Interim adjunct-directeur domein Bedrijfsvoering

Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard

 • Heerhugowaard

Functieomvang: 24 uur per week voor 1,5 jaar. Start is zo spoedig mogelijk.

Leeuwendaal zoekt voor Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard een interim adjunct-directeur domein Bedrijfsvoering.

De organisatie

Per 1 januari 2020 zijn de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ambtelijk gefuseerd en is de werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard (WLH) ontstaan, met de focus op excellente dienstverlening, samenwerking en leiderschap. Deze ambtelijke fusie is ter voorbereiding op de bestuurlijke fusie per 1 januari 2022. Op deze datum ontstaat de gemeente Dijk en Waard met ongeveer 85.000 inwoners, en de potentie om door te groeien naar een 100.000+ gemeente.

Meer informatie is te lezen op de website van WLH.

Visie op de nieuwe organisatie

De doelstellingen van de ambtelijke fusie zijn:
 • het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening;
 • het verlagen van de kwetsbaarheid van de organisatie;
 • het versterken van de positie in de regio.
Daarnaast gelden de volgende perspectieven en uitgangspunten:
 • gelijkwaardigheid tussen beide gemeenten;
 • meerwaarde van het volledig standaardiseren van de bedrijfsvoering van de ambtelijke fusieorganisatie;
 • de werkorganisatie bedient beide besturen die ieder een eigen karakter kennen.
Langedijk en Heerhugowaard gaan hun afzonderlijke dienstverleningsprogramma’s samenvoegen. Zij hebben gekozen voor een integraal samenhangende “digitale ontwikkeling” en “professionele ontwikkeling” om moderne en innovatieve dienstverlening (excellente dienstverlening) waar te maken. Met de fusie wordt de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers op peil gehouden en verder verbeterd. De klanten van de gemeenten (de inwoners en ondernemers) staan centraal. Dit is vertaald naar “digitaal waar het kan en persoonlijk maatwerk waar het beter is”.


Het dienstverleningsconcept vraagt in combinatie met de schaalgrootte van de gemeente Dijk en Waard om een collectieve veranderopgave voor de WLH. Het vraagt van leidinggevenden en professionals inzicht in, begrip voor en commitment aan deze ontwikkelingen.

De opdracht

Eind november 2019 heeft de directie WLH een opdracht van het bestuur WLH gekregen, waarmee het bestuur richting geeft aan de start van de werkorganisatie. De directie is, binnen de onverwachte context van de coronapandemie en bijbehorende maatregelen, aan de slag gegaan met de opdracht, inclusief de voorbereiding richting bestuurlijke fusie.

Opdracht interim adjunct-directeur domein Bedrijfsvoering

De interim adjunct-directeur domein Bedrijfsvoering is, in diens verhouding tot de interimdirecteur domein Bedrijfsvoering, verantwoordelijk voor:
 • de aansturing van c.q. het leiding geven aan de hoofden Bedrijfsvoering (hoofd Financiën, Inkoop en Contractmanagement, hoofd Informatisering & Automatisering, hoofd HR en Communicatie en hoofd Bestuurlijke en Juridische zaken);
 • het verhogen van de kwaliteit van de financiële advisering en de P&C-cyclus, binnen de dynamiek van twee colleges, twee gemeenteraden en het bestuur WLH;
 • de voorbereiding van de P&C-cyclus voor de start van de nieuwe gemeente Dijk en Waard en de daarin opgaande gemeenten Langedijk en Heerhugowaard;
 • de (verdere) uitrol en implementatie van het programma Data gedreven en effect gestuurd werken;
 • de (verdere) uitrol en implementatie van het programma Zaakgericht werken;
 • de (verdere) uitrol en implementatie van het uitvoeren van de I&A Roadmap 2020-2022 en de onderliggende projecten;
 • het verhogen van de kwaliteit en integraliteit van de advisering op HR-gebied;
 • de (verdere) uitrol en implementatie van het programma Organisatieontwikkeling, met onder andere aandacht voor leiderschap van en samenwerking tussen bestuur, directie, hoofden en professionals, strategisch vermogen, trainen en opleiden van vakmanschap van medewerkers, het vitaal houden van de organisatie;
 • de strategische personeelsplanning, inclusief het afbouwen van de inhuur en het invullen van vacatures;
 • het verstandig en verantwoordelijk gebruik van financiële middelen en menselijke capaciteit (sturingsinformatie);
 • het (verder) bevorderen van de integraliteit, consistentie en samenhang binnen het domein Bedrijfsvoering.
Daarnaast adviseert de adjunct-directeur domein Bedrijfsvoering de directie van de WLH over bovengenoemde onderwerpen.

Profiel

Voor deze interim functie zoeken wij een ervaren directeur bedrijfsvoering die gewend is om leiding te geven aan managers en professionals binnen bedrijfsvoering in het publieke domein. Bij voorkeur binnen een brede bestuurlijke en politieke omgeving. U bent resultaatgericht, besluitvaardig en maakt verbinding. U doet wat u zegt en u zegt wat u doet en daarbij neemt u de mensen mee in dit proces. U denkt in mogelijkheden, maar geeft grenzen aan waar dit nodig is. U bent bestuurlijk sensitief en maakt optimaal gebruik van de aanwezige kennis en expertise. En heeft bij voorkeur een afgeronde academische opleiding op het gebied van bestuurskunde, bedrijfseconomie, bedrijfskunde, rechten of politicologie.

Praktische zaken

 • De opdracht start per zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 1 december 2020 en loopt door tot uiterlijk 1 juni 2022.
 • De omvang bedraagt (gemiddeld) 24 uur per week.
 • Deze opdracht kan worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht (ZZP).

Contactinformatie

De procedure wordt begeleid door Irina Raimondo, senior adviseur Interimmanagement, van Leeuwendaal. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met Irina Raimondo contact opnemen via het algemene nummer 088-0086800.
Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met het projectbureau Interimmanagement of met Helga van Leeuwen, executive searcher. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu