IconVersterkenSquare

Leeuwendaal C

Organisaties in de culturele sector dienen net zo professioneel en zakelijk te worden geleid als alle andere. Dat staat buiten kijf. Maar het draait in culturele organisaties niet alleen om harde KPI’s. Wie de bijzonderheden en de gevoeligheden van de sector niet kent, is (onbedoeld) al gauw een olifant in de porseleinkast.

Ervaren en deskundige mensen, strategisch sterk

De interim managers en bestuurders van Leeuwendaal C komen allen voort uit de culturele sector. Het zijn ervaren en deskundige mensen. Strategisch sterk en altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken.
Wat hen verbindt, is hun gedeelde visie op organisatieontwikkeling. Zij zien het talent van de mensen die samen de organisatie vormen als de drijvende kracht. Door alle aanwezige talenten te ontdekken, verder te ontwikkelen en maximaal te benutten, komen mensen, teams en culturele organisaties tot bloei.
De kwetsbare kracht van cultuur vraagt om leiders die niet alleen de prijs der dingen kennen, maar vooral ook hun waarde. De interimmers van Leeuwendaal zijn sensitief en weten het beste uit ieders talent te halen. Ze kennen het werkveld, doorzien de problematiek en boeken resultaat. De culturele sector is hen dierbaar en zij werpen al hun talenten en ervaring in de strijd om deze te versterken met duurzame oplossingen.

Kennisnetwerk

Opdrachtgevers die onze interimmers inhuren, profiteren van de bundeling van ervaring en expertise in dit kennisnetwerk. En meer dan dat: zij profiteren ook van de backup van meer dan honderdzeventig Leeuwendaal-adviseurs. De interimmers kunnen op elk moment sparren met onze coaches, psychologen, juristen, organisatieadviseurs en specialisten op het gebied van functioneren en belonen en (arbeidsmarkt)communicatie.

Nieuw elan en inspirerend leiderschap

Leeuwendaal C verenigt interimmers die geworteld zijn in de culturele sector. Die hun kennis en kunde combineren met een weldoordachte visie en die zorgen voor nieuw elan en inspirerend leiderschap. Dit is wat hen onderscheidt:

  • jarenlange ervaring in het complexe werkveld van de sector
  • aandacht voor de behoeften en de mening van de medewerkers waardoor ze draagkracht creëren voor veranderingen
  • politieke sensitiviteit en ervaring met bestuurlijke besluitvorming
  • sterk in stakeholder management, ze weten wat er leeft bij alle betrokken en houden ieders belangen scherp in het oog

In de aanpak die de Leeuwendaal C-interimmers kiezen, is beschouwing en analyse cruciaal. Ze acteren niet uit ‘gierende haast’ maar waken nadrukkelijk over kwaliteit en zorgvuldigheid. Ze acteren vanuit overzicht en rust.

Opdrachtgevers van Leeuwendaal C

Onze interimmers werken onder andere voor musea, theaters, podia, bibliotheken en centra voor de kunsten. Ze worden onder andere ingezet op vraagstukken rondom leiderschap, organisatieontwikkeling, governance en diversiteit.

Over het ontstaan van Leeuwendaal C

Arnoud van Aalst, mede-initiatiefnemer Leeuwendaal C: “De culturele sector is even boeiend als complex. Dat vereist inzicht in de sector, in de mensen die er werkzaam zijn en in de bedrijfsprocessen. Leeuwendaal C is een community van ervaren cultuurprofessionals die de sector van binnenuit kennen. Door deze specifieke kennis en ervaring te bundelen met die van Leeuwendaal hebben we een netwerk gevormd dat uniek is in de culturele sector.”
Douwe Wijbenga (Directeur Werving & Search en Interim-management bij Leeuwendaal): “Leeuwendaal C is ontstaan vanuit de behoefte aan interim-managers en interim-bestuurders met hart voor de culturele sector. Mensen die vanuit hun diepgevoelde betrokkenheid en met lef en visie de sector echt vooruit kunnen helpen. Leeuwendaal C staat voor kwaliteit én continuïteit.”

Meer informatie?

Sluit Menu