Leeuwendaal Logo

Karlijn Veth is adviseur en projectleider binnen Leeuwendaal. Zij richt zich vooral op het begeleiden van projecten op het gebied van personeelsbeleid, functiegebouwen en beloning, HRIT, reorganisatie en organisatieontwikkeling en -verandering. Karlijn is resultaatgericht, betrokken en een transparante & toegankelijke gesprekspartner. Vanuit haar stevige en brede HRM-achtergrond probeert ze organisaties en bijbehorende processen tot gewenste resultaten te begeleiden.