Adviseurs

Bij Leeuwendaal werken hoogopgeleide adviseurs uit tal van disciplines. Een hoge graad van senioriteit staat garant voor een schat aan kennis en ervaring in het publieke domein.
We willen het beste uit onszelf en uit het team halen. En datzelfde willen we doen voor en met de opdrachtgevers voor wie we mogen werken. Dat vergt specialisme én samenspel. Uitblinkers op elke positie die elkaar feilloos weten te vinden, dat maakt een organisatie onverslaanbaar. En dat is waar wij elke dag naar streven. Voor onze eigen organisaties en voor de organisaties voor wie wij mogen werken.

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6
Foto van Vivian Vervoorn

Vivian Vervoorn

Adviseur Leeuwendaal Bruist


Vivian is een leergierige en meedenkende jonge dame. Ze is hulpvaardig van aard en met haar positieve instelling gaat ze niet snel bij de pakken neerzitten. Ze is flexibel ingesteld, kan makkelijk schakelen in het contact, maar ook tussen diverse werkzaamheden. Ze gaat bedachtzaam en zorgvuldig te werk en wordt gedreven door het afleveren van kwalitatief goed werk. Vivian draagt bij aan een prettige en gezellige sfeer, ze is oprecht geïnteresseerd in de ander en heeft daarbij oog voor gevoelens en belangen.

Mobiel: 06 2900 4775
Foto van Karlijn Veth

Karlijn Veth

Adviseur

Karlijn Veth is adviseur en projectleider binnen Leeuwendaal. Zij richt zich vooral op het begeleiden van projecten op het gebied van personeelsbeleid, functiegebouwen en beloning, HRIT, reorganisatie en organisatieontwikkeling en -verandering. Karlijn is resultaatgericht, betrokken en een transparante & toegankelijke gesprekspartner. Vanuit haar stevige en brede HRM-achtergrond probeert ze organisaties en bijbehorende processen tot gewenste resultaten te begeleiden.

Mobiel: 06 3174 5251
Foto van Eva Vreuls

Eva Vreuls

Directeur Organisatiepsychologie & assessments

Eva combineert de aansturing van de adviesgroep Organisatiepsychologie & assessments met het zelf uitvoeren van adviesopdrachten. Zij is ervaren in het begeleiden van omvangrijke projecten op het gebied van selectie, doorstroom en ontwikkeling van medewerkers met uiteenlopende functies en schaalniveaus, meestal ten gevolge van een organisatieverandering of reorganisatie.
Centraal daarbij staat het uitgangspunt dat mensen tot bloei komen én optimale resultaten behalen wanneer zij worden ingezet op hun strengths. Haar eigen strengths top 5: Prestatiegerichtheid / Strategisch / Ideeenvorming / Leergierigheid / Relatievorming

Mobiel: 06 2900 4771
Foto van Amke de Vries

Amke de Vries

Psycholoog NIP, adviseur, coach

Amke is themamanager strengths-based ontwikkelen bij Leeuwendaal. Zij is een veelzijdig coach en adviseur op het gebied van het talentgericht ontwikkelen van individuen, teams en organisaties. Amke is op haar best in veranderprocessen op het snijvlak van mens en organisatie. Haar visie is dat mensen in een organisatie altijd met elkaar en met de overkoepelende opgave verbonden zijn. Je voegt als bestuurder, leidinggevende en medewerker de meeste waarde toe aan de prestaties van de organisatie wanneer je jezelf, je omgeving en je opgave goed kent. Haar dagelijks werk is dan ook om mensen te begeleiden in het leren kennen en waarderen van de eigen en elkaars sterke punten en de stappen te bepalen om de gestelde opgave te realiseren.…

Mobiel: 06 2900 4762
Foto van Joke Walraven

Joke Walraven

Adviseur

Onderwijs en financiën zijn over het algemeen twee gescheiden werelden. Het is de kunst om deze twee werelden met elkaar te verbinden. Voor onderwijs is geld nodig. In de praktijk werken budgetten vaak belemmerend voor onderwijs en dat is jammer. Ik vind het inspirerend om bestuurders, toezichthouders en schooldirecteuren in te laten zien hoe ze geld kunnen laten werken vóór onderwijs. Ik probeer op een voor ieder begrijpelijke manier financiële vraagstukken en mogelijkheden uit te leggen. En bij voorkeur zodanig dat onderwijsmensen financieel management leuk gaan vinden. Meedenken met de bestuurder en de onderwijsinstelling en vervolgens op praktische wijze geld verbinden aan onderwijs, dat is mijn motto.…

Mobiel: 06 2293 9676
Foto van Jennifer Wiebers

Jennifer Wiebers

Gastvrouw

Jennifer is ontvangt onze bezoekers en draagt zorg voor een goede en plezierige afhandeling van alle telefoonverkeer. Altijd een warm welkom.

Foto van Annemart Wieland

Annemart Wieland

Adviseur

Annemart is een betrokken professional, die door haar ruime ervaring als kunstdocent en leerling-coördinator haar weg als geen ander weet te vinden in de onderwijssector. Dankzij de studie bestuurs- en organisatiewetenschappen, en de master strategisch HRM, weet Annemart haar analytische blik en een praktische aanpak krachtig te verbinden. Annemart gedreven om haar brede ervaringen in te zetten (strategische) HR vraagstukken te vertalen naar een sterk advies. Zij ziet het als haar missie een verschil te maken in publieke organisaties, zodat zij het beste uit zichzelf en elkaar halen.

Mobiel: 06 1715 9520
Foto van Reinoud van de Wint

Reinoud van de Wint

Adviseur, psycholoog NIP

Reinoud is een ervaren assessmentpsycholoog, die bevlogen is over zijn vak: de uitvoering van selectie- en ontwikkelassessments. Hij helpt mensen in hun kracht te staan en hun hart te volgen. Daarnaast is hij als account- en projectmanager betrokken bij grootschalige assessmentstrajecten. Samen met de klant buigt hij zich over personele vraagstukken en zoekt hij naar oplossingen die aansluiten bij hun wensen. Reinoud heeft een zeer brede interesse en weet vlot prettige relaties op te bouwen, maar durft ook kritisch te zijn en schroomt er niet voor tegen de stroom in te zwemmen.

Mobiel: 06 2250 0118
Foto van Claudia van Wissen

Claudia van Wissen

Adviseur, psycholoog NIP

Als onderwijs- en ontwikkelingspsycholoog specialiseerde Claudia zich vanaf 2001 in selectievraagstukken en assessments. Al snel ontwikkelde zij zich daarna als leiderschapstrainer en (team)coach. Immers, het is haar missie om het potentieel van mensen niet alleen te ontdekken, maar ook tot ontwikkeling te laten komen. Sinds 2010 houdt zij zich bezig met opdrachten waarin de ontwikkeling van mensen en organisaties samen komen. In nauwe samenwerking met opdrachtgevers ontwerpt zij leiderschaps- en ontwikkeltrajecten die direct van invloed zijn op de effectiviteit van organisaties. Binnen Leeuwendaal is zij verantwoordelijk voor de thema’s Rol- en Talentgericht werken en Leiderschap.

Mobiel: 06 2900 4763
Foto van Ron Wolsleger

Ron Wolsleger

Adviseur, trainer, coach

Ron is in Nederland een van de weinigen die innovatieve performanceleertrajecten ontwerpt en uitvoert. Hij doet dit vanuit de overtuiging dat leren in de werkelijkheid het beste resultaat geeft. Klanten en deelnemers ervaren de werkwijze van Ron als gestructureerd, passievol, vertrouwengevend, opbouwend, humorvol en realistisch.

Mobiel: 06 5199 4907
Foto van Laurens Zwaan

Laurens Zwaan

Adviseur

Laurens Zwaan (PhD) is senior organisatieadviseur (CMC gecertificeerd). Hij was in 1990 betrokken bij de start van Leeuwendaal. Hij heeft eerst vele jaren in uiteenlopende HR-projecten geparticipeerd of deze geleid. Na zijn postdoctorale opleiding managementconsultant heeft hij zijn aandacht verlegd naar organisatievraagstukken, soms op het snijvlak organisatiekunde en HR, dan weer op het snijvlak organisatie- en bestuurskunde. Hij heeft ervaring opgedaan in een brede doorsnede van onze publieke sector. Aan de Erasmus Universiteit promoveerde hij op een onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking. Ook is hij betrokken bij een Europees wetenschappelijk netwerk op het terrein van vernieuwing in de publieke sector.…

Mobiel: 06 2158 0730
Foto van Robin Zwinkels

Robin Zwinkels

Adviseur Leeuwendaal Bruist


Robin werkt graag in een maatschappelijk gedreven organisatie waar ze echt van toegevoegde waarde kan zijn. Ze heeft een positieve en proactieve instelling, in het oppakken van zaken wacht ze niet af. Ze denkt in mogelijkheden en draagt gemakkelijk ideeën aan. Robin is van de pragmatisch aanpak en vindt het fijn om door te pakken. Ze biedt graag een helpende hand aan anderen en draagt bij aan een prettige werksfeer. Ze houdt oog voor de prioriteiten en blijft effectief, ook als de druk oploopt.

Mobiel: 06 5870 8923
Sluit Menu