IconOntwikkelenSquare

Teams en leiderschap

Steeds meer publieke organisaties delegeren resultaatverantwoordelijkheid en regelruimte aan teams. We zien dat binnen de overheid, in de zorg en ook in het onderwijs. Dat kan zeker vruchten afwerpen, mits het team goed functioneert. Leeuwendaal kan die kans aanzienlijk vergroten. Door u te helpen de juiste keuzes te maken bij de teamsamenstelling. Door met gerichte interventies een bestaand team beter te laten presteren. En door inspirerend leiderschap te ontwikkelen bij uw leidinggevenden.

De teamsamenstelling op orde

Teambalans ontstaat door competenties, talenten en drijfveren die nodig zijn om de teamopgave te kunnen vervullen in de juiste dosering te bundelen. Met onze assessment-instrumenten kunnen wij die balans bij de formatie van nieuwe teams op voorhand waarborgen. Waar die balans niet (meer) aanwezig is in bestaande teams, kunnen we snel de vinger op de zere plek leggen.
Een Leeuwendaal Drijfveren-meting is een van de onderzoeksinstrumenten die we kunnen inzetten. ODC is een beproefd instrument dat een helder onderscheid maakt tussen natuurlijke kracht en aangeleerd, kwetsbaar gedrag. Het helpt ons om succesvolle teams samen te stellen op basis van wérkelijke kwaliteiten. Teams waarin mensen doen waar ze goed in zijn én energie van krijgen. En dat is altijd te verkiezen boven stressvol of verveeld een gevraagde prestatie leveren.

High Performing Teams

Onderzoek naar high performing teams in de publieke sector (uitgevoerd i.s.m. de Erasmus Universiteit Rotterdam en  TNS NIPO) heeft ons veel kennis en inzichten opgeleverd. Dat onderzoek staat aan de basis van onze methodische aanpak waarmee wij nieuwe teams sterker neerzetten en bestaande teams sterker maken.|
In high performing teams treffen we steeds dezelfde zes ingrediënten aan:

  • teambevlogenheid
  • zelfmanagement
  • doelgerichtheid
  • taakgerichtheid
  • stakeholder-gerichtheid
  • leiderschap

Een sterker team begint met een scherpe team-analyse die alle verbeterkansen in kaart brengt. Onze interventies zijn er altijd op gericht het team het inzicht te verschaffen en de middelen aan te reiken om zelf de versterking te bewerkstelligen. En het zijn vaak relatief simpele ingrepen waarmee teams een opzienbarende verbetering realiseren in de samenwerking en in de prestaties.

Foto van Raoul Schildmeijer

Raoul Schildmeijer

Adviseur

Raoul heeft ruime ervaring op seniorniveau in de overheid, de zorg en in maatschappelijke organisaties. In veel opdrachten werkt hij op het snijvlak van advies en onderzoek. Raoul is een analytisch en conceptueel denker. Het speurt naar conventies in organisaties. Zijn doel is om de dialoog (weer) op gang te brengen, zodat wat gestold is los komt en wat blijven moet, blijft.…

Mobiel: 06 5101 6827
Foto van Eelco Schut

Eelco Schut

Adviseur, psycholoog NIPEelco is werkzaam als arbeids & organisatiepsycholoog, (loopbaan)adviseur, intervisiebegeleider, (executive) coach en teamcoach. Naast jarenlange ervaring op het gebied van assessments en loopbaancoaching op tactisch en strategisch niveau, is hij de laatste jaren actief op het gebied van executive coaching en teamcoaching. Hij weet individuen en teams vanuit een goede organisatiesensitiviteit op een persoonlijke en prikkelende manier in het hier-en-nu met gedrag te confronteren en dit gedrag te relateren aan de meer overkoepelende organisatiedoelen.…

Mobiel: 06 2900 4773
Foto van Claudia van Wissen

Claudia van Wissen

Adviseur, psycholoog NIP

Als onderwijs- en ontwikkelingspsycholoog specialiseerde Claudia zich vanaf 2001 in selectievraagstukken en assessments. Al snel ontwikkelde zij zich daarna als leiderschapstrainer en (team)coach. Immers, het is haar missie om het potentieel van mensen niet alleen te ontdekken, maar ook tot ontwikkeling te laten komen. Sinds 2010 houdt zij zich bezig met opdrachten waarin de ontwikkeling van mensen en organisaties samen komen.…

Mobiel: 06 2900 4763

Passend leiderschap

Het delegeren van resultaatverantwoordelijkheid en regelruimte aan het team vraagt om leiderschap op afstand. Kort en strak houden werkt niet. Los houden, dat is de passende leiderschapsstijl. En de rol van de leider is niet sturen en controleren, maar inspireren, netwerken en verbinden.

Hebben de leiders in uw organisatie dat in huis? Hebben zij de juiste competenties om uw maatschappelijke opdracht te vervullen?
Leeuwendaal kan u helpen deze vragen te beantwoorden en het leiderschap in uw organisatie te versterken. Een van de instrumenten die we daarbij kunnen inzetten, is de eerder genoemde ODC-meting. Dat is een mes dat aan twee kanten snijdt. Ook voor de selectie van de juiste leiders voor een team zoomen we daarmee in op competenties, talenten en drijfveren.

Meer informatie?

Foto van Roald Pool

Roald Pool

Trainer, coach, business development manager

Roald is een ervaren trainer, coach, procesbegeleider en spreekstalmeester met ruime ervaring in meerdere bedrijfstakken, zowel in de publieke als de private sector. Zijn meest bediende doelgroep is die van hoger, midden- en operationeel management. Voor klanten van Leeuwendaal fungeert hij daarom als themamanager ‘Leiderschap’. In die rol helpt hij klanten met het vormgeven van resultaatgerichte MD-trajecten met een scherp oog voor de specifieke cultuur en ‘couleur locale’.;Als innovatief ‘ontwerper’ heeft Roald veel methodes ontwikkeld die leren en implementeren bij elkaar brengen, waaronder ‘leren met businessdoelen’, ‘gamification’ en ‘development centres’.;Als uitvoerend trainer / coach weet hij taboes binnen groepen snel te doorbreken waardoor een dialoog ontstaat over de issues die er toe doen.

Mobiel: 06 5199 4921
Foto van Claudia van Wissen

Claudia van Wissen

Adviseur, psycholoog NIP

Als onderwijs- en ontwikkelingspsycholoog specialiseerde Claudia zich vanaf 2001 in selectievraagstukken en assessments. Al snel ontwikkelde zij zich daarna als leiderschapstrainer en (team)coach. Immers, het is haar missie om het potentieel van mensen niet alleen te ontdekken, maar ook tot ontwikkeling te laten komen. Sinds 2010 houdt zij zich bezig met opdrachten waarin de ontwikkeling van mensen en organisaties samen komen.…

Mobiel: 06 2900 4763

Sluit Menu