Leeuwendaal Logo
SOVAK
SOVAK zoekt een:

Collegiaal Bestuurder

Leeuwendaal zoekt voor SOVAK een collegiaal bestuurder

De organisatie

SOVAK biedt eigentijdse en nabije zorg en ondersteuning aan mensen met een (verstandelijke) beperking. SOVAK is werkzaam in het westen van Noord-Brabant en in het Land van Heusden en Altena. De cliënten kunnen bij SOVAK terecht voor zorg en ondersteuning op het gebied van wonen, werken, leren, meedoen met activiteiten, ambulante begeleiding, behandeling en vrijetijdsbesteding. Met hart en ziel en ondernemend vakmanschap werkt SOVAK samen aan warme, kleinschalige en mensgerichte zorg, waarin de cliënt tot bloei komt.

SOVAK kent een ‘platte’ managementstructuur met twee hiërarchische lagen. De organisatie wordt aangestuurd door een raad van bestuur bestaande ‘formeel’ uit een voorzitter en een lid. De functies van voorzitter en lid worden vanuit een collegiale samenwerking vormgegeven. De portefeuilleverdeling wordt tweejaarlijks vastgesteld in afstemming met de raad van toezicht. De raad van bestuur stuurt de organisatie in gezamenlijkheid aan en functioneert dicht bij het primair proces.

De opgave

SOVAK kent, zoals eerder genoemd, een platte organisatiestructuur, waarbij de bestuurders direct 13 zorgmanagers aansturen. Dit vanuit de besturingsfilosofie om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen. Een belangrijke interne opgave ligt in het meer op één lijn krijgen van de invulling van de besturingsfilosofie. Dit vraagt nog de nodige aandacht en uitwerking. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en de hoofdlijnen van het onlangs gesloten integraal zorgakkoord, wordt er naast de ‘interne’ aandacht, veel gevraagd van de participatie in het externe speelveld.

SOVAK heeft zich verbonden aan verschillende samenwerkingsverbanden. Het belangrijkste is het samenwerkingsverband Samen Onbeperkt met collega instellingen SDW en S&L Zorg. Er wordt samengewerkt op het gebied van opleiden en arbeidsmarkt, innovatie en verpleegkundige medische en hoogspecialistische zorg. Het is van belang dat nieuwe bestuurder zich enerzijds verbindt aan de ambitie en samenwerkingskansen en anderzijds visie heeft op een dergelijke regionale samenwerking vanuit een netwerkorganisatie. Daarnaast wordt van de nieuwe bestuurder verwacht dat hij/zij aansluit op en reflecteert over de ingezette strategische koers en de persoonlijke capaciteiten heeft om samen met de collega-bestuurder op inspirerende wijze de gewenste sturing te geven aan de organisatie, adviseurs en (zorg)managers, de medewerkers en alle andere stakeholders.

Profiel

Voor SOVAK zijn we op zoek naar een betrokken, ondernemende en toegankelijke bestuurder die een bevlogen, open, verbindende en integere persoonlijkheid meebrengt. Kandidaten zijn authentiek en geloven in de besturingsfilosofe om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen. Kandidaten geloven in de kracht van een collegiaal bestuur en zijn echte teamspelers. Elkaar als collegiaal bestuur vertrouwen, aanspreken en steunen, is voor kandidaten vanzelfsprekend. Daarbij past het kunnen voeren van een stevige bestuurlijke discussie waarbij de onderlinge relatie goed blijft. Kandidaten hebben de blik naar buiten, zijn strategisch sterk en kijken van ‘buiten naar binnen’. Zij tonen lef en durven waar nodig door te pakken. Tenslotte hebben kandidaten een doorleefde visie en ervaring op het gebied van HR en organisatieontwikkeling.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Grote mate van affiniteit met de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking.
 • Meerjarige ervaring in een integrale verantwoordelijke strategische leidinggevende (bestuurlijke) positie die het gehele spelveld vanuit een strategisch perspectief overziet.
 • Ruime ervaring met organisatieontwikkeling en het vormgeven van veranderingsprocessen.
 • Open en ontvankelijke houding naar medezeggenschap van cliënten/vertegenwoordigers en medewerkers. Cliëntoriëntatie; stelt de cliënt echt centraal.
 • Visie op de actuele ontwikkelingen en risico’s in de langdurige zorg (VG).
 • Het vermogen om in te spelen op de zorgvragen van de toekomst en de ontwikkelingen in de zorgmarkt in het algemeen. Heeft een visie op innovatie, domotica en onderzoek.
 • Samenwerkingsgerichtheid en verbindende kwaliteiten op alle niveaus binnen de organisatie en daarbuiten richting externe (lokale) samenwerkingspartners en de politiek.
 • Inspirerend vermogen; daagt uit om te vernieuwen en te excelleren.
 • Een goed ontwikkeld reflecterend vermogen.
 • Sterke sociale kwaliteiten, authentiek, is zichtbaar en maakt écht contact op alle niveaus.
 • Netwerkende instelling en een hoge mate van organisatiesensitiviteit.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees je dan het functieprofiel dat je boven aan deze pagina kunt downloaden. 

De procedure wordt begeleid door Douwe Wijbenga, directeur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 21 mei 2023

Locatie: Terheijden
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 21-mei-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023