Leeuwendaal Logo
Juvent
Juvent zoekt een:

Bestuurder

Leeuwendaal zoekt voor Juvent een bestuurder.

De organisatie

Juvent helpt kinderen, gezinnen en hun omgeving bij complexe vragen over opgroeien en opvoeden. Het gezin en zijn directe omgeving staan altijd centraal in de aanpak. Juvent geeft gezinnen weer perspectief. Daar maken ze zich elke dag hard voor. Met ruim 340 medewerkers in diverse zorgdisciplines, van speltherapeut tot pedagogisch medewerker, van gedragsdeskundige tot pleegzorgbegeleider, helpt Juvent kinderen, gezinnen en hun omgeving bij complexe vragen over opgroeien en opvoeden. De missie van Juvent is dat ieder kind in een veilige gezinsomgeving kan opgroeien tot een zelfstandige volwassene. Dat doen zij samen: met collega’s, zorgpartners en bovenal: het gezin. De blik is gericht op de toekomst.

De opgave

De Jeugdzorg staat de laatste jaren onder ‘financiële’ druk waarbij de vraag naar (specialistische) jeugdzorg sterk is toegenomen. In Zeeland hebben de Zeeuwse gemeentes zich verenigd in de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Het uitgangspunt is het borgen van de gezondheid, veiligheid en adequate hulp en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun gezinnen waar dat nodig is om zo goed mogelijk mee te doen. Dit vraagt om een constructieve samenwerking in de jeugdhulpketen en met de aanpalende sociale domeinen voor onderwijs, kinderopvang en werk en wonen. Deze samenwerking dient de komende jaren geïntensiveerd te worden.
De Zeeuwse jeugdzorg wordt geleverd door acht samenwerkingsverbanden van aanbieders. Juvent is de zogeheten penvoerder van een van die verbanden. Er vindt regulier bestuurlijk overleg tussen de penvoerders plaats. Dat vergt zowel positionering als verbinding.

Profiel

Wij zoeken voor Juvent een verbindende en koersvaste bestuurder die besturingskracht en besluitvaardigheid combineert met bevlogenheid en lef. Dit met een warm hart voor de jeugdzorg. Het is van belang dat de bestuurder zich herkent in de visie en kernwaarden van Juvent en zich thuis voelt binnen de Zeeuwse cultuur.
Met ‘bestuurlijke wijsheid en daadkracht’ en als natuurlijk leider, krijgt de bestuurder zaken in beweging. Hij is betrokken, gemakkelijk benaderbaar en zichtbaar voor medewerkers, cliënten en verwanten en is bovendien een inhoudelijke en strategische gesprekspartner voor de samenwerkingspartners. Durft ‘vooruit te kijken’ en te anticiperen op (mogelijk) veranderende wet- en regelgeving. Netwerken en het zoeken naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden is hem op het lijf geschreven. Schakelt makkelijk op alle niveaus. Is open en duidelijk in zijn communicatie, maar luistert ook goed. Heeft een eigen mening, is richting gevend en daadkrachtig. Heeft affiniteit met innovatie en zorgtechnologische ontwikkelingen.

Heeft oprechte aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en ambities van mensen in de organisatie en biedt een veilige werkomgeving. De bestuurder toont leiderschap, geeft kaders en duidelijkheid en is besluitvaardig. Zorgt hierdoor voor rust en stabiliteit in de organisatie. Hij geeft invulling aan ondernemerschap met oog voor de maatschappelijke opgave van de organisatie met als uiteindelijke doel dat ieder kind veilig, gezond en kansrijk kan opgroeien.

De bestuurder die wij zoeken:

  • Heeft een academisch werk- en denkniveau;
  • Beschikt over meerjarige ervaring in een integrale, verantwoordelijke, strategische bestuurlijke of directie positie in een professionele (zorg)organisatie;
  • Is samenwerkingsgericht en verbindend op alle niveaus binnen de organisatie en daarbuiten richting externe (lokale) samenwerkingspartners en de politiek bestuurlijke netwerken. Past bij de ‘Zeeuwse cultuur’;
  • Heeft aantoonbare ervaring en een ‘scherpe’ kijk op bedrijfsvoering en inrichting van de organisatie;
  • Beschikt over strategische denkkracht. Heeft een visie op (de toekomst van) de jeugdzorg en/of is in staat deze te ontwikkelen, uit te dragen en te realiseren;
  • Is open en toegankelijk naar medezeggenschap van cliënten/vertegenwoordigers en medewerkers en betrekt hen in een vroeg stadium;
  • Is ondernemend en innovatief (gericht op het blijven leveren van toekomstbestendige zorg) en kan als bestuurder de veranderingen in het juiste tempo realiseren. Denkt in mogelijkheden en stimuleert vernieuwing;
  • Geeft op inspirerende wijze sturing aan het MT en professionals en faciliteert hen in hun autonomie. Monitort op gemaakte afspraken en is vasthoudend.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Manon Min, adviseur werving en search en Douwe Wijbenga, directeur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 12 juni 2021.

Locatie: Middelburg
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 30-apr.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023