Leeuwendaal Logo

Rosita geeft met veel energie en op persoonlijke wijze richting aan verandering en verbindt mensen en organisaties. Ze doorgrondt vraagstukken en situaties snel en bekijkt deze vanuit verschillende perspectieven, houdt rekening met verschillende belangen en bedenkt passende oplossingen. In haar aanpak spelen creativiteit en maatwerk belangrijke rollen. Daarbij gaat zij voor kwaliteit en zoekt zij de samenwerking op. Vanuit haar rol als adviseur en projectleider adviseert Rosita management binnen zowel publieke als private organisaties op het vlak van organisatie-inrichting en -ontwikkeling, verandermanagement en strategisch HRM. Daarnaast geeft zij als trainer diverse trainingen op zowel inhoudelijke dossiers als meer aan de gedragsmatige kant.