Leeuwendaal Logo
Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ)
Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ) zoekt een:

Bestuurder

Leeuwendaal zoekt voor Apotheek Haagse Ziekenhuizen een bestuurder.
Bouwen aan farmaceutische zorg bij AHZ.

De organisatie

Op weg naar een innovatief kenniscentrum, netwerkorganisatie en onmisbare farmaceutische schakel in de zorgketen.

Van (hoofdzakelijk) ziekenhuisapotheek naar zelfstandig bedrijf, dat is in het kort de weg die AHZ tot nu toe heeft afgelegd. Het is geen gemakkelijke weg; in een complex en turbulent zorglandschap vraagt het veel om de positie in de keten vast te houden en uit te bouwen, zowel farmaceutisch-inhoudelijk als bedrijfseconomisch. Die uitdaging gaat AHZ uit overtuiging aan en de organisatie heeft dan ook een groeistrategie ontwikkeld die verder geoperationaliseerd en gerealiseerd moet worden onder voorzitterschap van de nieuwe bestuurder, in nauwe samenwerking met de gevestigd apotheker en de zogeheten ‘overlegtafels’.

Op hoofdlijnen wil AHZ een landelijk opererende netwerkorganisatie zijn met een innovatieve farmaceutische expertpositie in de keten. Met eigen productie, laboratorium en groothandel, als voorraadhub en distributienetwerk voor ziekenhuizen in de regio, en als werkplaats voor farmaceutisch onderzoek en onderwijs. Op maatschappelijk verantwoorde wijze en met een publieke focus. Daarvoor is een excellent primair proces nodig vanuit de ketengedachte en moet AHZ bestaande en nieuw te werven klanten kunnen bedienen. Met als ambitie om de diensten van AHZ geïntegreerd aan te bieden.

AHZ heeft een eenhoofdige raad van bestuur. De raad van bestuur bestuurt de Stichting AHZ en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid van AHZ. De gevestigd apotheker is inhoudelijk verantwoordelijk voor de ziekenhuisfarmacie. Bij AHZ werken 120 bevlogen professionals. AHZ heeft op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een Ondernemingsraad (OR) die de belangen van de medewerkers behartigt met als doel: het prettig werken in een sterke en gezonde organisatie. 

Profiel

AHZ verder brengen (onder andere door de ontwikkelingen in de zorg te vertalen naar AHZ), de markt- en ketenpositie versterken en uitbreiden (ondernemerschap) vanuit inhoudelijke en persoonlijke executiekracht, samen met de interne organisatie. Die opgave realiseren is kort samengevat de opdracht van de nieuwe bestuurder.

Voor die opgave is kennis van het zorglandschap nodig als basis onder een visie op het realiseren van de groei-ambities van AHZ. Daarvoor is ook nodig dat de bestuurder tussen de professionals staat (zichtbaar is) om samen met hen het groeipad af te leggen en zich daaraan committeert. In een organisatie als AHZ, van relatief bescheiden omvang, staat de bestuurder zowel boven als tussen de medewerkers. Juist die positie vraagt om een bestuurder die zich sterk bewust is van de gevolgen van het eigen handelen. Een bestuurder die soepel kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau enerzijds, en de eigen rol en bijdrage anderzijds.  

Om groei-ambities te realiseren in het huidige (en toekomstige) zorglandschap is strategisch leiderschap en authentiek leiderschap gewenst, met zelfkennis en reflectief vermogen en congruent (voorbeeld)gedrag. Onbekende paden vragen daarnaast om samenbindend leiderschap met een leiderschapsstijl vanuit gezag en vertrouwen. Bouwen aan groei van een organisatie kan niet zonder slagvaardig organisatorisch leiderschap. De bestuurder van AHZ is eindverantwoordelijk voor doeltreffende en doelmatige bedrijfsvoering, voor de organisatiestructuur en het besturingsmodel die daarvoor nodig zijn. Uiteraard in samenwerking met de overlegtafels van AHZ, in een complementaire en hechte relatie met de gevestigd apotheker en in productieve partnershiprelaties met externe stakeholders. 

Functie-eisen

  • Ruime strategische directie ervaring met een breed samengestelde bedrijfsvoering portefeuille, opgedaan in een zorgorganisatie met de nodige complexiteit.
  • Aantoonbare affiniteit met de ziekenhuissector en kennis van een ziekenhuisapotheek is een pré.
  • In staat om (zorg-)inhoud, financiën en strategie met elkaar te verbinden.
  • Aansprekend record op het vlak van realiseren en in goede banen leiden van complexe veranderings- en transitietrajecten en beschikt hiertoe over de benodigde stijlflexibiliteit.
  • Ervaring met innovatievraagstukken, in staat om bewezen concepten te vertalen naar en te implementeren binnen de organisatie.
  • Ruime ervaring met onderhandelen en netwerken.
  • Externe blik naar partner ziekenhuizen en cliënten in de markt.
  • Stevige gesprekspartner op bestuurlijk niveau.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Manon Min, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 15 maart 2024. 

Locatie: Den Haag
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 15-mrt.-2024
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023