Leeuwendaal Logo

Webinar talent- en ontwikkelgericht werken

Locatie: online
Start: 12:00
Webinar Talentgericht werken 30 mei 2024 Leeuwendaal

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar talent- en ontwikkelgericht werken voor zijn organisatie of team. HR professionals, Leidinggevenden, Learning & Development professionals, Directeuren.

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het cruciaal om je medewerkers kansen te bieden zodat zij zich duurzaam verbinden aan de organisatie. Aandacht voor de ontwikkeling van je medewerkers – op elk niveau, in elke functie en van alle leeftijden – loont. Niet alleen voor het behoud van je medewerkers, maar ook voor het creëren van een positieve, waarderende en inclusieve cultuur. En daarmee voor het succes van je organisatie. Maar hoe zet je de ontwikkeling van je medewerkers nu centraal? Welke stappen kun je zetten? Wat zijn de succesfactoren? Welke goede praktijkvoorbeelden zijn er om van te leren?

Laat je inspireren!

Geïnspireerd door de positieve psychologie leert Leeuwendaal organisaties om te focussen op de krachten van medewerkers in plaats van op hun zwakten. We helpen om alle talent in de organisatie te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten. In dit webinar laten we zien hoe we dat doen en wat dat oplevert.
We gaan uitgebreid in op de mogelijkheden om talent- en ontwikkelgericht werken in te richten en te laten floreren. Daarbij gaan we ook dieper in op het ontwikkelinstrument CliftonStrengths dat daarbij een leidraad biedt.
We hebben in de praktijk keer op keer ondervonden dat inzetten op talent en op ontwikkeling enorm bijdraagt aan de prestaties van organisaties en we delen onze ervaringen op dit gebied.

De ervaring en kennis van Leeuwendaal

Leeuwendaal is een organisatieadviesbureau dat werken én samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller maakt.

De afgelopen jaren hebben we talengericht werken geïmplementeerd bij vele organisatie, waaronder overheden, zorg- en onderwijsinstellingen. Het is onze missie om organisaties te helpen excelleren en de beste prestaties te leveren. Dat doen we door maximaal in te zetten op verbondenheid en talent.
We zijn strategische partner van onderzoeksbureau Gallup, gespecialiseerd in Employee Engagement (Q12) en Strength-based Werken (CliftonStrengths).

Sprekers

Amy van der Hulst is adviseur op het gebied van talentontwikkeling en strengthsbased organiseren en verantwoordelijk voor de strategische samenwerking met Gallup. Als gecertificeerd Strengthscoach ziet zij het als haar missie om, enerzijds organisaties te helpen om vanuit een positief waarderend perspectief te kijken naar medewerkers om zo een sterkere organisatie te worden. Anderzijds helpt zij individuen en teams hun unieke kwaliteiten te ontdekken, te waarderen en maximaal te benutten. Met haar pragmatische houding, oprechte interesse en goed gevoel voor gedrag en verhoudingen binnen organisaties, streeft zij altijd naar het vinden van een passende oplossing.
Talenten: Hersteldrang I Leergierigheid I Actiegerichtheid I Prestatiegerichtheid I Individualisering

Robin Berends is adviseur op het gebied van talentontwikkeling, strengthsbased organiseren en verbondenheid (engagement). Geïnspireerd door de positieve psychologie is het haar missie organisaties te helpen om een positieve én productieve werkomgeving te creëren. Daarbij spelen gedeelde verantwoordelijkheid, eigenaarschap op teamniveau en persoonlijk leiderschap voor haar een essentiële rol om de verbondenheid, en daarmee prestaties, in organisaties te verhogen. Met haar leergierigheid, prestatiegerichtheid en aanstekelijke energie bereikt zij effectief samen met de klant haar doelen.
Talenten: Positivisme I WOO I Leergierigheid I Prestatiegerichtheid I Saamhorigheid

Datum

Leeuwendaal organiseert dit webinar twee keer per jaar. De eerstvolgende datum is op donderdag 30 mei 12:00-13:00