Leeuwendaal Logo
PCBO
PCBO zoekt een:

Bestuurder

Leeuwendaal zoekt voor PCBO Rotterdam Zuid een bestuurder

De organisatie

PCBO kent een rijke historie. De eerste school is gestart in 1899 waarna de organisatie gestaag is doorgegroeid en tot op de dag van vandaag een belangrijke rol vervult in het basis en speciaal onderwijs in Rotterdam Zuid. PCBO biedt met 875 medewerkers ontwikkelingsgericht onderwijs én brede vorming aan 7400 peuters en leerlingen. Naast basisonderwijs biedt PCBO ook speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en kinderopvang op peuterspeelzalen aan. De organisatie omvat 12 peuterspeelzalen, 3 kindcentra, 21 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs scholen.

De PCBO-scholen zijn een stabiele kracht in de dynamische omgeving van Rotterdam. Een oefenplek waar iedere leerling in veiligheid zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Waar éxtra aandacht is voor leerlingen die dat nodig hebben, waar iedere leerling welkom is en zich ook welkom voelt. Er wordt uitgegaan van verschillen, ook in persoonlijk geloof. En de scholen van PCBO bieden een veilige omgeving voor verscheidenheid waarbij wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid.

De opgave

De opgaven waar het onderwijs in het algemeen en zeker de PCBO-scholen op Zuid voor staan zijn uitdagend, divers en complex te noemen. De afgelopen jaren heeft PCBO de nodige stappen gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit en externe profilering. De organisatie staat in de regio richting samenwerkingspartners goed op de kaart. Tegelijkertijd mogen verschillende inhoudelijke thema’s zoals basisvaardigheden meer aandacht krijgen. Afgelopen jaar is helder geworden dat de bestuurlijke aansturing van/samenwerking met de scholen en het bestuursbureau onvoldoende heeft plaats gevonden.

Er is behoefte aan meer verbondenheid waarbij een duidelijke en gezamenlijke onderwijsvisie en strategische koers belangrijke ankerpunten zullen zijn. De nieuwe bestuurder weet in samenspraak met alle interne stakeholders verder richting, vorm en inhoud te geven aan een nieuwe strategie, zodanig dat er een breed gedragen koers ontstaat en de gezamenlijkheid binnen PCBO wordt bevorderd. De nieuwe bestuurder zal onder andere sturen op de totstandkoming van heldere (beleids)kaders en organisatie- en overlegstructuren waarbinnen taken en verantwoordelijkheden helder zijn belegd. Dit vormt de basis voor schooldirecteuren en professionals van het bestuursbureau om rolvast en met eigenaarschap hun positie te (her)pakken en hun kennis en kwaliteiten van toegevoegde waarde voor de organisatie te laten zijn. Van de bestuurder wordt verwacht dat deze leiderschap toont en de krachtige beweging en cultuurverandering in gang weet te zetten zodat PCBO de professionele organisatie is waar medewerkers zich thuis voelen en met plezier werken. 

Profiel

Bij PCBO past een ervaren en stevige onderwijsbestuurder die goed bekend is met organisatie- en cultuur verandertrajecten. Een inspirator met een duidelijke visie op het onderwijs, de strategische koers en de inrichting/organisatie van PCBO en daarin alle interne stakeholders weet mee te nemen. Een bouwer die scherp kijkt naar wat er al is, het goede waardeert, bewaart en daar waar nodig daadkrachtig en besluitvaardig de organisatie verder richt en inricht. Een bestuurder die zichtbaar en toegankelijk is en op verbindende en consistente wijze stuurt op eigenaarschap en ook de veiligheid biedt/het vertrouwen geeft om eigenaarschap te pakken. Een faciliterend leider die vanuit heldere kaders, proces (pdca) en structuur de ruimte geeft aan het talent en de drive van directeuren, adviseurs en medewerkers om met elkaar de voorgenomen ambities en veranderingen waar te maken en te realiseren. 

Verder voldoen kandidaten onder meer aan de volgende vereisten:

  • Academisch denk- en werkniveau.
  • Ruime ervaring in een integraal eindverantwoordelijke bestuurlijke functie in het onderwijs. Is daarmee een kundige en stevige gesprekspartner voor de directeuren, het bestuursbureau, de raad van toezicht en de GMR.
  • Integrale blik op alle relevante portefeuilles die noodzakelijk zijn voor een succesvolle schoolorganisatie, zoals financieel beleid, kwaliteitszorg en personeelsbeleid.
  • Bekend met vraagstukken die spelen in een grootstedelijke omgeving.
  • Heeft ervaring en affiniteit met een multiculturele omgeving zoals die waarin PCBO zich bevindt, begrijpt het belang daarvan voor de organisatie en bevordert diversiteit.

Wat biedt PCBO?

Als bestuurder kun je bijdragen aan de ontwikkeling en toekomst van PCBO en met elkaar het verschil maken voor de kinderen op Zuid.

Inschaling conform Bestuurders CAO PO, klasse D.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Marcel ten Berge en Jeannette van der Vorm, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anouk Keiren, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 16 juni 2024.

Locatie: Rotterdam
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 16-jun.-2024
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023