Adviseurs

Bij Leeuwendaal werken hoogopgeleide adviseurs uit tal van disciplines. Een hoge graad van senioriteit staat garant voor een schat aan kennis en ervaring in het publieke domein.
We willen het beste uit onszelf en uit het team halen. En datzelfde willen we doen voor en met de opdrachtgevers voor wie we mogen werken. Dat vergt specialisme én samenspel. Uitblinkers op elke positie die elkaar feilloos weten te vinden, dat maakt een organisatie onverslaanbaar. En dat is waar wij elke dag naar streven. Voor onze eigen organisaties en voor de organisaties voor wie wij mogen werken.

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6
Foto van Monica Maas

Monica Maas

Adviseur

Monica is adviseur op het gebied van arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid. Zij is als Bruist-trainee bij Leeuwendaal begonnen en heeft bij verschillende opdrachtgevers in de overheid aan de doorontwikkeling van de ontwikkelcentra gewerkt. Zo heeft zij organisatiebrede projecten rondom vrijwillige mobiliteit en talentmanagement gecoördineerd en bijbehorend HRM-beleid en -procedures verbeterd. Verder heeft zij in de rol van HRM-adviseur het traject strategische personeelsplanning (mede) ontwikkeld en begeleid. Monica zet door haar kritische manier van vragenstellen haar gesprekspartner aan het denken en wekt hierbij vertrouwen door haar transparantie en samenwerkingsvermogen. Met haar kennis en ervaring op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie, coaching en werving & selectie is zij breed inzetbaar voor zowel individuele loopbaanvraagstukken als projecten rondom mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en talentmanagement.

Mobiel: 06 3313 7353
Foto van Marleen Maassen

Marleen Maassen

Adviseur, psycholoog NIP

Marleen Maassen heeft als assessmentpsycholoog ruime ervaring met de vormgeving en uitvoering van assessments voor diverse doelgroepen en opleidingsniveau’s. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de projectleiding van grootschalige selectieprocedures en de assessmentdienstverlening voor diverse klanten. Zij is een betrokken en toegewijde adviseur, die haar omgeving opgewekt en plezierig tegemoet treedt en daardoor gemakkelijk (klant)relaties opbouwt.

Mobiel: 06 4739 6182
Foto van Matthias Meiling

Matthias Meiling

Adviseur

Matthias is een organisatieadviseur op het gebied van organisatieoptimalisatie- en inrichting. Door (interim)opdrachten op tactisch-strategisch niveau heeft hij onder andere ervaring met vraagstukken ten aanzien van fusies en reorganisaties, strategische personeelsplanning en Strengths Based Organiseren. Zijn communicatie is open, vriendelijk, constructief en enthousiasmerend. Dit alles maakt hem een geloofwaardige en betrouwbare adviseur. Matthias is oplossingsgericht, analytisch sterk en toekomstgericht. Zijn bedrijfskundige en veranderkundige achtergrond zorgt ervoor dat hij met een brede blik naar organisaties kijkt. Met zijn pragmatische houding, oprechte interesse en goed gevoel voor gedrag en verhoudingen binnen organisaties streeft hij altijd naar het vinden van passende en uitvoerbare oplossingen.

Mobiel: 06 2227 4781
Foto van Yorrick Mentink

Yorrick Mentink

Adviseur

Yorrick is een analytische adviseur. Hij is gespecialiseerd in strategische personeelsplanning, leren in organisaties en digitalisering. Yorrick blinkt uit in data-gedreven advies. Hij kan snel grote hoeveelheden complexe informatie verwerken en een stevig gefundeerd advies leveren.

Mobiel: 06 3174 5251
Foto van Elly Notenboom-Bruijnes

Elly Notenboom-Bruijnes

Projectleider en adviseurElly is een ervaren projectleider en adviseur werkzaam op het vlak van arbeidsmobiliteit, ontwikkel- en loopbaanvraagstukken. De rode draad in haar loopbaan is het afstemmen van de kwaliteiten van mensen op de behoeften van organisaties. Zij gelooft dat organisaties tot bloei komen door de juiste mensen op een goede wijze met elkaar te laten samenwerken en dat er voor iedere medewerker een plek te vinden is die bij hem of haar past. Als projectleider zorgt zij er voor dat projecten op het vlak van duurzame inzetbaarheid, vrijwillige en verplichte mobiliteit in goede banen geleid worden. Als adviseur biedt zij mensen een veilige omgeving om zich te ontwikkelen, om keuzes te maken en stimuleert zij mensen om in beweging te komen.

Mobiel: 06 2158 0761
Foto van Ramon van Oppen

Ramon van Oppen

Directeur Functioneren en beloning

Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als adviseur en senior adviseur/projectleider beloningsmanagement vervult Ramon nu de rol van directeur Functioneren en Beloning. Zijn terreinen zijn beloningsadvies, arbeidsvoorwaarden en competentiemanagement.

Mobiel: 06 2158 0752
Foto van Romy Paulissen

Romy Paulissen

Adviseur

Romy Paulissen is als ervaren projectleider betrokken bij diverse projecten op het gebied van (generieke) functiehuizen, werken met rollen, gesprekkencyclus en vraagstukken op het gebied van organisatie-inrichting en –optimalisatie binnen het onderwijs, de overheid en de zorg. Zij werkt met veel enthousiasme en gedrevenheid aan de projecten. Samenwerking en overleg staan bij haar hoog in het vaandel. Vanuit een achtergrond in Personeel- en Organisatiewetenschappen combineert zij een onderzoeksgerichte aanpak met een praktische insteek.

Mobiel: 06 1644 3258
Foto van Iris Peek-Haas

Iris Peek-Haas

Adviseur

Iris is projectleider en gecertificeerd management consultant (CMC). Vol enthousiasme zet zij zich in voor klanten in het publieke en private domein op het gebied van (grootschalige) selectie- en plaatsingsprocessen, organisatie-inrichting en organisatieontwikkelingsvraagstukken. Met haar HR brede blik en ervaring op het gebied van proces- en projectmanagement adviseert zij organisaties in de aanpak van een project, verbindt zij partijen en helpt zij organisaties om een verandering te realiseren. Strengths die Iris typeren zijn: organisatievermogen, actiegerichtheid, leergierigheid en harmonie.

Mobiel: 06 2900 4712
Foto van Leonore van der Ploeg

Leonore van der Ploeg

Adviseur, psycholoog NIP

Leonore is een bevlogen psychologe met een wetenschappelijk hart. Na haar overstap van de onderzoekswereld naar de adviesbranche, heeft zij de wetenschappelijke ontwikkelingen op haar vakgebied niet uit het oog verloren. Zij is nauw betrokken bij het up-to-date houden van het testassortiment van Leeuwendaal en is scherp op validiteit van onze assessmentmethodiek. Klantgerichtheid en kwaliteit heeft zij hoog in haar vaandel staan. Haar werkwijze is zorgvuldig en resultaatgericht met oog voor de relatie met haar omgeving. Vragen van klanten vertaalt zij naar maatwerkoplossingen. Naast haar kerntaak van het afnemen van assessments, heeft zij een rol als projectleider.

Mobiel: 06 2158 0755
Foto van Annegien Poelen

Annegien Poelen

Adviseur

Annegien is een ervaren adviseur op het gebied van HRM. Zij ondersteunt en adviseert organisaties met betrekking tot gesprekscyclus, functiebeschrijvings- en waarderingsopdrachten, benchmarks, duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning en teambuilding. Door haar brede ervaring in het HR veld kan zij zich soepel bewegen in diverse organisaties en gremia. Met veel enthousiasme, gedrevenheid en mensgerichtheid pakt zijn projecten op en leidt die tot een goed einde. Daarbij heeft zij oog voor alle stakeholders en een pragmatische aanpak. Zij werkt voortdurend toe naar concrete en direct bruikbare adviezen voor de klant.

Mobiel: 06 2293 9648 Telefoon werk: 088 00 868 00
Foto van Roald Pool

Roald Pool

Trainer, coach, business development manager

Roald is een ervaren trainer, coach, procesbegeleider en spreekstalmeester met ruime ervaring in meerdere bedrijfstakken, zowel in de publieke als de private sector. Zijn meest bediende doelgroep is die van hoger, midden- en operationeel management. Voor klanten van Leeuwendaal fungeert hij daarom als themamanager ‘Leiderschap’. In die rol helpt hij klanten met het vormgeven van resultaatgerichte MD-trajecten met een scherp oog voor de specifieke cultuur en ‘couleur locale’.;Als innovatief ‘ontwerper’ heeft Roald veel methodes ontwikkeld die leren en implementeren bij elkaar brengen, waaronder ‘leren met businessdoelen’, ‘gamification’ en ‘development centres’.;Als uitvoerend trainer / coach weet hij taboes binnen groepen snel te doorbreken waardoor een dialoog ontstaat over de issues die er toe doen.

Mobiel: 06 5199 4921
Foto van Ymke Roes

Ymke Roes

Adviseur, psycholoog NIP

Ymke is afgestudeerd in de sociale, arbeids- en organisatiepsychologie. Na haar studie heeft zij ervaring opgedaan op het gebied van werving en selectie. Bij Leeuwendaal heeft zij een aantal jaren gewerkt bij de adviesgroep Interimmanagement waar zij onder andere interim-opdrachten in kaart bracht en kandidaten hiervoor selecteerde. De laatste jaren voert zij voornamelijk assessments uit in het kader van selectie-, loopbaan- en ontwikkelvraagstukken. Ymke is een enthousiaste, inlevende en kwaliteitsgerichte psychologe.

Telefoon werk: 088 00 868 00
Foto van Maaike Rutten

Maaike Rutten

Adviseur

Maaike is gecertificeerd management consultant (CMC), organisatiekundige en expert op het terrein van organisatie-inrichting, organisatieontwikkeling en strategisch HRM. Als senior organisatieadviseur begeleidt zij organisaties in het publieke en private domein bij het realiseren van de strategische doelen. Zij helpt organisaties beter presteren door het vertalen van de strategie naar de context van het team, het creëren van oplossingen die de wendbaarheid van de organisatie vergroten, het helpen van management en teams bij het herkennen en benutten van talent en het op gang brengen van een proces van lerend onderzoeken. Maaike’s top 5 strengths zijn leergierigheid, individualisering, prestatiegerichtheid, actiegerichtheid en ideeënvorming.

Mobiel: 06 2900 4714
Sluit Menu