Leeuwendaal Logo

Recruitment en development trainees (grootschalig)

Traineeprogramma’s voor het aantrekken en ontwikkelen van jong talent zijn erg populair. Vooral onder dat jonge talent zelf is de vraag groot: zestig procent van hoogopgeleide afgestudeerden is op zoek naar een traineeship.

 

Ook organisaties voelen het belang van traineeships steeds meer door de vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt. Wij werven, selecteren en ontwikkelen trainees voor u, of u er nu 5 of 150 nodig heeft. En of het nu om een generiek of specialistisch (voor bepaalde functies) traineeprogramma gaat.

Onze focus ligt op een betrouwbare en persoonlijke procedure. Zo kort mogelijk, omdat het in de huidige krappe arbeidsmarkt belangrijk is om snel te handelen: goede kandidaten hebben vaak de keuze uit meerdere werkgevers.

  • Betrouwbaar: door de adviseurs en instrumenten (gecertificeerde psychologische testen) die we voor de werving en selectie inzetten.
  • Persoonlijk: door onze mogelijkheden voor de kandidaat om zichzelf echt te laten zien, bijvoorbeeld door een vormvrij persoonlijk onderdeel van de sollicitatie. De persoonlijke kant van onze werving en selectie betekent niet alleen dat u nog beter weet wie u in huis haalt, maar draagt ook bij aan diversiteit: iedereen krijgt immers de kans zijn of haar uniciteit te laten zien.

Onze eigen organisatie is een goede ’testomgeving’ voor onze werving, selectie en ontwikkeling van trainees: we hebben zelf al jaren het succesvolle traineeprogramma ‘Bruist’. In de werving en selectie van deze trainees zetten we alle stappen die we hierin voor onze opdrachtgevers ook zetten.

De juiste mensen werven

Om de juiste trainees te werven, ontwikkelen we samen met u een arbeidsmarktcommunicatiestrategie, benaderen influencers of stellen een waardevrije vacaturetekst op. Wij hebben een waardevol netwerk en gebruiken (jonge) influencers om uw vacature te verspreiden onder doelgroepen die we op traditionelere manieren niet zouden bereiken. Verder vragen wij persoonlijk aan contactpersonen in ons netwerk en aan bijvoorbeeld besturen van (biculturele) studie- en studentenverenigingen of zij de vacature met hun (oud-)leden en via hun sociale media kanalen delen, voor een sneeuwbaleffect in de betreffende doelgroep.

Werving is volgens ons ook een preselectie/prematch fase: die moet zo ingericht zijn dat alleen echt gemotiveerde kandidaten reageren en getriggerd worden om verder te gaan met hun sollicitatie.

De beste mensen selecteren

In de selectiefase voeren kandidaten een selectiegesprek of gaan op assessment. Beiden kunnen wij voor onze rekening nemen. We kunnen ook een selectiedag organiseren. Samen met u bedenken we dan een passende aanpak en bespreken we wat u voor uw rekening neemt en wat wij verzorgen. Door onze ervaring kunnen we ons goed inleven in organisaties, dus we kunnen u snel en goed ontzorgen bij het selectieproces.

U kunt de organisatie van het hele selectieproces aan ons overlaten: ontwikkeling van de selectieprocedure, voeren van selectiegesprekken, uitvoering assessments, procesbegeleiding op selectiedagen (proces bewaken, bijhouden scores, advies over wie u het beste kunt aannemen) en communicatie met kandidaten (inclusief planning en organisatie van contactmomenten). U bent er uiteraard wel nauw bij betrokken. Behalve dat onze psychologen kunnen optreden als medeselecteur, kunnen we ook uw eigen selecteurs inhoudelijk ondersteunen. Zo hebben we trainingen ‘Onbevooroordeeld selecteren’ en ‘Cultureel vakmanschap’ om de unieke persoonlijke kwaliteiten van de kandidaten te achterhalen, los van culturele achtergrond.

Trainees verder ontwikkelen

Zodra trainees bij u aan de slag zijn gegaan, wilt u dat ze zich verder ontwikkelen. Ook die fase van het traineeship kunt u aan ons overlaten. Ons ontwikkelprogramma voor trainees bestaat uit drie lijnen: vakinhoudelijke begeleiding, professionele ontwikkeling op bijvoorbeeld competenties (met modules over adviesgesprekken, presenteren, impact hebben, beïnvloedingsstijlen) en persoonlijke coaching zodat ze zich ontwikkelen in bijvoorbeeld zelfreflectie en initiatief nemen. De vakinhoudelijke lijn ligt bij u. Onze ervaren trainers en coaches nemen de uitvoering van de tweede en de derde lijn graag voor hun rekening.