Leeuwendaal Logo

Annette Jeeninga

Adviseur (HR vragen en Bruist-traineeship) Versterken

Annette werkt bij Leeuwendaal als adviseur bij de adviesgroep Interimmanagement.;Na 7 jaar werkzaam te zijn geweest in de werving-, selectie en detacheringsbranche is zij 5 jaar lang actief geweest in het maatschappelijk veld. Als intermediair heeft zij netwerken gebouwd voor het stimuleren van de lokale economie en de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven. Vanuit haar brede ervaring en contacten met vele verschillende organisaties is Annette in staat om goed mee te denken met haar opdrachtgevers, zij is een gesprekspartner voor alle niveaus. Omdat werk een belangrijke rol speelt in het leven van mensen, blijft het iedere keer weer een mooie uitdaging om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Annetteā€™s benadering is altijd daadkrachtig, betrokken en resultaatgericht.