Bestuurder

SDW

  • Roosendaal

Leeuwendaal zoekt voor SDW een bestuurder.

Werken bij SDW is werken bij een organisatie die het belangrijk vindt dat alle mensen met een verstandelijke beperking leven zoals zij dat willen. En dat ze meedoen in de samenleving. Of ze nu ondersteuning nodig hebben of niet.

Wat biedt SDW?

  • SDW is een stabiele organisatie met een goede naam in de regio. De cultuur kan omschreven worden als open, professioneel en betrokken.
  • Een inspirerende omgeving waar wordt samengewerkt en waar mensen worden geprikkeld het beste uit zichzelf naar boven te halen.
  • De uitdaging om een bijdrage te leveren aan en verder ontwikkelen van waardevolle (lokale) samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de continuïteit en doorontwikkeling van de organisatie en de zorg.
  • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijn sector en voldoen aan de regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT2 klasse 4). Het betreft een positie voor bepaalde tijd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Over SDW

SDW ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een (verstandelijke)beperking of ontwikkelingsachterstand in West-Brabant en Zeeland en werkt aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen, met of zonder beperkingen. SDW staat midden in een samenleving waarbij de mens centraal staat en regie voert over zijn/haar leven.

‘Leven zoals jij het wilt’, ‘SDW daagt uit’ en ‘Zelf regisseren, talenten inzetten en samenwerken’

Bovenstaande zinnen staan boven het jaarplan 2020 en geven helder aan waar SDW voor staat. Voor 2020 staan geen grote beleidswijzigingen op stapel. Accenten worden gelegd op het innoveren en het verder brengen van de team –en organisatieontwikkeling richting een cliëntvolgende organisatie. De nieuwe bestuurder zal samen met het MT en de organisatie naar de toekomst kijken en een nieuwe P&C cyclus opstellen, passend bij de dynamische snel veranderende omgeving. Opdracht daarbij is de organisatie optimaal wendbaar te maken.

De opdracht

De verwachting is dat de komende jaren de financiering binnen de VG sector meer onder druk komt te staan en dat er ‘scherper aan de wind’ moet worden gevaren. Tevens ligt er voor de komende jaren een vastgoeduitdaging, zal de (bestaande) regionale samenwerking verder geïntensiveerd worden en dienen (relationele) netwerken uitgebouwd en onderhouden te worden. Dit mede gezien de uitdagingen die er liggen op het gebied van de (krapte op de) arbeidsmarkt en mogelijkheden en toepassingen op het gebied van innovaties en technologie. Het blijvend strategisch positioneren van SDW in het externe speelveld is en blijft een belangrijke opgave.

Van de toekomstige bestuurder wordt verwacht dat deze aansluit op de ingezette strategische koers en de persoonlijke capaciteiten heeft om op inspirerende wijze aan de organisatie de gewenste inspiratie en sturing te geven. De toekomstige bestuurder vindt de positie van de CCR en OR erg belangrijk en handelt daar oprecht naar. Het pro actief betrekken van cliënten en hun vertegenwoordigers wordt als meerwaarde gezien.

Wat vraagt SDW van u?

Voor SDW zijn we op zoek naar een betrokken, ondernemende, bedrijfskundig sterke en toegankelijke bestuurder die een bevlogen, open, verbindende en integere persoonlijkheid meebrengt. De toekomstige bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, gelooft oprecht in de visie dat alle mensen gelijkwaardig zijn en kunnen meedoen in de samenleving en de filosofie om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk neer te leggen en handelt daar ook naar. Dit vraagt een intrinsieke motivatie om leiding te geven in een organisatie die cliëntvolgend wil zijn en waarbij de lijnen kort zijn.
Belangrijke vereisten zijn onder meer:
  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Grote mate van affiniteit met de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking.
  • Meerjarige ervaring in een integrale verantwoordelijke strategische leidinggevende (bestuurlijke) positie met een visie op de actuele ontwikkelingen en risico’s in de langdurige zorg (VG).
  • Open en ontvankelijke houding in het algemeen en naar medezeggenschap van cliënten/vertegenwoordigers en medewerkers.
  • Samenwerkingsgerichtheid en verbindende kwaliteiten op alle niveaus binnen de organisatie en daarbuiten richting externe (lokale) samenwerkingspartners, zorgverzekeraars en de politiek.

Meer informatie

Solliciteren

Reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu