Manager Zorg & Behandeling
diverse locaties

Pluryn

  • diverse locaties

Functieomvang: 36 uur

Leeuwendaal zoekt een Manager Zorg & Behandeling voor diverse locaties voor Pluryn

Voor diverse locaties voor Pluryn zoeken we een Manager Zorg & Behandeling. Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandige plek in de samenleving. Ook als de problematiek complex is. De eigen kracht en toekomstwensen zijn daarbij het uitgangspunt: Sterker in de samenleving, powered by Pluryn. Pluryn is een dynamische, specialistische zorgorganisatie. Met boeiende doelgroepen om voor te werken en een grote variëteit aan diensten die cliënten helpen om op eigen kracht vorm en inhoud te geven aan hun leven. Pluryn heeft te maken met forse uitdagingen op financieel- en kwaliteitsgebied. Voortvloeiend uit het herstelplan ‘Focus’ past Pluryn haar structuur en organisatie aan. De hoofdstructuur van Pluryn wijzigt van een regionale naar een sectorale inrichting met drie divisies (jeugdzorg, volwassenzorg en specialties) die zullen worden aangestuurd door directeuren. Elke divisie bestaat uit een aantal autonome en wendbare resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s). De RVE’s worden bestuurd op grond van duaal management, bestaande uit een RVE manager bedrijfsvoering en een manager zorg en behandeling. Samen dragen zij integrale verantwoordelijkheid voor de resultaten, kwaliteit van zorg, medewerkers en samenwerking van de RVE en de daarin werkzame ondersteunende diensten. In de uitvoering kennen zij een portefeuilleverdeling op gebied van bedrijfsvoering en zorg en behandeling.

Profiel

Als manager zorg en behandeling vervul je een cruciale rol in bovenstaande transitie. Je bent inhoudelijk leider voor je RVE en het boegbeeld op je vakgebied. Je bent lid van het RVE managementteam, samen met je collega RVE manager bedrijfsvoering leg je verantwoording af aan de directie en bepalen jullie gezamenlijk de koers van de RVE en zorgen jullie voor risicodekking. Je bent er op gericht om goede professionals te behouden en op te leiden zodat ze weten hoe met steeds een complexere doelgroep om te gaan. Je positioneert je als expert vanuit de expertisecentra waarin Pluryn kennis en zorg levert, ontwikkelt en deelt. Vanuit je rol geef je hiërarchisch leiding aan de (para)medici en behandelaars en je bent zelf min. 1 dag per week actief in de cliënten zorg. Functioneel leg je verantwoording af aan de directeur Kwaliteit, Zorg en Innovatie (KZI).

Meer informatie over de organisatie en de profielschetsen lees je in het profiel dat je bovenaan de site kunt downloaden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Pluryn. Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Pluryn. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Jeannette van der Vorm, over de procedure team search. Zij zijn bereikbaar via 088-0086800.

Solliciteren

Wij zijn erg benieuwd naar jouw sollicitatie en motivatie om bij Pluryn te komen werken. Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. We ontvangen jouw reactie graag vóór 10 augustus 2020.

Sluit Menu