Leeuwendaal Logo
Vereniging VvAA
Vereniging VvAA zoekt een:

Directeur/Chief Medical Officer (CMO)

Voor VvAA zoeken wij een directeur/Chief Medical Officer (CMO).

Vereniging VvAA

In 1924 sloegen drie zorgprofessionals de handen ineen. Ze brachten alles wat hen in de praktische zin van hun vak afhield onder in een eigen organisatie, Vereniging VvAA. Vanuit de gedachte dat zij zelf als geen ander begrepen welke expertise er nodig was om zaken, naast het verlenen van zorg, het beste te regelen. Vandaag vormt VvAA met meer dan 125.000 zorgprofessionals een steeds sterker collectief dat inhoud geeft aan het behartigen van de materiele en de immateriële belangen, alsmede van ideële belangen in het algemeen. Een collectief van bevlogen professionals dat staat voor patiënten en hun beroep.

De vereniging heeft als doelstelling om de belangen van zorgprofessionals in de meest ruime zin te behartigen en heeft voor het dienen van de materiële belangen de vennootschap VvAA in het leven geroepen (VvAA Groep).

Vereniging VvAA en VvAA Groep hebben een en ander vertaald in een strategie “Stem & Steun” die geheel gebaseerd is op de behoeften van de leden.

Meer informatie leest u in het uitgebreide functieprofiel en op de website

Profiel directeur/Chief Medical Officer (CMO)

Op dit moment is het bestuur op zoek naar een directeur/Chief Medical Officer (CMO). Iemand uit de zorg die ervaring heeft opgedaan met belangenbehartiging en het vormgeven van visie en concrete voorstellen voor de inrichting van de zorg en het behartigen van de belangen van de professionals daarbinnen. Hieronder zijn de belangrijkste kerncompetenties (en hiermee samenhangende persoonskenmerken), functie-eisen en resultaatgebieden uiteengezet.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Uitgebalanceerde relatie met formele en informele macht (dienend leiderschap).
 • Verbindende en inspirerende teamspeler.
 • “Weet” wanneer keuzes gemaakt moeten worden.
 • Kan relativeren en weet met tegenslagen en tegenwind om te gaan.
 • Beschikt over organisatiesensitiviteit en heeft gevoel om tussen uiteenlopende belangen te balanceren.
 • Vanuit zijn/haar persoonlijkheid transparant, direct en kritisch, staat open voor feedback.
 • Profileert zich als cultuurdrager van VvAA, initiator van het debat en de dialoog.
 • Integer, wijs en evenwichtig.
 • Geeft anderen het podium (als dat “kan”).

Functie-eisen

 • Is als professional afkomstig uit een van de beroepsgroepen van VvAA.
 • Kent dus de zorgsector van binnenuit en kan zich in het krachtenveld van tegengestelde belangen soepel bewegen.
 • Oog voor maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen, in staat daarop in te spelen en deze ontwikkelingen in het maatschappelijke debat sterk over het voetlicht te brengen.
 • Strategisch denkvermogen en visie, combineert een ondernemende en zakelijke inslag met bevlogenheid naar de dienstverlening van VvAA.
 • Krachtige communicator, prettige overlegpartner, gedreven belangenbehartiger, is zich bewust van en bewaakt de randvoorwaarden die nodig zijn voor een kwalitatief goede beroepsuitoefening.
 • Beschikt over/ontwikkelt een breed netwerk relevant voor VvAA.

Resultaatgebieden

 • Fungeren als verbindende schakel tussen de leden, het bestuur, de bureauorganisatie en VvAA Groep.
 • Boegbeeld voor de stakeholders binnen en buiten VvAA.
 • Optreden als spreker richting relevante partijen (pers, politiek, belangenorganisaties, leden).
 • Stakeholder management: extern en intern.
 • Netwerken en beïnvloeden van complexe besluitvormingsprocessen op bestuurlijk- ambtelijk- en politiek niveau.
 • Onderhouden van contacten op hoog ambtelijk niveau met overheid en stakeholders, in onderlinge afstemming met de voorzitter van het bestuur, met als doel het ten voordele van de zorgorganisaties beïnvloeden van complexe besluitvormingsprocessen.
 • Richting geven aan de ontwikkeling van VvAA.
 • Bewaken van de integratie en eenheid van het bestuur en de vereniging.
 • Optimaliseren van een slagvaardige en servicegerichte bureauorganisatie die proactief inspeelt op externe ontwikkelingen en vragen.
 • Zorgdragen voor een efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen alsmede verantwoording dragen voor de ontwikkeling en het beheer van de werkprocessen van het bureau op het gebied van personeel, informatie/ICT, organisatie, financiën en administratie.
 • Direct en indirect aansturen van de professionals van het bureau, hen stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling en creëren van een prettige en enthousiasmerende werksfeer.

Bezoldiging

De positie van directeur/CMO betreft een fulltime functie. De omschrijving maakt duidelijk dat we opzoek zijn naar een bevlogen zorgprofessional die in staat is om - samen met het bestuur en de leden – na te denken en vorm te geven aan de ontwikkeling van de zorg en de positie van de professional daarbinnen en die vervolgens er voor zorg draagt dat dit op bestemder plaatsen bekend is en wel zodanig dat in de politiek maatschappelijke discussie deze inbreng niet genegeerd kan worden.

Het bezoldigingspakket van de directeur/CMO is in overeenkomst met de zwaarte van de functie met een max. van WNT II.

Procedure

De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van Klaus Schmitt. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten.

Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. De op basis van deze bespreking geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie.
Hieruit worden kandidaten gekozen die in aanmerking komen voor een vervolggesprek met de selectiecommissie en een afvaardiging van het bestuur.

Informatie

Meer informatie over deze functie kunt u lezen in het uitgebreide functieprofiel. Daarvoor kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met Soesja Bijtelaar, reseach consultant werving & search.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton bovenaan deze pagina en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk 28 september 2021.

Locatie: Utrecht
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 30-aug.-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023