Management in onderzoeksorganisaties (MIOO)

Onderzoeksorganisaties onderscheiden zich in een aantal opzichten van andere organisaties. Het primair proces van onderzoek en ontwikkeling brengt met zich mee dat vaak multidisciplinaire samenwerkingsverbanden nodig zijn. Werkzaamheden worden uitgevoerd in een veelheid van projecten van wisselende omvang en belang, die met elkaar concurreren om de schaarse capaciteit.
Steeds meer zijn onderzoeksorganisaties genoodzaakt bedrijfsmatig en commercieel te functioneren. De personele bezetting van een onderzoeksorganisatie kenmerkt zich door een groot aantal hoogopgeleide en professionele werknemers. Daarmee ontstaat een organisatie die relatief weinig routine kent en die hoge eisen stelt aan het management.

Deze managementleergang is gericht op het ontwikkelen van de competenties van managers die verantwoordelijk zijn voor de leiding van onderzoeksinstituten, onderzoeksafdelingen en onderzoeksgroepen.

DOELGROEP

De cursus is bedoeld voor managers in onderzoeksorganisaties, die geconfronteerd worden met de aansturing van professionele, vaak multidisciplinaire teams en de noodzaak resultaat- en/of marktgericht te werken.

PROGRAMMA

Het programma is opgebouwd uit vijf modules van elk twee dagen. Met de deelnemers wordt vooraf een intakegesprek gehouden.
Afwisselend worden inleidingen, oefeningen, videofilms en behandeling van cases uit de eigen praktijk als werkvorm gehanteerd. Naast het trainingsprogramma wordt met de deelnemers in kleine groepen een intervisietraject gestart met als thema ‘praktijkpuzzels’.

De leergang wordt verzorgd in conferentie- en opleidingscentrum De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel.
De intakegesprekken worden – in overleg – bij Leeuwendaal in Rijswijk gepland. De intervisiebijeenkomsten vinden in principe plaats bij Leeuwendaal. Desgewenst kunnen deze bijeenkomsten ook bij één van de deelnemers plaatsvinden.

Het programma is opgebouwd uit vijf modules van elk twee dagen. Elke module behandelt een aantal samenhangende onderwerpen en vaardigheden:

  • Module 1: thema ‘Leiderschap en de Professional’
  • Module 2: thema ‘Competentiemanagement en persoonlijke kwaliteiten’
  • Module 3: thema ‘Sturing geven aan kennisintensieve organisaties’
  • Module 4: thema ‘Het managen van onderzoeksgroepen en veranderprocessen’
  • Module 5: thema ‘Persoonlijke effectiviteit’

Aantal deelnemers: maximaal twaalf personen.

Maak kennis met de trainer

Jos Engelse

Foto van Jos Engelse
Adviseur, trainer, coach Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0742
Biography

Jos is trainer, adviseur organisatieontwikkeling en coach. Afgestudeerd als sociaal en organisatie psycholoog. Werkte ruim 15 jaar in diverse grote organisaties (o.a. TNO en NS) voordat hij zich aan Leeuwendaal verbond. Werkt op raakvlak van persoonlijke en organisatieontwikkeling. Sparring partner bij persoonlijke ontwikkeling en bij de ontwikkeling van de managementrol in uw organisatie.;Motto: geen inspiratie zonder transpiratie. Betrokken, visie en nuchter met beide benen op de grond.

 

Brochure

U kunt de brochure voor deze leergang hier downloaden (opent in nieuw venster).