Directeur Onderwijs Service Centrum

mboRijnland

  • Leidschendam

Functieomvang: 1 fte

Leeuwendaal zoekt voor mboRijnland een Directeur Onderwijs Service Centrum

mboRijnland biedt 18.000 studenten een breed pallet aan opleidingen en kwalificatiemogelijkheden. Het onderwijs wordt door kleinschalige onderwijsteams aangeboden die deel uitmaken van de MBO Colleges Dienstverlening, Economie, Welzijn & Zorg, Start Up, Techniek & ICT en VAVO. mboRijnland biedt gepersonaliseerd onderwijs waarbij de talenten van studenten doorslaggevend zijn. Het werkgebied van mboRijnland bestaat uit de arbeidsmarktregio’s Holland Rijnland, Zuid-Holland Centraal en Holland Midden. Daar binnen vallen de steden Alphen aan de Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. Er werken circa 1700 medewerkers. De organisatie is financieel gezond.

Het Onderwijs Service Centrum (OSC) biedt op alle locaties met totaal zes teams en 125 medewerkers handelingsgerichte ondersteuning aan alle studenten en onderwijsteams van mboRijnland. Uitgangspunt is het met elkaar en samenwerkingspartners bieden van geïntegreerde begeleiding en ondersteuning. Methodisch, doelgericht en met de vraag van de student centraal. De jaarbegroting van het OSC is 24 miljoen.

Profiel

Als Directeur OSC maakt u deel uit van het directieteam van mboRijnland en bent integraal verantwoordelijk voor de aansturing, positionering, doorontwikkeling, inhoudelijke en financiële resultaten van het OSC. U rapporteert aan het College van Bestuur.

De opgave voor u als directeur OSC is uitdagend. Het OSC staat goed maar wil blijvend aansluiten op de ambities en onderwijsontwikkelingen van mboRijnland, waaronder het gepersonaliseerd leren, meer hybride onderwijsvormen en meer handelingsgericht werken. Tevens heeft u te maken met een complex politiek bestuurlijke context en maatschappelijke ontwikkelingen zoals de toename in multi-problematiek bij studenten en groei van specifieke doelgroepen die extra hulp nodig hebben.

U weet in deze dynamiek het OSC goed te positioneren binnen mboRijnland, zoekt pro actief de samenwerking met de collega directeuren van de andere stafdiensten, het onderwijs en de vele externe samenwerkingspartners en stakeholders zoals gemeenten, samenwerkingsverbanden JGT, JGZ, GGD, voortgezet onderwijs en zorginstellingen.

Last but not least, bent u als directeur verantwoordelijk voor de gang van zaken op de locatie Leidschendam en vertegenwoordigt deze locatie extern.

Spreekt deze organisatie, functie en opgave u echt aan? Dan nodigen we u van harte uit om de nadere informatie op onze website te lezen en te reageren.

Informatie

Meer informatie over de organisatie vindt u op de website van mboRijnland. Voor een uitgebreid functieprofiel drukt u bovenaan deze pagina op de button met de tekst “Profiel.” De procedure wordt begeleid door Marcel ten Berge, adviseur werving en search, van Leeuwendaal. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hem contact opnemen. Voor vragen over de procedure belt u met Sasja Bosch, executive searcher. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. We ontvangen uw reactie graag vóór 7 september 2020.

Sluit Menu