Lid Raad van Bestuur

Hadoks

 • Den Haag

Functieomvang: 32 uur

Leeuwendaal zoekt voor Hadoks een Lid Raad van Bestuur

Hadoks is dé ondersteuningsorganisatie voor huisartsen in de regio Haaglanden. Zo ondersteunt en organiseert zij de spoedeisende zorg door huisartsen in de avond-, nacht- en weekenduren. Ook de ketenzorg wordt door Hadoks georganiseerd. Hadoks is begin 2019 in haar huidige vorm tot stand gekomen en de verdere dienstverlening is dan ook nog volop in ontwikkeling. Voor Hadoks zoeken wij een lid raad van bestuur, dat actief de verbinding zoekt met de huisartsen, een visie heeft op de inhoudelijke ontwikkeling van de huisartsenzorg en deze weet te vertalen naar de dienstverlening van Hadoks.

Wat biedt Hadoks?

 • Werken bij een ambitieuze organisatie vol kansen en uitdagingen. Hadoks maakt zich sterk voor: de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio Haaglanden, voor wijkgericht en regionaal samenwerken en voor het verbinden van huisartsen.
 • Een interessante opdracht die een combinatie biedt van verandermanagement en ondernemerschap.
 • De mogelijkheid om verder vorm te geven aan een nieuwe organisatie en de samenwerking intern en met de huisartsen te vergroten.
 • De kans om een bijdrage te leveren aan de optimalisering van de huisartsenzorg.
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector en voldoen aan de regels van de Wet Normering Topinkomens, WNT 2, klasse III.
 • Het betreft een functie voor 32 uur met standplaats Den Haag.
 • Over Hadoks

  Zorggroep ELZHA, SHOP, Smash en een deel van de activiteiten van Huisartsen Kring Haaglanden (HKH) zijn sinds 1 januari 2019 samengevoegd tot Hadoks. Hadoks is eigendom van een coöperatie waarvan 300 huisartsen deel uitmaken. De coöperatie wordt vertegenwoordigd door een bestuur, bestaande uit zeven leden. Het coöperatiebestuur is eindverantwoordelijk en samen met de ledenraad mede bepalend in, de strategie- en beleidsbepaling van de coöperatie en is het gezicht naar en vraagbaak voor de huisartsen. Onder de coöperatie valt een holding onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, met daaronder vier BV’s: Hadoks Acute Zorg BV, Hadoks Chronische Zorg BV, Hadoks Services BV en Hadoks Praktijkondersteuning BV. Verder is er op holdingniveau sprake van een raad van commissarissen, bestaande uit vijf leden en een algemene vergadering van aandeelhouders namens de coöperatie. De raad van bestuur heeft op regelmatige basis contact met het bestuur van de coöperatie. De medezeggenschap in de onderneming loopt via de ondernemingsraad (medewerkers) en via de cliënten advies raad (bewoners Haaglanden). Hadoks is een jonge organisatie. Dat gegeven biedt veel kansen en uitdagingen. Hadoks wil een bestendige organisatie zijn met een betrokken team en een sterk MT. Een club die samen bouwt aan kwalitatieve, toekomstbestendige eerstelijnszorg.

  De opdracht

  Hadoks heeft een tweehoofdige raad van bestuur die collegiaal samenwerkt. De raad van bestuur is intern en extern het boegbeeld van Hadoks. Zij heeft kennis van het veranderende zorglandschap en een visie op de positie van de eerstelijnszorg hierin. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de missie, visie en strategie van Hadoks. Binnen deze samenwerking heeft het nieuw te werven lid raad van bestuur een aantal aandachtsgebieden. Je bent inhoudelijk sterk op het gebied van de ontwikkeling van de huisartsenzorg en begrijpt de dagelijkse uitdaging voor de dokter. Je focus is om de samenwerking met en de dienstverlening aan de huisartsen te intensiveren en het perspectief van de huisartsenzorg (nog) steviger te verbinden met en te vertalen naar de organisatie en vice versa. Je geeft proactief en resultaatgericht invulling aan de uitvoering van deze punten en bent sterk in het vertalen van de strategie naar de dagelijkse praktijk. Andere belangrijke aandachtsgebieden zijn HR, kwaliteit en veiligheid en organisatieontwikkeling.

  Wat vraagt Hadoks van jou?

  Voor Hadoks zijn wij op zoek naar een energieke, daadkrachtige en besluitvaardige persoonlijkheid met realisatiekracht en empathie. Je opereert strategisch, maar bent tegelijkertijd een pragmatisch persoon die het leuk vindt om de strategie te vertalen naar het primair proces. Belangrijke voorwaarde voor succes is dat de beide leden binnen de raad van bestuur goed en met scherpte kunnen samenwerken. Het is dan ook vanzelfsprekend dat je qua persoonlijkheid en competenties uitstekend aansluit bij je collega, de organisatie, besturingsfilosofie en cultuur van Hadoks. Tegelijkertijd lever je vanuit je eigenheid een bijdrage aan Hadoks.

  Belangrijke vereisten zijn onder meer:

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Analytisch sterk en ruime kennis en ervaring van de (huisartsen)zorg.
  • Affiniteit met en een aansprekende motivatie voor de eerstelijnszorg.
  • Inzicht in taken en rolverdeling tussen de raad van bestuur, het huisartsenbestuur, de raad van commissarissen en de medezeggenschapsorganen; visie op governance.
  • Aantoonbare (strategisch) bestuurlijke kwaliteiten.
  • Ervaring met fusie/overname, integratie- en reorganisatieprocessen.
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Hadoks stellen.
  • Meer over de organisatie, de ontwikkelingen, de functie-inhoud, functie-eisen en competenties vind je in het uitgebreide profiel dat je bovenaan deze site kunt downloaden.

   Meer informatie

   Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Hadoks. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Janine Trompetter of Truus Strijbis, adviseurs werving en search, en voor vragen over de procedure Marielle Eijken (searcher). Zij zijn bereikbaar via 088-0086800.

   Solliciteren

   Reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu