Adviseurs

Bij Leeuwendaal werken hoogopgeleide adviseurs uit tal van disciplines. Een hoge graad van senioriteit staat garant voor een schat aan kennis en ervaring in het publieke domein.
We willen het beste uit onszelf en uit het team halen. En datzelfde willen we doen voor en met de opdrachtgevers voor wie we mogen werken. Dat vergt specialisme én samenspel. Uitblinkers op elke positie die elkaar feilloos weten te vinden, dat maakt een organisatie onverslaanbaar. En dat is waar wij elke dag naar streven. Voor onze eigen organisaties en voor de organisaties voor wie wij mogen werken.

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7
Foto van Aimée Tilmans

Aimée Tilmans

Adviseur Leeuwendaal Bruist

Aimée onderscheidt zich door gedrevenheid en enthousiasme. Haar energieke uitstraling maakt haar een prettige collega. Zij is analytisch sterk, waardoor ze een nieuw vraagstuk snel kan overstijgen. Ze is een kritische gesprekspartner, geeft kleur en eigenheid en is voor haar leeftijd al behoorlijk adviesvaardig. Daarbij gaat plannen en organiseren haar soepel af.
Aimée deed al ervaring op in recruitment en het begeleiden van assessments.
Aimée studeerde af in de Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Heeft een prettige  gedrevenheid, neemt initiatief en is een kei in organiseren

Mobiel: 06 5748 9512
Foto van Marcel van der Togt

Marcel van der Togt

Adviseur

Marcel heeft zijn uitgebreide management ervaring gecombineerd met zijn ervaringen als topsportcoach (bondscoach Open water zwemmen). Kenmerken van zijn aanpak zijn: resultaatgericht, direct toepasbaar en met humor. Werkt als trainer aan organisatie- en persoonlijke ontwikkelingstrajecten, vanuit bewustwording. Zijn achtergrond als mental coach in de topsport maken dat hij een groot aantal tools beschikbaar heeft voor persoonlijke coaching.

Mobiel: 06 2900 4747
Foto van Ivonnne Tossings

Ivonnne Tossings

Adviseur

Ivonne is een betrokken en bevlogen psycholoog die zich richt op assessments, mobiliteitsvraagstukken en teamdynamieken. Zij heeft ruime ervaring zowel in het publieke domein als in de zakelijk/financiële dienstverlening. Naast haar werkzaamheden als psycholoog is zij als accountmanager en projectleider betrokken bij grootschalige assessmenttrajecten. Zij wordt getypeerd als analytisch scherp, diplomatiek, verbindend en resultaatgericht.

Mobiel: 06 8276 7415
Foto van Monique den Uyl

Monique den Uyl

Adviseur/Projectleider Talentmanagement en Inzetbaarheid

Monique is een ervaren adviseur en projectleider op het gebied van talentmanagement en (duurzame) inzetbaarheid. Vanuit haar enthousiasme, contactvaardigheden en resultaatgerichtheid weet zij gemakkelijk verbinding te maken met mensen en hen in beweging te krijgen. Zowel individueel in loopbaancoachings- & outplacementtrajecten, als in teamontwikkeling en trainingen, en het op gang brengen van veranderprocessen in organisaties. Doelgericht weet zij anderen vanuit een positieve ‘strengths based’ aanpak te inspireren hun talenten te benutten en verder te ontwikkelen. Ze is opgeleid als strengths coach, en als Certified Management Consultant (CMC) aangesloten bij de Orde van organisatie adviseurs.

Mobiel: 06 4932 5360
Foto van mr. Linda Versluis

mr. Linda Versluis

Juridisch adviseur

Linda is sinds 2015 werkzaam bij Leeuwendaal. Zij heeft veel kennis op het gebied van ambtenaren- en arbeidsrecht. Daarbij richt zij zich specifiek op het onderwijs en de profitsector. Verder heeft Linda specialistische kennis van het medezeggenschapsrecht. Als juridisch adviseur bekijkt zij vraagstukken vanuit een breed perspectief en zoekt zij naar de vraag achter de vraag. Met haar analytische vermogen is Linda in staat om vraagstukken goed te doorgronden. Klanten waarderen haar praktische aanpak en resultaatgerichte werkwijze.

Mobiel: 06 2900 4724
Foto van Eva Vreuls

Eva Vreuls

Directeur Organisatiepsychologie & assessments

Eva combineert de aansturing van de adviesgroep Organisatiepsychologie & assessments met het zelf uitvoeren van adviesopdrachten. Zij is ervaren in het begeleiden van omvangrijke projecten op het gebied van selectie, doorstroom en ontwikkeling van medewerkers met uiteenlopende functies en schaalniveaus, meestal ten gevolge van een organisatieverandering of reorganisatie.
Centraal daarbij staat het uitgangspunt dat mensen tot bloei komen én optimale resultaten behalen wanneer zij worden ingezet op hun strengths. Haar eigen strengths top 5: Prestatiegerichtheid / Strategisch / Ideeenvorming / Leergierigheid / Relatievorming

Mobiel: 06 2900 4771
Foto van Amke de Vries

Amke de Vries

Psycholoog NIP, adviseur

Amke is themamanager strengths-based ontwikkelen bij Leeuwendaal. Zij is een veelzijdig coach en adviseur op het gebied van het talentgericht ontwikkelen van individuen, teams en organisaties. Amke is op haar best in veranderprocessen op het snijvlak van mens en organisatie. Haar visie is dat mensen in een organisatie altijd met elkaar en met de overkoepelende opgave verbonden zijn. Je voegt als bestuurder, leidinggevende en medewerker de meeste waarde toe aan de prestaties van de organisatie wanneer je jezelf, je omgeving en je opgave goed kent. Haar dagelijks werk is dan ook om mensen te begeleiden in het leren kennen en waarderen van de eigen en elkaars sterke punten en de stappen te bepalen om de gestelde opgave te realiseren.…

Mobiel: 06 2900 4762
Foto van Joke Walraven

Joke Walraven

Adviseur

Onderwijs en financiën zijn over het algemeen twee gescheiden werelden. Het is de kunst om deze twee werelden met elkaar te verbinden. Voor onderwijs is geld nodig. In de praktijk werken budgetten vaak belemmerend voor onderwijs en dat is jammer. Ik vind het inspirerend om bestuurders, toezichthouders en schooldirecteuren in te laten zien hoe ze geld kunnen laten werken vóór onderwijs. Ik probeer op een voor ieder begrijpelijke manier financiële vraagstukken en mogelijkheden uit te leggen. En bij voorkeur zodanig dat onderwijsmensen financieel management leuk gaan vinden. Meedenken met de bestuurder en de onderwijsinstelling en vervolgens op praktische wijze geld verbinden aan onderwijs, dat is mijn motto.…

Mobiel: 06 2293 9676
Foto van Annemart Wieland

Annemart Wieland

Adviseur

Annemart is een betrokken professional, die door haar ruime ervaring als kunstdocent en leerling-coördinator haar weg als geen ander weet te vinden in de onderwijssector. Dankzij de studie bestuurs- en organisatiewetenschappen, en de master strategisch HRM, weet Annemart haar analytische blik en een praktische aanpak krachtig te verbinden. Annemart gedreven om haar brede ervaringen in te zetten (strategische) HR vraagstukken te vertalen naar een sterk advies. Zij ziet het als haar missie een verschil te maken in publieke organisaties, zodat zij het beste uit zichzelf en elkaar halen.

Mobiel: 06 1715 9520
Foto van David Wilbrink

David Wilbrink

Adviseur

David is werkzaam als adviseur bij de adviesgroep HR Planning en control. Na zijn universitaire opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap heeft hij zijn kennis van de organisatiekunde versterkt met de master opleiding Arbeid, Organisatie en Management. Tijdens zijn twee studies heeft hij gewerkt bij een internationale HR-organisatie, in een HR-functie. Verder is hij een echte organisator en is hij oplossingsgericht en flexibel.

Mobiel: 06 2158 0735
Foto van Mariska Wimmers

Mariska Wimmers

Adviseur en Certified Gallup Strengths Coach


Mariska werkt als coach, adviseur en programmaleider. Zij maakt snel contact, brengt beweging en behaalt resultaten met de mensen om wie het gaat. Mariska is opgeleid als gedragskundige en Gallup Certified strengthscoach. Haar ervaring in grote organisaties als adviseur en manager brengt zij mee. Mariska maakt graag werksessies om te oefenen met nieuw gedrag. Zij stelt vragen en brengt richting en verbinding in het team. Om dat te doen, neemt zij pragmatische, frisse en effectieve interventies mee. Haar Top 5 strengths zijn organisatievermogen, actiegerichtheid, leergierigheid, harmonie, maximalisering en positivisme.

Mobiel: 06 5175 2383
Foto van Reinoud van de Wint

Reinoud van de Wint

Adviseur, psycholoog NIP

Reinoud is een ervaren assessmentpsycholoog, die bevlogen is over zijn vak: de uitvoering van selectie- en ontwikkelassessments. Hij helpt mensen in hun kracht te staan en hun hart te volgen. Daarnaast is hij als account- en projectmanager betrokken bij grootschalige assessmentstrajecten. Samen met de klant buigt hij zich over personele vraagstukken en zoekt hij naar oplossingen die aansluiten bij hun wensen. Reinoud heeft een zeer brede interesse en weet vlot prettige relaties op te bouwen, maar durft ook kritisch te zijn en schroomt er niet voor tegen de stroom in te zwemmen.

Mobiel: 06 2250 0118
Foto van Claudia van Wissen

Claudia van Wissen

Adviseur, psycholoog NIP

Als onderwijs- en ontwikkelingspsycholoog specialiseerde Claudia zich vanaf 2001 in selectievraagstukken en assessments. Al snel ontwikkelde zij zich daarna als leiderschapstrainer en (team)coach. Immers, het is haar missie om het potentieel van mensen niet alleen te ontdekken, maar ook tot ontwikkeling te laten komen. Sinds 2010 houdt zij zich bezig met opdrachten waarin de ontwikkeling van mensen en organisaties samen komen. In nauwe samenwerking met opdrachtgevers ontwerpt zij leiderschaps- en ontwikkeltrajecten die direct van invloed zijn op de effectiviteit van organisaties. Binnen Leeuwendaal is zij verantwoordelijk voor de thema’s Rol- en Talentgericht werken en Leiderschap.

Mobiel: 06 2900 4763
Sluit Menu