Lid raad van toezicht

Governance en visie op participatie (regionale) samenleving

SOVAK

  • Terheijden

Leeuwendaal zoekt voor SOVAK een lid raad van toezicht.

De organisatie

Stichting SOVAK biedt eigentijdse en nabije zorg en ondersteuning aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Ongeveer 900 medewerkers en 500 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om de beste ondersteuning te bieden aan de 700 cliënten van SOVAK (500 wonend en 200 extramuraal). SOVAK biedt verblijf, dagbesteding, behandeling en buitenschoolse opvang.

SOVAK wortelt in een protestant christelijke traditie die op een eigentijdse manier tot uiting komt o.a. in de aandacht voor zingeving en levensvragen van cliënten, hun vertegenwoordigers en medewerkers. SOVAK richt zich als kernactiviteit op de ondersteuning aan cliënten met complexe zorgvragen en wil zich in deze zorg onderscheiden door de kwaliteit ervan op een nog hoger plan te brengen.

Binnen SOVAK wordt er gewerkt vanuit zelforganisatie als besturingsfilosofie. Dit betekent dat de relatie tussen de professional en de cliënt centraal staat in alle processen waarbij verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk liggen bij de uitvoering van het primair proces.

De organisatie wordt aangestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur (collegiale samenwerking).

Meer informatie over de organisatie vindt u in het uitgebreide functieprofiel en op https://www.sovak.nl.

De raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit zes leden en kent de volgende commissies; auditcommissie, kwaliteitscommissie en remuneratiecommissie. De raad van toezicht werk volgens het model van horizontaal toezichthouden. Contacten met o.a. cliëntenraad en ondernemingsraad zijn daarbij belangrijke aspecten evenals het beleven en ervaren van het primair proces. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan waardengericht toezicht houden.

De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waaraan alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. Het uitgangspunt bij het toezichthouden is het cliëntperspectief. De raad van toezicht is betrokken en nabij zowel naar de organisatie als naar elkaar.

Voor alle leden van de raad van toezicht geldt:

  • Dat zij SOVAK een warm hart toedragen en op betrokken wijze invulling geven aan de rol van ambassadeur van SOVAK.
  • Dat zij een intrinsiek motivatie voor de doelgroep van SOVAK hebben.
  • Kennis en gevoel hebben van de Zorgbrede Governance Code.

Profiel lid raad van toezicht

Vanwege het reguliere terugtreden van één van de leden zoeken wij voor SOVAK een lid raad van toezicht met aandachtsgebied ‘Governance met een sterke regionale binding’. Gevraagd wordt een uitdagende, vernieuwende visie op het samenwerken in de regio waarbij participatie binnen de samenleving centraal staat. Ruime ervaring met governance vraagstukken vanuit een raad van toezichtpositie is een belangrijke pré.

  • Durft vernieuwende perspectieven op ‘participatie van cliënten SOVAK in de maatschappij’ in te brengen vanuit het sociaal domein (wethouderschap).
  • Bouwt mee aan het verder ‘kleur geven’ aan SOVAK (zowel intern als extern).
  • Onafhankelijkheid en integriteit (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak).
  • Zoekt de dialoog, stelt de vraag achter de vraag en is een creatieve ‘denker’.
  • Beschikkend over helikopterview; goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
  • Goede uitdrukkingsvaardigheid, communicatief vaardig en in staat om met de CR (deels bestaande uit cliënten zelf) het ‘goede gesprek’ te voeren.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel bovenaan deze pagina.

De procedure wordt begeleid door Douwe Wijbenga, directeur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met Douwe contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton op onze website en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 11 april 2021.

Sluit Menu