Leeuwendaal Logo
GGZ InGeest
GGZ InGeest zoekt een:

Directeur Klinieken, IHT en Crisisdienst (KIC)

Leeuwendaal zoekt voor GGZ inGeest de directeur Klinieken, IHT en Crisisdienst (KIC).

De organisatie

GGZ inGeest is er voor mensen met psychische klachten. Haar kerntaak richt zich op behandeling en het individueel herstel van haar patiënten. Daarnaast draagt GGZ inGeest bij aan de ontwikkeling van de psychische gezondheidszorg met wetenschappelijk onderzoek en opleiding van professionals. Met locaties in Amsterdam, Amstelveen, Bennebroek, Haarlem en Hoofddorp biedt GGZ inGeest hulp aan patiënten dichtbij en in de buurt.

GGZ inGeest levert zorg vanuit drie clusters: het cluster Poliklinieken en Prezens, het cluster FACT en het cluster Klinieken, IHT en Crisisdienst (KIC). Het cluster KIC is er voor mensen (volwassenen en ouderen) met acute en complexe psychiatrische problematiek en is organisatorisch onderverdeeld in twee regio’s, Zuid Kennemerland en de Meerlanden en de regio Amsterdam-Amstelland.

KIC kent een keten van zorg bestaande uit crisisteams, IHT (Intensieve behandeling thuis) en opnameklinieken variërend van High Intensive Care tot langerdurend verblijf. De behandelaren binnen KIC zijn onder andere psychiaters, verpleegkundigen, artsen en verpleegkundig specialisten. Iedere regio kent een eigen aansturing met een directeur en een managementteam. Een gezamenlijk jaarplan verbindt de beide regio’s op inhoudelijke en organisatorische ontwikkeldoelen. Binnen KIC Amsterdam-Amstelland komt de positie van directeur vacant.

De functie van directeur KIC Amsterdam-Amstelland

Als directeur KIC Amsterdam-Amstelland werk je nauw samen met de collega directeur KIC Zuid Kennemerland en de Meerlanden en alle andere leden van het bestuursberaad. Je bent integraal eindverantwoordelijk voor de resultaten van het cluster, stuurt het managementteam aan, onderhoudt het contact met de cliëntenraad en acteert in het externe netwerk van de regio. Je rapporteert direct aan de raad van bestuur.

De komende jaren vraagt om aandacht voor diverse thema’s waaronder optimalisatie in de zorglogistiek, doelmatigheid in het zorgaanbod, vroegsignalering van intensieve behandelingen, strategische personeelsplanning en de positionering van de roostering dicht tegen de klinieken aan.

Als nieuwe directeur KIC zet je de ingezette ontwikkelingen door en heb je tegelijkertijd een uitstekend oog en oor voor de ontwikkelingen in de zorg en hetgeen bij de afdelingen, teams en zorgprofessionals leeft. Nabijheid van de directeur is belangrijk. Een belangrijk onderdeel van de opgave bestaat uit het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de realisatie van alle bedrijfsmatige en zorginhoudelijke ambities van het cluster. Daarbij is het maken van verbinding tussen de diverse onderdelen en professionals binnen het cluster van groot belang zodat zij met elkaar de slagen maken. Naast de interne focus weet je jouw cluster extern te positioneren en samen te werken met de belangrijke stakeholders in Amsterdam-Amstelland. Zorginhoud en bedrijfsvoering gaan daarbij hand in hand waarbij een gezonde balans tussen kwaliteit en financierbaarheid van zorg het streven moet zijn.

Organisatiebreed worden problemen geïdentificeerd en oplossingen bedacht. De uitdaging voor de komende tijd is het maken van de vertaalslag naar de clusters en het operationeel proces (het ‘doen’) waarbij de professionals meegenomen worden, zich mede-eigenaar voelen en dus een essentiële bijdrage leveren. Dit vanuit organisatiebrede en duidelijke uniforme kaders.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent integraal eindverantwoordelijk voor de resultaten en ontwikkeling van je cluster (organisatorisch, financieel en zorginhoudelijk). Tevens ben je portefeuillehouder van organisatiebrede strategische projecten. Jouw cluster draagt bij aan de algehele resultaten van GGZ inGeest.
 • Initiëren, begeleiden en in goede banen leiden van verandertrajecten.
 • Initiëren en tot uitvoering brengen van innovaties op het gebied van bedrijfsvoering met als doel het bevorderen van effectiviteit en efficiency van de (organisatie van de) zorgverlening.
 • Situationeel leidinggeven, waarbij je het management en de professionals steunt en inspireert. Je stuurt op samenwerking en verbinding tussen de professionals in de diverse disciplines en de ondersteunende diensten en op het nemen van professionele verantwoordelijkheid.
 • Onderhouden van het opgebouwde netwerk in Amsterdam-Amstelland en waar mogelijk initiatieven nemen om de netwerkrelaties uit te breiden.
 • Realiseren van een goede overleg- en communicatiestructuur en stimuleren van samenwerking, kennisontwikkeling en kennisdeling.

Het profiel

Er wacht je als directeur een stevige en uitdagende opgave. Maar vooral een mooie opgave om samen met alle betrokken collega’s de ambities en doelstellingen van GGZ inGeest te realiseren. Dit vraagt om stevigheid en om executiekracht. Er echt staan als het moet. Lef om in te grijpen waar nodig. Dit vraagt ook om empathie, om een zorghart en de intrinsieke motivatie je voor langere tijd aan GGZ InGeest te verbinden. Je voldoet verder aan de volgende profieleisen:

 • Academische opleiding.
 • Financieel en bedrijfsmatig sterk.
 • Integrale directie-/strategische managementervaring in een grote complexe zorgorganisatie (focus op zowel zorg als bedrijfsvoering en het dichter bij elkaar brengen van ondersteunende diensten en primaire zorgproces). Ervaring in een klinische setting is een pré.
 • Aantoonbare ervaring met het sturing geven aan complexe, veranderprocessen in zorg, bedrijfsvoering, organisatie en cultuur, gericht op het met elkaar behalen van resultaten.
 • Denkt in processen en is goed thuis in projectmanagement.
 • Gewend te werken met veel verschillende professionals, teams en ketenpartners in een complexe organisatie en dynamisch speelveld/netwerk.
 • Conceptueel en analytisch sterk, initiërend op visie- en beleidsontwikkeling in het kader van de strategische ambities van GGZ inGeest.
 • Brengt vanuit een brede invalshoek complexe onderwerpen met elkaar in verbinding.
 • Organisatiesensitief, gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door met Manon Min en Marcel ten Berge, senior adviseurs werving & search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun u contact met hen opnemen. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk 24 september 2021.

Locatie: Amsterdam
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 03-sep.-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023