Leeuwendaal Logo
Woonstichting Triada
Woonstichting Triada zoekt een:

Lid Raad van Commissarissen

Voor Woonstichting Triada in Heerde zoekt Leeuwendaal twee commissarissen met kennis en ervaring op het gebied van Financieel-economische ontwikkelingen/Vastgoedontwikkeling, respectievelijk Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, leefbaarheid en HRM.

Over Triada

Triada is de grootste sociale huisvester in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe en biedt met 68 medewerkers en 6.500 woningen betaalbare en passende sociale huisvesting aan ruim 15.000 inwoners. De organisatie is sterk lokaal verbonden en verankerd.

Triada is een stichting met een eenhoofdig bestuur, lid van Aedes en onderschrijft de governancecode woningcorporaties 2020. De raad van commissarissen bestaat momenteel uit vijf leden en kent een audit- en een remuneratiecommissie.

In de visie van Triada staat voorop dat men er écht is voor de huishoudens met een beperkt inkomen. Belangrijke partners zijn de Huurdersraad en gemeenten. Daarmee wordt nauw samengewerkt en worden onder meer de prestatieafspraken gemaakt. Uiteraard onderhoudt Triada ook contacten met zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties in de regio.

Triada is in balans, financieel gezond en heeft een duidelijke ambitie zoals verwoord in het ondernemingsplan “De verandering is duurzaam”. Uit de maatschappelijke visitatie 2020 komt naar voren dat Triada de afgelopen jaren (2015-2019) voldoende tot goede volkshuisvestelijke prestaties heeft geleverd.

Wat vraagt Triada van de nieuwe leden van de raad van commissarissen?

We zijn voor de beide posities op zoek naar geschikte en ervaren kandidaten die zich kunnen vinden in de ambities en doelstellingen van Triada en voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van hun rol en verantwoordelijkheid als toezichthouder.

Met het ontstaan van de vacante posities is tevens gekeken naar de onderlinge verdeling van de portefeuilles binnen de raad. De nieuwe leden zullen ieder hun specifieke kennis en expertise meebrengen. Voor de financieel-economische/vastgoed expertise kijken we naar kandidaten met een stevige financieel economische achtergrond, expertise en ervaring plus de nodige affiniteit met de (ontwikkelingen van de) vastgoed- en woningmarkt, zo mogelijk in combinatie met politieke ervaring en gemeentelijk functioneren. Voor de expertise op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, leefbaarheid en HRM, hebben we interesse in kandidaten die kunnen bogen op een brede en actuele kennis van de ontwikkelingen in volkshuisvesting en dit combineren met ruime strategische ervaring op het vlak van HRM, organisatieontwikkeling en medezeggenschap.

Wat biedt Triada?

Een interessante positie binnen een professionele raad van commissarissen van een lokaal verbonden, sociale woningcorporatie met ambitie.

De beloning van de commissarissen past binnen de honoreringscode van de VTW en voldoet aan het bezoldigingsmaximum van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Triada Meer informatie over de functie vindt u in het uitgebreide functieprofiel dat u bovenaan deze pagina kunt downloaden.

Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marcel ten Berge, senior adviseur, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Locatie: Heerde
Sluitingdatum: 30-nov.-2020
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023