Leeuwendaal Logo
De Haagse Scholen
De Haagse Scholen zoekt een:

Hoofd Beleid & Advies

Leeuwendaal zoekt voor De Haagse Scholen een Hoofd Beleid & Advies.

De organisatie

De stichting De Haagse Scholen (DHS) is een ambitieuze en omvangrijke onderwijsinstelling gericht op het bieden van modern openbaar basis- en speciaal onderwijs aan zo’n 14.600 leerlingen in de stad Den Haag.

De organisatie bestaat uit 52 scholen waarvan 44 reguliere basisscholen, 5 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs. De scholen liggen verspreid door heel Den Haag. Er werken circa 1.930 medewerkers. De ondersteunende diensten en het bestuur zijn onder gebracht in het bestuurskantoor aan het Johanna Westerdijkplein in Den Haag.

De gezamenlijke missie van DHS luidt: “Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen”. Eén van de strategische pijlers van DHS richt zich op de pedagogisch-didactiesche onderwijsvernieuwing. De scholen zijn daar de afgelopen steeds meer in de lead gekomen en door de diverse maatschappelijke, landelijke en regionale (beleids)ontwikkelingen is de urgentie in onderwijsvernieuwing alleen maar toegenomen. Dat vraagt meer aandacht voor samenwerking en vraaggerichte ondersteuning en advisering vanuit het bestuurskantoor.
De kerntaken van de afdeling Beleid & Advies (B&A) zijn:

 • Het realiseren van de bovenschoolse beleidsontwikkeling op alle terreinen, op tactisch en strategisch niveau.
 • Het faciliteren van de schooldirecties en de bovenschoolse directie bij de implementatie van het beleid op scholen.
 • Het organiseren en uitvoeren van de adviesfunctie naar schooldirecties, bovenschoolse directie en CvB.

De opgave

In deze functie stuur je direct de afdeling B&A aan waar hoogopgeleide medewerkers inhoud, vorm en uitvoering geven aan het bovenschools beleid op het brede terrein van Onderwijs, HRM, Financiën, Inkoop, ICT (25 medewerkers) en zorg dragen voor een professionele advisering en ondersteuning van de scholen, bovenschoolse directie, schooldirecteuren en het bestuur. Je bent integraal verantwoordelijk voor de afdeling B&A, maakt deel uit van het managementteam en rapporteert direct aan het (tweehoofdig) College van Bestuur. Als Hoofd B&A vervul je op jouw vakgebieden een echte brugfunctie DHS breed. Je bent op jouw vakgebieden voor de diverse stakeholders binnen DHS een belangrijke en stevige adviseur en sparringspartner. De verbinding kunnen maken op alle niveaus is dan ook essentieel in deze positie.

Belangrijke thema’s in 2022 zijn klantgerichte implementatie van beleid en effectieve en meer integrale dienstverlening door beleidsterreinen te verbinden. Je snapt of maakt je snel eigen hoe beleid(svernieuwing) werkt op de scholen en bent één van de belangrijke schakels tussen praktijk en bestuurlijke ambities.

Als manager draag je binnen B&A zorg voor focus, organiseert de randvoorwaarden en stuurt op een efficiënte uitvoering en leer/pdca cyclus wat bijdraagt aan het delen van kennis en het behalen van gestelde doelen.

Je onderhoudt mede de contacten met belangrijke ketenpartners zoals de gemeente Den Haag, collega schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen, het ministerie OC&W en de PO raad.

Wat biedt De Haagse Scholen

Bij DHS kom je te werken in organisatie met bevlogenheid voor openbaar onderwijs. Je werkt bij een prominente organisatie met een enorme diversiteit in onderwijs, scholen en leerlingen. Je hebt te maken met een boeiende grootstedelijke context en netwerk. DHS is een warme en ook informele organisatie om in te werken waarin je ruimte krijgt om resultaten te boeken. Je kunt vanuit jouw positie echt bijdragen aan de ontwikkeling en toekomst van de leerlingen van DHS.
Verder biedt DHS :

 • Salarischaal 14 conform CAO-PO; maximaal € 6.726,-- bruto per maand op fulltime basis.
 • Eindejaarsuitkering.
 • Opleiding -en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Ruim 40 vakantiedagen bij een fulltime aanstelling.
 • Een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband.

Functie-eisen

Het nieuwe hoofd Advies en Beleid beschikt over de volgende kennis en ervaring:

 • Een academisch werk en denkniveau plus meerjarige vergelijkbare integrale management- of directie ervaring op het brede terrein van B&A. Accenten qua gevraagde kennis liggen er op HRM, organisatieontwikkeling en het op overstijgend niveau werken met financiële informatie.
 • Kandidaten kunnen uit het onderwijs komen maar ook uit andere sectoren zoals de zorg.
 • Gewend te werken in een grote en complexe organisatie.
 • Overtuigende visie op de dienstverlening van B&A en ervaring met innovatie en doorontwikkeling naar meer vraaggerichte dienstverlening.
 • Ervaring in het aansturen van innovatie-/veranderprocessen, de ontwikkeling van medewerkers, afdeling en dienstverlening.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Marcel Ten Berge, adviseur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Ewoud Heineken, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om jouw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen jouw reactie graag uiterlijk op zondag 10 april 2022.

Locatie: Den Haag
Functieomvang: Fulltime (36 uur)
Sluitingdatum: 28-feb.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023