Lid Raad van Toezicht

juridisch profiel

SPCO Groene Hart

 • Woerden

Leeuwendaal zoekt een lid voor de Raad van Toezicht voor SPCO Groene Hart

Juridisch profiel

Over SPCO Groene Hart

Onderwijsorganisatie SPCO Groene Hart bestaat uit 13 protestants-christelijke scholen in de regio Woerden en biedt onderwijs aan ca. 2600 leerlingen.
SPCO en haar scholen zetten zich actief in voor kwalitatief goed en waarden gedreven onderwijs. SPCO beweegt en groeit mee met de ontwikkelingen van de moderne tijd, zonder de kracht van het verleden te verliezen.
SPCO is er om te zorgen voor continuïteit én dynamiek in betrouwbaar protestants-christelijk basisonderwijs. Daarbij staan de waarden vanuit haar christelijke identiteit aan de basis. SPCO wil voor haar scholen, samenwerkingspartners en ouders dé professionele en dynamische onderwijsstichting zijn in de regio. SPCO maakt zich sterk voor een divers aanbod van kwaliteitsscholen met een eigen profiel, een professioneel bestuur en een professionele dienstverlening en een actieve inzet en samenwerking met ouders om het onderwijs te verbeteren.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht verzorgt het interne toezicht op de stichting en is primair de gesprekspartner van het (eenhoofdige) College van Bestuur.

De RvT vervult op hoofdlijn de volgende kerntaken:

 • Toezicht: het integraal toezicht op het beleid, de doelstellingen en de algemene gang van zaken binnen de onderwijsorganisatie.
 • Advies: het bieden van raad en advies aan de bestuurder.
 • Werkgever: de raad is de werkgever voor de bestuurder.
 • Daarnaast dient de raad de voorgenomen besluiten van het CvB ten aanzien van de meerjarige beleidskaders, de jaarlijkse begroting en de jaarrekening goed te keuren, alvorens tot vaststelling overgegaan kan worden.
De RvT bestaat op dit moment uit zeven leden. Leden worden voor een periode van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid voor verlenging van maximaal één periode. Conform het rooster van aftreden ontstaat per 1 augustus 2020 ruimte voor een nieuw lid met een juridische achtergrond.

Wat vraagt SPCO Groene Hart van u?

SPCO Groene Hart is een protestants-christelijke organisatie. Dat betekent dat van de leden wordt verwacht dat ze in staat en bereid zijn een waarde(n)volle bijdrage te leveren aan het protestants-christelijk onderwijs. Het onderschrijven van doel en grondslag van de stichting is een vereiste.

Verder wordt gevraagd:

 • Academisch denk- en werkniveau. Ervaring in het juridische werkveld, beschikkend over juridische kennis en bekendheid met juridische terminologie en procedures.
 • Beschikkend over bestuurlijke competenties en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Ervaring als bestuurder in het publiek domein is een pre, evenals ervaring als toezichthouder.
 • Aantoonbaar maatschappelijk betrokken en actief, naast een betaalde functie.
 • Oog voor maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs.
 • Een concrete bijdrage kunnen en willen leveren vanuit zijn/haar individuele achtergrond en maatschappelijke bezigheden.
 • Actuele kennis van governance, wet- en regelgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van SPCO Groene Hart.
Voor het uitgebreide functieprofiel, klikt u op de knop bovenaan deze pagina.
Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Jeannette van der Vorm, senior adviseur werving en search, via telefoonnummer (088) 00 868 00. Voor vragen over de procedure kunt u via hetzelfde nummer contact opnemen met Sasja Bosch, executive searcher.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu