Leeuwendaal Logo

Open sollicitatie

Open sollicitatie bij Leeuwendaal

Wie zijn wij?

Leeuwendaal is een integraal HR-adviesbureau voor de publieke sector. Leeuwendaal is gecertificeerd conform ISO 9001 en ISO 27001.

De werving- en selectieprocedure

Je reageert via onze website op een vacature of op eigen initiatief (open inschrijving). In de volgende stap vragen we je jouw cv en motivatiebrief in te dienen, zodat we ons een beeld kunnen vormen van jouw geschiktheid voor de vacature.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van het selectieproces (doel) leggen we persoonsgegevens van je vast:

  • NAW-gegevens: voor het leggen van contact.
  • Cv en motivatiebrief of sollicitatieformulier (afhankelijk van type procedure): dit wordt gebruikt als middel om jouw geschiktheid voor de vacature te bepalen.
  • Correspondentie: om je te informeren over alle aspecten van de procedure.
  • Gespreksnotities: persoonlijke indrukken van de adviseur ter ondersteuning van het selectieproces.

Deze gegevens zijn nodig om het proces goed te kunnen doorlopen. De grondslag van deze gegevensverwerking is dan ook gerechtvaardigd belang.

Wie kan er bij jouw gegevens?

Jouw gegevens zijn slechts toegankelijk voor de selectieadviseurs en ondersteunend medewerkers van Leeuwendaal die rechtstreeks bij jouw procedure zijn betrokken.

Beveiliging

Beveiliging kent voor ons twee aspecten: techniek en gedrag.

Techniek: de procedure verloopt volledig via een afgeschermde omgeving. De toegang hiertoe wordt door ons strikt beveiligd volgens de laatste technische standaarden. We werken volgens de principes van ‘privacy by design’. Zodoende hebben we maximale grip op de beveiliging van de persoonsgegevens.

Gedrag: Leeuwendaal besteedt veel aandacht aan het bewust maken van medewerkers waar het gaat om bescherming van persoonsgegevens in de praktijk. Alle medewerkers worden getraind in de do’s en don’ts rondom dit onderwerp.

Bewaartermijn

Jouw gegevens blijven tot vier weken na afronding van de procedure bewaard in ons systeem. Na afloop van deze termijn vernietigen we jouw gegevens. Vanzelfsprekend kun je ons elk moment verzoeken jouw gegevens uit ons systeem te verwijderen.

Recht op inzage, wijziging en verwijdering

Je hebt te allen tijde regie over je eigen gegevens. Dit betekent dat je Leeuwendaal op ieder moment kunt vragen jouw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen (bijvoorbeeld met een geactualiseerd cv) of ze helemaal te verwijderen.

Toestemming

In dit document hebben wij je uitgelegd hoe Leeuwendaal omgaat met jouw persoonsgegevens wanneer je bij ons solliciteert. Wij gaan je vragen expliciet je toestemming kenbaar te maken met betrekking tot deze manier van werken.

Vragen?

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met de afdeling Personeelszaken via 088 00 868 00. Wij verwachten dat zij de meeste vragen direct kunnen beantwoorden. Als zij jouw vraag niet kunnen beantwoorden, zullen ze je doorverwijzen naar onze Functionaris voor Gegevensbescherming, mr. Mark Thorborg. Hij is bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 088 00 868 00 of via privacy@leeuwendaal.nl. Overigens heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemmingsverklaring

Als je hieronder ‘Ik ga akkoord met de voorwaarden.’ aanvinkt geef je Leeuwendaal toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van jouw sollicitatie.
Als je hier niet mee akkoord gaat kun je niet verder met de procedure en wordt jouw sollicitatie niet verzonden.