Leeuwendaal Logo

Cliftonstrengths migratie akkoord_tb_NL

Privacy Statement Tilburg University

CliftonStrengths® talentenvragenlijst – update januari 2022

Alvast dank voor het invullen van dit akkoordformulier voor het delen van jouw CliftonStrengths®-talentenprofiel met Tilburg University. Je leest hieronder het geactualiseerde privacy statement passend bij de aanstaande situatie en verzendt onderaan of je wel of niet akkoord bent.

CliftonStrengths® voor Connected Leading​

Vanuit de filosofie van Connected Leading stimuleert en faciliteert Tilburg University medewerkers te investeren in het ontwikkelen van hun persoonlijk leiderschap. Dit doen we door het inzetten van de CliftonStrengths® talentenvragenlijst voor o.a. het Leading Others programma, individuele en teambegeleiding.

Je hebt de CliftonStrengths® ingevuld: een befaamd instrument om mensen hun sterke punten te laten benoemen, waarderen en benutten. Het geeft je inzicht in jouw CliftonStrengths®-profiel, met de talentthema’s in jouw unieke volgorde en bijbehorende rapporten.

Samenwerking Tilburg University, Gallup en LeeuwendaalVoor het uitzetten van de CliftonStrengths® werkt Tilburg University samen met Leeuwendaal. Leeuwendaal is een integraal HR-adviesbureau voor de publieke sector en biedt o.a. dienstverlening op het gebied van talent- en teamontwikkeling, coaching, assessments en training aan. Leeuwendaal is gecertificeerd conform ISO 9001 en ISO 27001.

Leeuwendaal ondersteunt en begeleidt Tilburg University bij een deel van de Connected Leading activiteiten en fungeert als beheerder van het platform voor CliftonStrengths®, Gallup Access.

Leeuwendaal en Gallup hebben een partnership gesloten voor de toepassing van CliftonStrengths® in Nederland. Gallup is een internationaal research- en consultancybedrijf, met de hoofdvestiging in de USA. Gallup is de ontwikkelaar van het CliftonStrengths® instrument.

Persoonsgegevens

Bij het eerder maken van de CliftonStrengths® zijn de volgende persoonsgegevens van je vastgelegd.

Persoonsgegevens

NAW en e-mailadres

Ingevulde vragenlijst

Doel

Contact leggen en aanmaken account

T.b.v. genereren CliftonStrengths® profiel en bijbehorende rapporten

Grondslag gegevensverwerking*

Gerechtvaardigd belang

Uitdrukkelijke toestemming

*Met gerechtvaardigd belang wordt bedoeld dat deze persoonsgegevens benodigd zijn om de vragenlijst te verwerken. Voor bijzondere persoonsgegevens hebben we jouw uitdrukkelijke toestemming nodig.

Wie kan er bij jouw gegevens?

Tilburg University: jouw gegevens zijn toegankelijk voor de Gallup-Certified Strengths Coaches binnen de organisatie en relevante betrokkenen vanuit HR zoals de programmaleider Connected Leading. Zij hebben geen toegang tot de individuele antwoorden op de vragen, maar wel tot het uiteindelijke resultaat: jouw CliftonStrengths® profiel en bijbehorende rapporten.

Leeuwendaal: jouw gegevens zijn slechts toegankelijk voor de medewerkers van Leeuwendaal die rechtstreeks bij de samenwerking met Tilburg University betrokken zijn. Dit zijn de projectleiders, Gallup-Certified Strengths Coaches, beheerders en ondersteunende medewerkers. Zij hebben geen toegang tot de individuele antwoorden op de vragen, maar wel tot het uiteindelijke resultaat: jouw CliftonStrengths® profiel en bijbehorende rapporten.

Gallup: als ontwikkelaar van de vragenlijst en verwerker van de data kan Gallup bij al jouw gegevens. Met Gallup is een verwerkersovereenkomst afgesloten, met daarin o.a. afspraken over beveiliging en bewaarbeleid. Tilburg University blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens in Gallup Access.

Beveiliging

Beveiliging wordt hieronder omschreven door middel van twee aspecten: techniek en gedrag.

Techniek: de CliftonStrengths® wordt ingevuld in de portal van Gallup, Gallup Access. De toegang hiertoe wordt strikt beveiligd volgens de laatste technische standaarden en volgens de principes van ‘privacy by design’. Gallup is gecertificeerd conform ISO 27001. Gallup Access voldoet aan de security standaarden die Tilburg University stelt.

Gedrag: Tilburg University, Leeuwendaal en Gallup besteden aandacht aan het bewust maken van hun medewerkers waar het gaat om bescherming van persoonsgegevens in de praktijk. 

Bewaartermijn

CliftonStrengths® is bedoeld als persoonlijk ontwikkelingsinstrument. Vanuit de visie dat je blijft leren en ontwikkelen en dat je talentthema’s daarbij een hefboom vormen, blijven je gegevens beschikbaar zolang Tilburg University de licentie voor het Gallup Access platform behoudt. Wanneer je voor dat moment uit dienst treedt, zijn jouw gegevens niet meer zichtbaar voor Tilburg University en Leeuwendaal.

Bewaarlocatie

Jouw gegevens worden bewaard op de servers van Gallup in Duitsland. De AVG is van toepassing.

Recht op inzage, wijziging en verwijdering

Als medewerker heb je te allen tijde regie over je eigen gegevens. Dit betekent dat je op ieder moment kunt vragen jouw persoonsgegevens in te zien of ze helemaal te laten verwijderen. Ook kun je vragen feitelijke onjuistheden te corrigeren. Aan Gallup wordt dan opdracht gegeven jouw verzoek te verwerken. Voor deze verzoeken neem je contact op met connectedleading@tilburguniversity.edu.

Vrijwillige deelname

In dit document hebben wij je uitgelegd hoe Tilburg University, Leeuwendaal en Gallup omgaan met jouw persoonsgegevens bij invullen van de CliftonStrengths®. Deelname aan de CliftonStrengths® is altijd vrijwillig.

Vragen?

Mocht je in de toekomst vragen hebben over dit privacy statement, neem dan contact op met de organisatie van het programma Connected Leading via connectedleading@tilburguniversity.edu. We verwachten dat de meeste vragen direct kunnen worden beantwoord. Indien gewenst, kun je doorverwezen worden naar de AVG representative HR. Hij is bereikbaar via m.j.m.driessen@tilburguniversity.edu. Overigens heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemmingsverklaring

Door ‘akkoord’ te klikken, geef je toestemming voor bovenstaande privacy statement.

Bij geen akkoord treden we vanuit Leeuwendaal graag met je in contact over de verdere gang van zaken en mogelijkheden hierin. In dat geval zullen we je hiervoor binnenkort telefonisch benaderen.

Neem je voor die tijd liever zelf contact met ons op? Je kunt ons bereiken via gallupinfo@leeuwendaal.nl of op ons algemene nummer 088 00 868 00.

Naam(Vereist)