Directeur-bestuurder

Woonstichting Triada

  • Heerde

Functieomvang: Fulltime

Voor Woonstichting Triada in Heerde zoekt Leeuwendaal een directeur-bestuurder die verbindend is op alle niveaus en vorm geeft aan de toekomst van Triada als sociale volkshuisvester.

Over Triada

Triada is de grootste sociale huisvester in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe en biedt met 68 medewerkers en 6.500 woningen betaalbare en passende sociale huisvesting aan ruim 15.000 inwoners. De organisatie is sterk lokaal verbonden en verankerd. Triada is een stichting met een eenhoofdig bestuur, lid van Aedes en onderschrijft de governancecode woningcorporaties 2020. In de visie van Triada staat voorop dat men er écht is voor de huishoudens met een beperkt inkomen. Belangrijke partners zijn de Huurdersraad en gemeenten. Daarmee wordt nauw samengewerkt en worden onder meer de prestatieafspraken gemaakt. Uiteraard onderhoudt Triada ook contacten met zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties in de regio. Triada is in balans, financieel gezond en heeft een duidelijke ambitie zoals verwoord in het ondernemingsplan “De verandering is duurzaam”. Uit de maatschappelijke visitatie 2020 komt naar voren dat Triada de afgelopen jaren (2015-2019) voldoende tot goede volkshuisvestelijke prestaties heeft geleverd.

Wat vraagt Triada van de nieuwe directeur-bestuurder?

Triada is op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder die de goede positie van Triada als sociale huisvester behoudt en waar nodig verder uitbouwt met een frisse blik op de toekomst. Daarbij zijn onder meer de financiële haalbaarheid op langere termijn, de beschikbaarheid van betaalbare woningen en de duurzaamheidsopgave belangrijke aspecten. De directeur-bestuurder weet alle belanghebbenden binnen en buiten Triada mee te nemen in het bereiken van de toekomstige doelen en ontwikkelingen. Bij Triada past een bestuurder “van deze tijd”; modern, authentiek, integer, stevig, emphatisch en open. Voor deze functie heeft u:
  • Meerjarige integrale ervaring als eindverantwoordelijk management- en directielid of bestuurder in een professionele organisatie in een politiek – bestuurlijke omgeving.
  • Ervaring met veranderingstrajecten, ontwikkelen van organisaties en professionals.
  • Gewend en bereid om samen te werken met belanghebbenden.
  • Aantoonbare maatschappelijke drive.
  • Intrinsieke drive voor de regio en de lokale doelgroepen, zo mogelijk regionale roots/verankering.

Wat biedt Triada?

Triada is een professionele, toonaangevende en lokaal verbonden sociale woningcorporatie in de regio Hattem, Heerde en Epe. Bij Triada zijn de lijnen kort, staat de directeur-bestuurder in directe verbinding met de huurders en is deze van toegevoegde waarde in de maatschappelijke opdracht die er voor Triada is. Het betreft een fulltime functie. De directeur-bestuurder wordt aangesteld voor de duur van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor vier jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting, bezoldigingsklasse F.

Meer informatie

Voor informatie over de organisatie, zie ook de website van Triada. Meer informatie over de functie vindt u in het uitgebreide functieprofiel dat u bovenaan deze pagina kunt downloaden. Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marcel ten Berge, senior adviseur, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu