Leeuwendaal Logo
Aveleijn
Aveleijn zoekt een:

Lid raad van bestuur

Leeuwendaal zoekt voor Aveleijn een lid raad van bestuur
Zorgt samen met de voorzitter raad van bestuur voor een betekenisvol leven van cliënten, nu en in de toekomst.

De organisatie

Aveleijn werkt al meer dan vijftig jaar in samenwerking met anderen aan een betekenisvol leven voor mensen met een verstandelijke beperking en/of lage sociale redzaamheid. Dat doet Aveleijn met circa 2250 medewerkers, 670 vrijwilligers en 300 stagiaires voor zo’n 2700 cliënten (jaarverslag 2022, nog in bewerking). De jaarlijkse begroting ligt rond de 140 miljoen. De organisatie is financieel gezond. 

Aveleijn is een waardengedreven organisatie. Dit houdt in dat bij het maken van keuzes, de meerwaarde voor cliënten en medewerkers voorop staat. Aveleijn ondersteunt cliënten levenslang en levensbreed. Het maakt daarbij niet uit of het om een enkelvoudige of complexe ondersteuningsvraag gaat en op welke wijze de ondersteuning gefinancierd wordt. 

De organisatie beschikt over een tweehoofdige raad van bestuur. De voorzitter en het lid raad van bestuur werken op basis van gelijkwaardigheid collegiaal samen. De raad van bestuur geeft met passie leiding aan de koers en doorontwikkeling van Aveleijn en verdelen in overleg met elkaar de portefeuilles. Binnen de raad van bestuur is de voorzitter in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden, besluitvormingsprocessen en goed overleg met de (voorzitter van de) raad van toezicht. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat de raad van bestuur complementair is aan elkaar, het goed heeft met elkaar en als team samenwerkt en acteert.

De opgave

De bestuurders, managers, medewerkers en vrijwilligers van Aveleijn zorgen met elkaar dat de organisatie toekomstbestendig blijft. Net als andere zorgorganisaties heeft ook Aveleijn te maken met de vele uitdagingen en ontwikkelingen in het zorgdomein, toenemende krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing en een toenemende complexiteit van hun zorg-/hulpvragen. Ook doen steeds meer mensen met een licht verstandelijke beperking een beroep op de professionele zorg van Aveleijn. Daarbij zal in de nabije toekomst de druk op de tarieven gaan toenemen. 

Onder het motto “Samenspel voor een betekenisvol leven, We kunnen en willen het niet alleen!” ontwikkelt Aveleijn haar ondersteunings- en zorgaanbod door. En richt zich hierbij op het versterken van individuen (cliënten, medewerkers, vrijwilligers etc.), het samenspel tussen alle betrokkenen en het versterken van de verbindingen met de samenleving. Aveleijn is ook actief in het vinden van nieuwe samenwerkingspartners met wie de toekomstige begeleiding aan de cliënten van Aveleijn verder vorm en inhoud kan worden gegeven. Aveleijn richt zich op het gebied van de doorontwikkeling van de kwaliteit van zorg mede op het “Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 – 2028” van de VGN.

 

Profiel

De nieuwe bestuurder geeft samen met de voorzitter op inspirerende en ondernemende wijze leiding aan de organisatie. Ziet kansen en verzilvert deze. Combineert stevigheid en besluitvaardigheid met empathie en aandacht voor medewerkers én cliënten. Dit doet hij vanuit natuurlijk leiderschap (een autoriteit zijn zonder dit te ontlenen aan een autoritaire stijl). Heeft als bestuurder een onderzoekende en nieuwsgierige houding en staat open voor feedback en reflectie. Is uitstekend in staat te prioriteren en ingezette trajecten af te maken. Is hierin doel- en oplossingsgericht. De nieuwe bestuurder is visie gedreven en draagt dit ook uit. Heeft de blik naar buiten zonder de verbinding intern te verliezen en draagt de kernwaarden van Aveleijn uit. Creëert een plezierige sfeer waarin humor een belangrijke rol speelt.

Functie-eisen

Het nieuw aan te trekken lid van raad van bestuur:

  •  Beschikt over ervaring met de zorginhoudelijke portefeuille vanuit een bestuurlijke of strategische directie positie binnen de zorgsector en in staat om op basis van het kwaliteitskompas van de VGN het ondersteuningsaanbod door te ontwikkelen;
  • Is sociaal en maatschappelijk bewogen en voelt zich betrokken bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking;
  • Heeft een visie op de maatschappelijke rol en positie die Aveleijn inneemt;
  • Heeft een innovatieve/vernieuwende kijk op verschillende vormen van zorg;
  • Kennis van en visie op medezeggenschap. Erkent de kracht en waarde van medezeggenschap en cliëntenparticipatie;
  • Is ideeënrijk, verbindend en kan stappen zetten om de transitie die binnen het zorglandschap nodig is te vertalen binnen Aveleijn;
  • Geeft ruimte en kan loslaten maar staat, ingegeven door de tweelagen structuur, ook dichter bij het primair proces en deelt verantwoordelijkheid. Coacht de managers om hun rol te pakken in de aansturing van teams met een grote span of control, is hun sparringpartner en biedt hen een luisterend oor;
  • Heeft aantoonbaar veranderkundige trajecten (be)geleid;
  • Heeft een relevant netwerk en is gericht op samenwerken binnen de regio en de branche;
  • Hoeft niet per definitie afkomstig te zijn uit Twente, maar voelt zich verbonden met de regio en wil vanuit een open houding de cultuur begrijpen.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees je dan het functieprofiel dat je boven aan deze pagina kunt downloaden.  

De procedure wordt begeleid door Manon Min en Marcel ten Berge, senior adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 14 mei 2023.

Locatie: Borne
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 14-mei-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023