Leeuwendaal Logo
Huisartsenposten Schievliet zoekt een:

Lid raad van commissarissen

Leeuwendaal zoekt voor Huisartsenposten Schievliet een lid raad van commissarissen.

De organisatie

Huisartsenposten Schievliet (verder: HAP Schievliet) organiseert de spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten in de regio’s Delft en Nieuwe Waterweg Noord. Op twee locaties wordt in avond, nacht en weekend spoedeisende zorg georganiseerd voor circa 350.000 inwoners. De teams (combinatie van huisartsen, medewerkers en chauffeurs), zorgen ervoor dat vanuit de verschillende locaties de benodigde zorg tijdig, kundig en persoonsgericht wordt geboden. De patiënt kan daarbij rekenen op een respectvolle en betrokken houding van de huisartsen en medewerkers. Door continu te investeren in deskundigheid dragen zij bij aan de kwaliteit van de spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg.

HAP Schievliet is in haar huidige vorm een jonge organisatie die op 1 januari 2020 is ontstaan uit een fusie van twee huisartsenposten. Daarvoor werkten de huisartsenposten Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam) en Delft beiden afzonderlijk in de regio HAP Schievliet maakt deel uit van twee ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Met deze sterke nieuwe organisatie, waarin volgens de nieuwste inzichten wordt gewerkt, zijn de randvoorwaarden gecreëerd voor optimale patiëntenzorg, ondersteuning van de huisartsen en samenwerking met partners in de regio.

De raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft als doel het toezicht houden op de besturing van de organisatie en indirect op het realiseren van goede huisartsen spoedzorg. Die zorg moet voldoen aan wet- en regelgeving, aan de missie en visie van de organisatie (voldoet zij aan haar maatschappelijke opgave) en waarde toevoegen voor de cliënten/patiënten van HAP Schievliet.

Het toezicht omvat ten minste:

 • De realisatie van de doelstellingen van HAP Schievliet.
 • Het vaststellen of wijzigen van de visie en strategie.
 • Het kwaliteitsbeleid.
 • Het financiële verslaggevingsproces.
 • De naleving van wet- en regelgeving (inclusief WNT) en de Governance Code Zorg.

Profiel

De huidige raad van commissarissen is in november 2020 aangetreden. Naast de voorzitter is er een lid raad van commissarissen met een inhoudelijk zorgprofiel en een lid raad van commissarissen met een bedrijfsvoeringprofiel (kennisgebied financiën en ICT). Voor deze laatste portefeuille zijn wij op zoek naar een nieuw lid raad van commissarissen.

Het lid raad van commissarissen met het bedrijfsvoeringprofiel (kennisgebied financiën/ICT):

 • Beschikt over brede kennis van algemene bedrijfsvoering op strategisch niveau in profit of non-profit.
 • Beschikt over een financiële en/of economische/bedrijfskundige opleiding op academisch niveau.
 • Kan vanuit een breder integraal perspectief vraagstukken op het gebied van acute zorg benaderen. Ervaring in de (acute) zorg is een pre, maar niet noodzakelijk. Wel bereid om je hierin snel te verdiepen.
 • Heeft een duidelijke visie op het verlenen van voldoende kwalitatieve zorg in een door de politiek gestuurd zorgstelsel met beperkte financiële middelen.
 • De focus ligt meer op ICT dan financiën. Kennis van innovatie en ontwikkelingen, bij voorkeur maar niet noodzakelijk in de zorg.
 • Heeft ervaring als toezichthouder.
 • Is op zoek is naar het verhaal achter de cijfers, kan loskomen van indicatoren en breder sparren en meedenken. Oog voor zowel risico’s als kansen en innovatie.
 • Heeft ervaring met veranderingsprocessen in een complex politiek-bestuurlijk speelveld. Vindt dit type vraagstukken boeiend en begrijpt de dynamiek die ermee gepaard gaat.
 • Is een onafhankelijk denker en een inspirerend toezichthouder voor collega’s en bestuurder. Is in staat open het gesprek aan te gaan en kan out of the box denken.

De honorering

De leden ontvangen een vergoeding van € 12.400,- per jaar.

De leden hebben een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Bianca van Winkel, adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je e-mailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 12 maart 2023.

Sluitingdatum: 01-dec.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023