeving specifiek kennis van wetgeving rondom kwaliteit van zorg waaronder de WMCZ in het bijzonder.
 • Een heldere visie op vraagstukken rond dienstverlening en cliëntsturing en een scherp oog voor de positie van de cliënt in relatie tot het zorgstelsel;
 • In staat om het vertrouwen te krijgen van en staat open voor contacten met de cliëntenraad (constructieve samenwerking). Hierbij is er aandacht voor stabiliteit en continuïteit in de samenwerking met de cliëntenraad en voor een open en tijdige uitwisseling (halen én brengen) van informatie;
 • Vanuit een toezichtrol inhoud geven aan cliëntenperspectief (begrijpen en vertalen);
 • Specifieke kennis van cliëntenbelangen (deze belangen herkennen in complexe materie) en de vaardigheid om die op een constructieve manier in te brengen;
 • Beoordelen van het systematisch werken aan kwaliteit en veiligheid in de organisatie en hierover overleg voeren met de cliëntenraad.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Manon Min, adviseur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton bovenaan deze pagina en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op donderdag 17 februari 2022.

Locatie: 's-Hertogenbosch
Sluitingdatum: 24-dec.-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023