Dit zijn wij

Foto van mr. Joline Auw-Yang – van der Veer

mr. Joline Auw-Yang – van der Veer

Juridisch adviseur

Joline adviseert en denkt graag mee over oplossingen voor juridische problemen in en rondom de school. Zij is gespecialiseerd in kwesties over de specifieke rechten en plichten van ouders, leerlingen en/of onderwijspersoneel en arbeids- en bestuursrechtelijke kwesties. Daarnaast heeft zij kennis van het aanbestedingsrecht. Joline werkt graag samen met de klant om tot de beste oplossing te komen.…

Mobiel: 06 2293 9668
Foto van Vincent Barink

Vincent Barink

Adviseur, psycholoog NIP

Vincent is psycholoog NIP/ Arbeid & Organisatie en heeft altijd gewerkt op het snijvlak van mens en werk. Hij heeft ruime ervaring als recruiter, assessment psycholoog en adviseur opgedaan binnen de private sector en overheid. Daarnaast is hij inzetbaar als coach. Vincent is een inlevende psycholoog met een scherp oog voor wat er zich in het contact afspeelt.…

Mobiel: 06 2158 0766
Foto van Pauline Baronner

Pauline Baronner

Adviseur, psycholoog NIP

Pauline is assessmentpsycholoog en loopbaanadviseur. Zowel binnen de overheid als in de commerciële sector. Ze is een inlevende, betrokken en reflecterende gesprekspartner. In haar begeleiding richt ze zich op bewustwording van de eigen kwaliteiten en wensen en hoe deze passen bij rollen en werkzaamheden. Ze vindt het interessant om mensen te helpen in hun kracht te staan en veranderingen in hun (werkzame) leven te bewerkstelligen.…

Mobiel: 06 1089 7510
Foto van Suzanne van Beers

Suzanne van Beers

Adviseur, psycholoog NIP

Suzanne heeft als loopbaan- en selectiepsycholoog ruime ervaring met het uitvoeren van assessments. Zij is te omschrijven als een betrokken adviseur met een sterk analytisch vermogen. Klantgerichtheid en kwaliteit heeft zij hoog in haar vaandel staan. Naast haar kerntaak van het afnemen van assessments, houdt zij zich bezig met coaching. Hierbij combineert zij haar klinische achtergrond met haar arbeidskundige kennis.…

Telefoon werk: 088 00 868 00
Foto van Marit van den Berg

Marit van den Berg

Adviseur, psycholoog NIP

Marit van den Berg is psycholoog NIP/Arbeid & Organisatie en heeft ruime ervaring op het terrein van loopbaanadvies en assessments. Zij heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met loopbaan- en ontwikkelvragen. Daarbij richt zij zich op de kracht en het potentieel van mensen en een juiste match met de rollen en werkzaamheden binnen een organisatie.…

Mobiel: 06 53 71 82 91
Foto van Monique Berkhout

Monique Berkhout

Adviseur

Monique werkt als trainer, (team-)coach en onderwijskundig adviseur binnen de groep Ontwikkelen en Trainen van Leeuwendaal. Vanuit haar onderwijskundige achtergrond heeft zij veel ervaring opgedaan met het ontwerpen van (cultuur-)verandertrajecten en teamcoachingsprogramma’s die de veiligheid bieden om vandaar uit moedige gesprekken met elkaar te voeren en nieuw gedrag uit te proberen. Zij gaat met individuen en teams op zoek naar belemmerende overtuigingen en blokkades waardoor effectief gedrag nu nog niet wordt ingezet en daagt het team uit hierin lef te tonen.…

Mobiel: 06 – 20 60 54 54
Foto van Peter Boogaard

Peter Boogaard

Adviseur

Peter is een ervaren projectleider op het gebied van bijvoorbeeld organisatie-inrichting bij fusies en reorganisaties, strategische personeelsplanning, functie-beschrijven en -waarderen, resultaatgericht werken en talentmanagement. Aandacht voor draagvlak, communicatie en het proces staat daarbij voorop. Vanuit HRM-achtergrond bij gemeenten en jarenlange ervaring bij de vakbeweging heeft hij veel gevoel voor de medezeggenschap-verhoudingen binnen een organisatie.…

Mobiel: 06 – 290 04 759
Foto van Maryse van Boxtel

Maryse van Boxtel

Adviseur, psycholoog NIP

Maryse is na haar studie psychologie werkzaam geweest als psycholoog en HR adviseur in zowel de non-profit sector als in het bedrijfsleven. Ruime ervaring heeft zij met (internationale) werving en selectieopdrachten, opzetten van HR beleid (young professional programma / career mobility / ziekteverzuim) en het verrichten van psychologisch onderzoek en assessments. Bij Leeuwendaal houdt zij zich bezig met selectie- en loopbaanvraagstukken.…

Telefoon werk: 088 00 868 00
Foto van Ruth de Bruijn

Ruth de Bruijn

Adviseur

Ruth is adviseur met een focus op vraagstukken op het gebied van functiebeschrijving en -waardering en strategische personeelsplanning. Zij heeft vooral ervaring binnen onderwijsinstellingen en gemeenten. Met haar master in Corporate Communicatie heeft zij een brede blik op HR ontwikkeld, waarin gedrag (en mogelijke weerstand) bij veranderingen binnen organisaties centraal staat. Door haar analytische en doelgerichte vaardigheden helpt zij de kern van het probleem in kaart te brengen en hier in overleg met de opdrachtgever een pragmatische oplossing voor te vinden.

Mobiel: 06 2299 8609
Foto van Jan Bustin

Jan Bustin

Adviseur

De juiste argumenten, handige oplossingen en werken aan een goede ‘flow’ binnen de organisatie. Een aloude waarheid waar Jan mee werkt is: ‘Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.’ Dat geeft in de praktijk de beste oplossingen.

Mobiel: 06 2293 9654
Foto van Stefan de Blij

Stefan de Blij

Adviseur, psycholoog NIP

Stefan is als arbeids- & organisatiepsycholoog werkzaam bij Leeuwendaal. Na zijn eerdere studie bestuurs- en organisatiewetenschap (USBO) heeft hij ruime ervaring opgedaan bij de Rijksoverheid in verschillende functies en rollen. Bij Leeuwendaal houdt hij zich voornamelijk bezig met selectie- en ontwikkelassessments. Hij is bevlogen over zowel de wetenschappelijke als de uitvoerende kant van het vak arbeids- en organisatiepsychologie en assessments in het bijzonder.…

Mobiel: 06 5149 7788
Foto van Frederieke de Bruin

Frederieke de Bruin

Adviseur

Frederieke dringt snel door tot de essentie van vraagstukken, houdt in haar aanpak rekening met de gevolgen van voorstellen en weet wie ze hierbij moet betrekken om tot een oplossing te komen. Zij gaat pragmatisch, gestructureerd en resultaatgericht te werk, met het organisatiebelang altijd in het vizier. Zij is een aanpakker die snel tot resultaten komt.…

Mobiel: 06 2383 1268
Foto van mr. Anne Dekkers

mr. Anne Dekkers

Juridisch adviseur

Anne is een aantal jaren werkzaam geweest als arbeidsrechtjurist bij een vakorganisatie en bijna tien jaar als advocaat op het gebied van arbeids- en ambtenarenrecht, met name binnen het onderwijs. Sinds 2016 is Anne werkzaam bij Leeuwendaal. Als juridisch adviseur staat Anne haar klanten bij op het gebied van het arbeids- en ambtenarenrecht, met de nadruk op het onderwijsrecht, in brede zin.…

Mobiel: 06 4544 4168
Foto van Nienke Eeltink

Nienke Eeltink

Adviseur

Nienke is een langetermijndenker die in staat is om op een procesoverstijgende manier naar problemen te kijken. Zij heeft inhoudelijk sterke ideeën, is organisatiesensitief en durft een eigen koers te varen. Met een achtergrond in de arbeids- en organisatiepsychologie en bedrijfskunde, voerde zij projecten uit op het gebied van fusies, strategische personeelsplanning en organisatiestructuur en –cultuur.

Mobiel: 06 2743 6149
Foto van Antoinette Eerden-Lenz

Antoinette Eerden-Lenz

Adviseur

Antoinette leidt met veel enthousiasme projecten op het gebied van beloningsmanagement, zoals integrale trajecten voor een generiek functiegebouw en competentiemanagement. Daarnaast treedt zij op als adviseur in diverse beloningsvraagstukken. Goede communicatie staat hierbij op de eerste plaats!

Mobiel: 06 2158 0754
Foto van Julia Emmer

Julia Emmer

Adviseur, psycholoog NIP


Julia is na haar studie psychologie in 2018 gestart bij Leeuwendaal en hier opgeleid tot zelfstandig assessment psycholoog. Met de nodige dosis nieuwsgierigheid en betrokkenheid weet zij een vraagstuk vanuit diverse perspectieven te bezien. Energie en voldoening haalt zij uit het constructief en oprecht contact maken met kandidaten en klanten. Zij voorziet kandidaten graag van waardevolle inzichten met betrekking tot hun ontwikkeling en heeft hierin oog voor unieke individuele verschillen.…

Mobiel: 06 1381 3059
Foto van Jos Engelse

Jos Engelse

Adviseur, trainer, coach

Jos is trainer, adviseur organisatieontwikkeling en coach. Afgestudeerd als sociaal en organisatie psycholoog. Werkte ruim 15 jaar in diverse grote organisaties (o.a. TNO en NS) voordat hij zich aan Leeuwendaal verbond. Werkt op raakvlak van persoonlijke en organisatieontwikkeling. Sparring partner bij persoonlijke ontwikkeling en bij de ontwikkeling van de managementrol in uw organisatie.;Motto: geen inspiratie zonder transpiratie.…

Mobiel: 06 2158 0742
Foto van Maarten Fijnaut

Maarten Fijnaut

Trainer en coach

Maarten is een energieke en bevlogen trainer en coach. Hij is veelzijdig en heeft ruim 15 jaar ervaring in het ontwikkelen van mensen, teams en organisaties. Zijn missie is om duurzame groei te realiseren, dit doet hij door talenten verder te ontwikkelen zodat teams en individuen hun potentie ten volle benutten. Zijn passie is om mensen, zowel binnen als buiten organisaties, te laten excelleren zodat zij meer plezier, geluk en succes ervaren.…

Mobiel: 06 4634 3022
Foto van Rosalinde Fischer

Rosalinde Fischer

Assessmentbegeleider

Rosalinde is assessmentbegeleider op ons kantoor in Den Haag. Zij ontvangt en begeleidt met veel plezier de assessment-deelnemers en zorgt voor een vlekkeloos verloop. Naast haar werk als assessmentbegeleider verricht zij ook administratieve werkzaamheden.

Mobiel: 06 1394 8537
Foto van mr. Sandra Geerdink

mr. Sandra Geerdink

Juridisch adviseur

Sandra heeft als advocaat jarenlange ervaring in de algemene rechtspraktijk. Bij Leeuwendaal heeft zij zich toegelegd op het brede juridische terrein waarmee (onderwijs)werkgevers te maken kunnen krijgen. Zij weet juridische vraagstukken op een doortastende en onderzoekende wijze tot in de kern te doorgronden om hierna oplossingsmogelijkheden aan te bieden. Sandra staat haar klanten bij in verschillende kwesties zoals arbeidsvoorwaarden, ontslag, toelating/verwijdering van leerlingen, klachten en bekostiging.…

Mobiel: 06 2293 9686
Foto van Jos Gerards

Jos Gerards

Adviseur

Steeds op zoek naar de nóg betere oplossing!;Jos Gerards is een resultaatgerichte onderwijskundige. Met zijn praktijkgerichte en confronterende werkwijze daagt hij mensen uit tot het realiseren van ambitieuze ontwikkeling van zichzelf, collega’s en de organisatie waarin ze werken. Al bijna 20 jaar adviseert, coacht en traint hij besturen, directies en teams in het primair- en voortgezet onderwijs bij structuurvernieuwing en cultuurverandering.…

Mobiel: 06 4335 7802
Foto van Peter Gerritsen

Peter Gerritsen

Directeur HR Strategie en Realisatie

Peter is een gedreven professional en helpt mensen en organisaties als adviseur en/of manager op geheel eigen wijze met het bereiken van hun ambities. Samenbindend leiderschap, strategische visie en operationeel handelen zijn dominante vaardigheden. Peter beschikt over ruime ervaring binnen onder andere zorg & welzijn, overheid en maatschappelijke organisaties. De afgelopen jaren was hij werkzaam als adjunct-directeur bij een GGZ instelling waarbij hij zich o.a.…

Mobiel: 06 3165 9677
Foto van Sabine Goes

Sabine Goes

Adviseur, Themamanager Resultaatgedreven werken

Sabine Goes is themamanager en senior adviseur rol- en talentgericht werken. Sabine ziet er uitdaging in om met management en medewerkers te zoeken naar manieren om voortdurend te komen tot een optimale afstemming tussen doelen, opgaven en resultaten van de organisatie en de strengths en talenten van medewerkers. Ik begeleid graag management en medewerkers in hun reis om te komen tot een ontwikkelgerichte organisatie.…

Mobiel: 06 2900 4756
Foto van Marc Hautvast

Marc Hautvast

Adviseur

Betrokken HR-professional, die vanuit zijn expertise met klanten meedenkt in het zoeken van oplossingen voor hun problemen en uitdagingen. Kan goed verbindingen aangaan met mensen, is analytisch ingesteld en heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen in arbeidsorganisaties. Het bereiken van resultaat dat voldoet aan de wensen van de klant staat bij hem voorop, altijd gericht op het bieden van werkelijk toegevoegde waarde aan de klant.…

Mobiel: 06 4796 6529
Foto van Koen van Heijster

Koen van Heijster

Adviseur

Koen heeft door zijn achtergrond als organisatiepsycholoog en ervaring in uitdagende interim- en adviesopdrachten een brede blik ontwikkeld. Hij is onder andere gespecialiseerd in vraagstukken rondom E-HRM en belonings- en formatiemanagement. Koen wordt getypeerd door zijn zorgvuldige probleemanalyses en voorkeur voor pragmatische oplossingen.

Mobiel: 06 8268 4354
Foto van Edward Hermans

Edward Hermans

Algemeen directeur Leeuwendaal

“We willen allemaal het beste uit ons leven halen. Maar ons leven bestaat voor een belangrijk deel uit werk. daarom zijn we bij Leeuwendaal elke dag bezig om het beste uit ieders werk te halen. Dat maakt mensen gelukkiger en organisaties succesvoller.”

Daar geloof ik in en daar komen de mensen bij Leeuwendaal voor uit hun bed.…

Mobiel: 06 5394 4335
Foto van Linde Holtkamp

Linde Holtkamp

Adviseur Leeuwendaal Bruist

Als breed opgeleide organisatiepsycholoog is Linde het best op haar plek in contact met anderen. Als adviseur, trainer en gecertificeerd CliftonStrenghts coach kan zij leidinggevenden, (young) professionals en teams begeleiden naar de volgende stap in hun ontwikkeling.
Denken in mogelijkheden en daarbij een ieders unieke kwaliteiten helpen ontdekken, waarderen én maximaal benutten: daar gaat ze voor.…

Mobiel: 06 4467 6223
Foto van Ad Hopstaken

Ad Hopstaken

Adviseur

Ad is bedrijfskundig adviseur, sterk in het analyseren van organisaties en creatief in het bedenken van oplossingen en verbeteringen voor de bedrijfsvoering. In de verandertrajecten weet hij een vertrouwensband te creëren, waardoor die trajecten en de implementatie ervan soepel verlopen.

Mobiel: 06 1371 2193
Foto van Carine Hulscher-Slot

Carine Hulscher-Slot

Adviseur

Carine heeft ruime ervaring als senior adviseur en projectleider in uiteenlopende projecten op het gebied van organisatie, governance en leiderschap.
Als organisatieadviseur en CAO-onderhandelaar heeft zij in de afgelopen 30 jaar werkervaring opgedaan binnen verschillende sectoren, zoals funderend onderwijs, gemeenten en de rijksoverheid. Daarnaast heeft zij ervaring als interim rector-bestuurder in het voorgezet onderwijs.…

Mobiel: 06 1294 6483
Foto van Marion Jansen

Marion Jansen

Gastvrouw

Marion is gastvrouw op ons kantoor in Den Haag. Ze ontvangt onze bezoekers en draagt zorg voor een goede en plezierige afhandeling van alle telefoonverkeer. Altijd een warm welkom.

Foto van Paul Janssen

Paul Janssen

Adviseur

Paul Janssen is adviseur op het gebied van strategisch personeelsbeleid, HRM en organisatieontwikkeling. Daarnaast is hij gecertificeerd Fuwasys deskundige. Als personeels- en organisatieadviseur heeft Paul ervaring opgedaan in het onderwijs, bedrijfsleven en de zorgsector. Daarnaast heeft hij ervaring met het geven van cursussen en trainingen. Bij het implementeren van HR beleid heeft hij aandacht voor zowel de inhoud als het proces.;Paul is betrokken en gedreven.…

Mobiel: 06 5332 5092
Foto van Joris Kemperman

Joris Kemperman

Adviseur

Joris is open, oprecht, flexibel, en heeft oog voor de zienswijze van een ander. Dankzij zijn bedrijfskundige en veranderkundige achtergrond kijkt hij met een brede blik naar organisaties en heeft gevoel voor zowel de harde als zachte kant van de organisatie. Joris is cijfermatig en analytisch goed onderlegd en heeft daarnaast een goed ontwikkeld gevoel voor gedrag en verhoudingen binnen organisaties.…

Mobiel: 06 1048 0107
Foto van Cees Klok

Cees Klok

Adviseur, trainer, coachCees is een bevlogen en enthousiaste trainer en coach. Hij gelooft in het gebruiken van je talent om meer lol te hebben in je werk en de broodnodige resultaten te boeken. Hij is veelzijdig en heeft al meer dan twintig jaar door heel Nederland gewerkt aan het ontwikkelen van mensen, teams en organisaties. Het gaat hem steeds om het bereiken van doelen en om het bewuster inzetten van je talent om die doelen te bereiken.…

Mobiel: 06 2900 4742
Foto van Miel Knapen

Miel Knapen

De verbinding tussen mens en werk fascineert mij al jaren. Ik richt me op de rol die werk voor mensen heeft, evenals ambities, potentieel en (on)benut talent van medewerkers. Dit koppelen aan organisatiedoelen is m’n uitgangspunt. Na de studies arbeid en organisatie psychologie en bedrijfswetenschappen ben ik als organisatie-adviseur betrokken geweest bij diverse HR-vraagstukken.…

Mobiel: 06 2641 2016
Foto van Ankie Knijnenburg

Ankie Knijnenburg

Adviseur

In de muziek is het essentieel om te luisteren, af te stemmen en gezamenlijk klank te vinden. Op die manier doet Ankie Knijnenburg haar werk als adviseur. Zij combineert enthousiasme en kennis van zaken met inlevingsvermogen en inventiviteit. Samen met de opdrachtgever haalt zij het gewenste resultaat.

Mobiel: 06 1292 8576
Foto van Hester Knops

Hester Knops

Adviseur, psycholoog NIP

Hester is een betrokken en resultaatgerichte (team)coach en trainer die medewerkers en teams wil helpen in hun ontwikkeling. Ze geeft medewerkers en teams inzicht in zichzelf en brengt hen in beweging. Hoe komt het dat doelen van medewerkers en teams niet worden bereikt en samenwerken lastig is? Wat zijn achterliggende patronen? Met empathie en compassie confronteert zij en houdt zij mensen en teams een spiegel voor om zo de onderstroom te ontdekken.…

Mobiel: 06 2900 4754
Foto van Ilona Koegler

Ilona Koegler

Ilona is één van onze gastvrouwen op ons kantoor in Den Haag. Zij is zeer servicegericht, zowel aan de balie als aan de telefoon. Zij zorgt ervoor dat onze gasten zich altijd van harte welkom voelen.

Foto van mr. Paulien Koelemij – Visser

mr. Paulien Koelemij – Visser

Juridisch adviseur

Paulien is gespecialiseerd in het arbeids- en ambtenarenrecht. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in de advocatuur heeft zij de afgelopen jaren als interim jurist bij verschillende organisaties in zowel de profit- als non-profit sector gewerkt. Daarnaast heeft Paulien ervaring als secretaris bij diverse bezwarencommissies. Paulien staat haar klanten bij op het gebied van ontslagrecht, arbeidsongeschiktheid, reorganisaties, vraagstukken over overgang van onderneming, medezeggenschap en verschillende rechtspositionele vraagstukken.…

Mobiel: 06 1040 1495
Foto van Michelle Kortland

Michelle Kortland

In haar rol als testassistent begeleidt Michelle de kandidaten gedurende hun assessmentdag. Daarnaast verricht zij administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van onze assessmentpraktijk

Mobiel: 06 2147 2950
Foto van Peter Kramer

Peter Kramer

Adviseur, registerpsycholoog NIPPeter is een assessmentpsycholoog met ruim 22 jaar ervaring bij diverse, vooraanstaande adviesbureaus. Hij paart zijn kennis van zowel de profit als not for profit sector aan een oorspronkelijke, persoonlijke en betrokken adviesstijl. Daardoor vindt hij een balans tussen de belangen van zijn opdrachtgevers en de ambities en kwaliteiten van zijn kandidaten. Leidend in zijn aanpak zijn transparantie, oprechtheid en durf;hij loopt niet weg voor lastige vraagstukken of confrontaties en zoekt altijd de dialoog.…

Mobiel: 06 1383 2481
Foto van Arjen Kuijten

Arjen Kuijten

Algemeen directeur Leeuwendaal

Arjen is algemeen directeur van Leeuwendaal. Hij is zijn carrière bij TNS NIPO begonnen als projectleider op de afdeling Business to Business Research. Daarna is hij gestart met het ontwikkelen van adviesdiensten op het gebied van marketing en marketingcommunicatie. Begin 1998 resulteerde dit in de oprichting van NIPO Consult BV. In die jaren heeft hij veel adviesopdrachten verricht voor het bank- en verzekeringswezen, de overheid en voor organisaties in de sociale zekerheid.Vervolgens kwam Arjen in het Directie Team van het NIPO als Directeur Interne Organisatie (HR, Financiën en ICT) en werd hij op 1 januari 2002 benoemd als Algemeen Directeur van TNS NIPO.…

Mobiel: 06 5394 4334
Foto van Gwen Kuipers

Gwen Kuipers

Adviseur, psycholoog NIP

Gwen is als arbeid en organisatiepsycholoog werkzaam bij Leeuwendaal en heeft een achtergrond in klinische neuropsychologie. Zij heeft ruime ervaring met zowel het publieke domein als zakelijke dienstverlening van operationeel tot strategisch niveau. Zij is een betrokken en mensgerichte adviseur die zich met name richt op selectie-, ontwikkel- en loopbaanvraagstukken. Belangrijke aspecten in het werk zijn voor haar een positieve, constructieve sfeer en persoonlijke betrokkenheid met zowel assessmentkandidaten als opdrachtgevers.…

Mobiel: 06 8398 8815
Foto van Els Louwers-van Leeuwen

Els Louwers-van Leeuwen

Adviseur, Psycholoog NIP

Els is een gedreven en mensgerichte adviseur met kennis en ervaring op gebied van assessments, coaching, loopbaanbegeleiding en outplacement. Zij heeft werkervaring in het bedrijfsleven, gezondheidszorg, overheid, provincie en gemeentelijke instellingen. Els is kritisch, consciëntieus en communicatief vaardig met invoelend en analytisch vermogen. Zij weet een goede balans te vinden tussen het ruimte bieden voor gevoel en het behalen van doelstellingen.…

Mobiel: 06 2158 0768
Foto van Monica Maas

Monica Maas

Adviseur

Monica is adviseur op het gebied van arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid. Zij is als Bruist-trainee bij Leeuwendaal begonnen en heeft bij verschillende opdrachtgevers in de overheid aan de doorontwikkeling van de ontwikkelcentra gewerkt. Zo heeft zij organisatiebrede projecten rondom vrijwillige mobiliteit en talentmanagement gecoördineerd en bijbehorend HRM-beleid en -procedures verbeterd. Verder heeft zij in de rol van HRM-adviseur het traject strategische personeelsplanning (mede) ontwikkeld en begeleid.…

Mobiel: 06 3313 7353
Foto van Marleen Maassen

Marleen Maassen

Adviseur, psycholoog NIP

Marleen Maassen heeft als assessmentpsycholoog ruime ervaring met de vormgeving en uitvoering van assessments voor diverse doelgroepen en opleidingsniveau’s. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de projectleiding van grootschalige selectieprocedures en de assessmentdienstverlening voor diverse klanten. Zij is een betrokken en toegewijde adviseur, die haar omgeving opgewekt en plezierig tegemoet treedt en daardoor gemakkelijk (klant)relaties opbouwt.

Mobiel: 06 4739 6182
Foto van Yorrick Mentink

Yorrick Mentink

Adviseur

Yorrick is een analytische adviseur. Hij is gespecialiseerd in strategische personeelsplanning, leren in organisaties en digitalisering. Yorrick blinkt uit in data-gedreven advies. Hij kan snel grote hoeveelheden complexe informatie verwerken en een stevig gefundeerd advies leveren.

Mobiel: 06 3174 5251
Foto van Elly Notenboom-Bruijnes

Elly Notenboom-Bruijnes

Projectleider en adviseurElly is een ervaren projectleider en adviseur werkzaam op het vlak van arbeidsmobiliteit, ontwikkel- en loopbaanvraagstukken. De rode draad in haar loopbaan is het afstemmen van de kwaliteiten van mensen op de behoeften van organisaties. Zij gelooft dat organisaties tot bloei komen door de juiste mensen op een goede wijze met elkaar te laten samenwerken en dat er voor iedere medewerker een plek te vinden is die bij hem of haar past.…

Mobiel: 06 2158 0761
Foto van Ramon van Oppen

Ramon van Oppen

Directeur Functioneren en beloning

Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als adviseur en senior adviseur/projectleider beloningsmanagement vervult Ramon nu de rol van directeur Functioneren en Beloning. Zijn terreinen zijn beloningsadvies, arbeidsvoorwaarden en competentiemanagement.

Mobiel: 06 2158 0752
Foto van Romy Paulissen

Romy Paulissen

Adviseur

Romy Paulissen is als ervaren projectleider betrokken bij diverse projecten op het gebied van (generieke) functiehuizen, werken met rollen, gesprekkencyclus en vraagstukken op het gebied van organisatie-inrichting en –optimalisatie binnen het onderwijs, de overheid en de zorg. Zij werkt met veel enthousiasme en gedrevenheid aan de projecten. Samenwerking en overleg staan bij haar hoog in het vaandel.…

Mobiel: 06 1644 3258
Foto van Leonore van der Ploeg

Leonore van der Ploeg

Adviseur, psycholoog NIP

Leonore is een bevlogen psychologe met een wetenschappelijk hart. Na haar overstap van de onderzoekswereld naar de adviesbranche, heeft zij de wetenschappelijke ontwikkelingen op haar vakgebied niet uit het oog verloren. Zij is nauw betrokken bij het up-to-date houden van het testassortiment van Leeuwendaal en is scherp op validiteit van onze assessmentmethodiek. Klantgerichtheid en kwaliteit heeft zij hoog in haar vaandel staan.…

Mobiel: 06 2158 0755
Foto van Annegien Poelen

Annegien Poelen

Adviseur

Annegien is een ervaren adviseur op het gebied van HRM. Zij ondersteunt en adviseert organisaties met betrekking tot gesprekscyclus, functiebeschrijvings- en waarderingsopdrachten, benchmarks, duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning en teambuilding. Door haar brede ervaring in het HR veld kan zij zich soepel bewegen in diverse organisaties en gremia. Met veel enthousiasme, gedrevenheid en mensgerichtheid pakt zijn projecten op en leidt die tot een goed einde.…

Mobiel: 06 2293 9648 Telefoon werk: 088 00 868 00
Foto van Roald Pool

Roald Pool

Trainer, coach, business development manager

Roald is een ervaren trainer, coach, procesbegeleider en spreekstalmeester met ruime ervaring in meerdere bedrijfstakken, zowel in de publieke als de private sector. Zijn meest bediende doelgroep is die van hoger, midden- en operationeel management. Voor klanten van Leeuwendaal fungeert hij daarom als themamanager ‘Leiderschap’. In die rol helpt hij klanten met het vormgeven van resultaatgerichte MD-trajecten met een scherp oog voor de specifieke cultuur en ‘couleur locale’.;Als innovatief ‘ontwerper’ heeft Roald veel methodes ontwikkeld die leren en implementeren bij elkaar brengen, waaronder ‘leren met businessdoelen’, ‘gamification’ en ‘development centres’.;Als uitvoerend trainer / coach weet hij taboes binnen groepen snel te doorbreken waardoor een dialoog ontstaat over de issues die er toe doen.

Mobiel: 06 5199 4921
Foto van Elsbeth Rigter

Elsbeth Rigter

Adviseur

Elsbeth is een ervaren adviseur op het gebied van HR, beloning en organisatievraagstukken, met name op het vlak van belonen, waarderen en communicatieprocessen. Zij ondersteunt organisaties bij het invoeren en ontwikkelen van generieke functieboeken, functiewaardering, competentiemanagement en gesprekscyclus. Vanuit een achtergrond in sociale wetenschappen en communicatie/commerciële economie weet Elsbeth in projecten een onderzoeksgerichte met een praktische aanpak te combineren.…

Mobiel: 06 2158 0740
Foto van Ymke Roes

Ymke Roes

Adviseur, psycholoog NIP

Ymke is afgestudeerd in de sociale, arbeids- en organisatiepsychologie. Na haar studie heeft zij ervaring opgedaan op het gebied van werving en selectie. Bij Leeuwendaal heeft zij een aantal jaren gewerkt bij de adviesgroep Interimmanagement waar zij onder andere interim-opdrachten in kaart bracht en kandidaten hiervoor selecteerde. De laatste jaren voert zij voornamelijk assessments uit in het kader van selectie-, loopbaan- en ontwikkelvraagstukken.…

Telefoon werk: 088 00 868 00
Foto van Maaike Rutten

Maaike Rutten

Adviseur

Maaike is gecertificeerd management consultant (CMC), organisatiekundige en expert op het terrein van organisatie-inrichting, organisatieontwikkeling en strategisch HRM. Als senior organisatieadviseur begeleidt zij organisaties in het publieke en private domein bij het realiseren van de strategische doelen. Zij helpt organisaties beter presteren door het vertalen van de strategie naar de context van het team, het creëren van oplossingen die de wendbaarheid van de organisatie vergroten, het helpen van management en teams bij het herkennen en benutten van talent en het op gang brengen van een proces van lerend onderzoeken.…

Mobiel: 06 2900 4714
Foto van Marieke Ruygt

Marieke Ruygt

Adviseur, psycholoog NIP

Marieke is van huis uit arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze is een betrokken en pragmatische adviseur, die met enige nuchterheid en humor de wereld aanschouwt. Ze heeft ruime ervaring met assessments in het kader van selectie- en ontwikkelvraagstukken en combineert haar vak met het aansturen van projecten. Ze maakt gemakkelijk contact en slaagt er in prettige klantrelaties op te bouwen en te onderhouden.…

Mobiel: 06 5183 5216
Foto van Corinne van der Salm

Corinne van der Salm

Directeur HR Strategie en Realisatie

Corinne ondersteunt opdrachtgevers bij complexe vraagstukken rond talentmanagement en arbeidsmobiliteit. Ziet snel alternatieve scenarios, brengt praktische en verrassende oplossingen mee en zorgt dat iedereen zijn rol pakt.

Mobiel: 06 2158 0732
Foto van Heleen Scheenaart-Hurkmans

Heleen Scheenaart-Hurkmans

Adviseur, psycholoog NIP

Heleen Scheenaart is begin jaren negentig afgestudeerd als arbeids- en organisatiepsycholoog. Na een aantal jaren bij RPD advies gewerkt te hebben als assessmentpsycholoog, maakte zij eind jaren negentig de overstap naar Leeuwendaal. Zij werkte eerst als adviseur, daarna drie jaar als directeur organisatiepsychologie en assessments en keerde daarna weer terug naar de kern van haar vak: het advieswerk.…

Mobiel: 06 2158 0763
Foto van Raoul Schildmeijer

Raoul Schildmeijer

Adviseur

Raoul is senior adviseur bij de adviesgroep Samenwerken en governance. Hij heeft een ruime ervaring op seniorniveau – in veel opdrachten op het snijvlak van advies en onderzoek – in de overheid, de zorg en maatschappelijke organisaties. Raoul is een analytisch en conceptueel denker. Het speurt naar conventies in organisaties. Zijn doel is om de dialoog (weer) op gang te brengen, zodat wat gestold is los komt en wat blijven moet, blijft.…

Mobiel: 06 5101 6827
Foto van Erik Schouten

Erik Schouten

Adviseur

Erik Schouten is een senior adviseur en manager op het terrein van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Beoordelen, ontwikkelen en belonen is de kern van zijn expertise. Erik heeft een uitstekend doorzicht in getallen, kan goed schrijven en met impact spreken. Hij heeft veel ervaring in het begeleiden van (paritaire) werkgroepen en het doen van cao-onderhandelingen, zowel in het bedrijfsleven als in de (semi-)publieke sector.…

Mobiel: 06 5397 5450
Foto van Hester Schouten

Hester Schouten

Adviseur, psycholoog NIP

Hester is werkzaam als adviseur Organisatiepsychologie en heeft een zeer ruime ervaring op het gebied van assessments in het kader van selectie-, loopbaan- en ontwikkelingsvraagstukken van operationeel tot en met strategisch niveau. Belangrijke aspecten in het werk zijn voor haar laagdrempeligheid en persoonlijke betrokkenheid met zowel assessmentkandidaten als opdrachtgevers. Zij is direct, no-nonsense en open in de communicatie.…

Mobiel: 06 2900 4764
Foto van Lydia Schrijvers

Lydia Schrijvers

Assessmentbegeleider

Lydia is assessmentbegeleider op ons kantoor in Den Haag. Zij vindt het belangrijk dat de kandidaten zich welkom en op hun gemak voelen tijdens hun assessment. Haar streven is dat de kandidaten met een positieve ervaring bij Leeuwendaal de deur uit stappen.

Mobiel: 06 1292 1838
Foto van Eelco Schut

Eelco Schut

Adviseur, psycholoog NIPEelco is werkzaam als arbeids & organisatiepsycholoog, (loopbaan)adviseur, intervisiebegeleider, (executive) coach en teamcoach. Naast jarenlange ervaring op het gebied van assessments en loopbaancoaching op tactisch en strategisch niveau, is hij de laatste jaren actief op het gebied van executive coaching en teamcoaching. Hij weet individuen en teams vanuit een goede organisatiesensitiviteit op een persoonlijke en prikkelende manier in het hier-en-nu met gedrag te confronteren en dit gedrag te relateren aan de meer overkoepelende organisatiedoelen.…

Mobiel: 06 2900 4773
Foto van Yoeri Sijl

Yoeri Sijl

Adviseur

Yoeri is een adviseur die altijd op zoek is naar innovatieve oplossingen. Hij vindt het hierbij belangrijk om een passend en gedegen advies te geven. Yoeri richt zich op governance, kwaliteitsbeleid voor besturen en profilering en positionering van scholen. Hij benadert vraagstukken vanuit een brede invalshoek. Met zijn bedrijfskundige en sociologische achtergrond maakt hij een koppeling tussen de ontwikkeling en de uitvoering van beleid en de wijze waarop het tot stand komt of wordt uitgevoerd.…

Mobiel: 06 2299 8606
Foto van Sabine Silberhorn

Sabine Silberhorn

Adviseur

Sabine is een adviseur met ruim 15 jaar brede hr-ervaring en een achtergrond als arbeids- en organisatiepsycholoog. Het ondersteunen van organisaties bij vraagstukken rond inrichting, structuur en processen, de vertaling hiervan in functiebeschrijvingen en –waarderingen en de implementatie van veranderingen horen tot haar expertise. Ze heeft gevoel voor organisaties die maatschappelijk betrokken zijn, kan goed schakelen met eigenwijze professionals en beschikt over diepgaande kennis van de culturele sector.…

Mobiel: 06 4433 0414
Foto van Sharon Steenvoorden

Sharon Steenvoorden

Adviseur


Sharon is sinds 2018 werkzaam bij Leeuwendaal. Zij bekleedde eerst de functie van projectmedewerker, waardoor zij bij verschillende grote projecten betrokken is geweest. Hierin heeft zij laten zien over een groot organiserend vermogen te beschikken. Sinds midden 2019 is zij bezig met een intern opleidingstraject tot zelfstandig assessmentpsycholoog/adviseur.
Al vanaf haar opleiding organisatiepsychologie is zij zeer geïnteresseerd in het (werk)gedrag van de mens, hoe mensen zich ontwikkelen en hoe zij hierin een faciliterende rol kan spelen.…

Mobiel: 06 1357 4512
Foto van Miranda Stoop

Miranda Stoop

Miranda ontvangt onze gasten op ons kantoor in Den Haag en zij zorgt voor een perfecte afhandeling van ons telefoonverkeer. Zij is een hartelijke gastvrouw bij wie iedereen zich zeer welkom voelt.

Foto van Margret Teeuwen

Margret Teeuwen

Adviseur

Margret is trainer/coach in (persoonlijk)leiderschap en teamontwikkeling met ruim 25 jaar ervaring opgedaan in uiteenlopende organisaties. Zij beschikt over veelzijdige kennis van mensen en bedrijfsculturen in verschillende branches. In haar begeleiding sluit ze aan bij het doel van de opdrachtgever en bouwt vervolgens op wat er al is. Zij is een kei in het integreren van organisatie ontwikkeling met persoonlijke ontwikkeling.…

Mobiel: 06 3420 1676
Foto van mr. Mark Thorborg

mr. Mark Thorborg

Juridisch adviseur

Mark is sinds 1990 als partner verbonden aan Leeuwendaal. Hij is lange tijd werkzaam geweest als hoofd van de adviesgroep Ambtenaren- en Arbeidsrecht. Tegenwoordig is Mark bedrijfsjurist en juridisch adviseur. Mark zit veel adviescommissies voor en is betrokken bij onderzoeks- en klantprocedures. Ook heeft hij enkele jaren ervaring als rechter-plaatsvervanger. Mark is in staat om de klant creatieve en realistische oplossingen te geven.…

Mobiel: 06 2158 0713
Foto van Marcel van der Togt

Marcel van der Togt

Adviseur

Marcel heeft zijn uitgebreide management ervaring gecombineerd met zijn ervaringen als topsportcoach (bondscoach Open water zwemmen). Kenmerken van zijn aanpak zijn: resultaatgericht, direct toepasbaar en met humor. Werkt als trainer aan organisatie- en persoonlijke ontwikkelingstrajecten, vanuit bewustwording. Zijn achtergrond als mental coach in de topsport maken dat hij een groot aantal tools beschikbaar heeft voor persoonlijke coaching.

Mobiel: 06 2900 4747
Foto van Ivonnne Tossings

Ivonnne Tossings

Adviseur

Ivonne is een betrokken en bevlogen psycholoog die zich richt op assessments, mobiliteitsvraagstukken en teamdynamieken. Zij heeft ruime ervaring zowel in het publieke domein als in de zakelijk/financiële dienstverlening. Naast haar werkzaamheden als psycholoog is zij als accountmanager en projectleider betrokken bij grootschalige assessmenttrajecten. Zij wordt getypeerd als analytisch scherp, diplomatiek, verbindend en resultaatgericht.

Mobiel: 06 8276 7415
Foto van Monique den Uyl

Monique den Uyl

Adviseur/Projectleider Talentmanagement en Inzetbaarheid

Monique is een ervaren adviseur en projectleider op het gebied van talentmanagement en (duurzame) inzetbaarheid. Vanuit haar enthousiasme, contactvaardigheden en resultaatgerichtheid weet zij gemakkelijk verbinding te maken met mensen en hen in beweging te krijgen. Zowel individueel in loopbaancoachings- & outplacementtrajecten, als in teamontwikkeling en trainingen, en het op gang brengen van veranderprocessen in organisaties.…

Mobiel: 06 4932 5360
Foto van mr. Linda Versluis

mr. Linda Versluis

Juridisch adviseur

Linda is sinds 2015 werkzaam bij Leeuwendaal. Zij heeft veel kennis op het gebied van ambtenaren- en arbeidsrecht. Daarbij richt zij zich specifiek op het onderwijs en de profitsector. Verder heeft Linda specialistische kennis van het medezeggenschapsrecht. Als juridisch adviseur bekijkt zij vraagstukken vanuit een breed perspectief en zoekt zij naar de vraag achter de vraag.…

Mobiel: 06 2900 4724
Foto van Eva Vreuls

Eva Vreuls

Adviseur, psycholoog NIP

Van huis uit is Eva arbeids- en organisatiepsycholoog. Als (assessments)adviseur bij Leeuwendaal zijn gedrevenheid en betrokkenheid, zowel bij de belangen van opdrachtgevers als van kandidaten, kenmerkend voor haar. Daarnaast is zij als projectmanager ervaren in het begeleiden van omvangrijke projecten op het gebied van selectie, doorstroom en ontwikkeling van medewerkers met uiteenlopende functies en schaalniveaus, meestal ten gevolge van een organisatieverandering of reorganisatie en veelal onder tijdsdruk.

Mobiel: 06 2900 4771
Foto van Amke de Vries

Amke de Vries

Psycholoog NIP, adviseur

Amke is themamanager strengths-based ontwikkelen bij Leeuwendaal. Zij is een veelzijdig coach en adviseur op het gebied van het talentgericht ontwikkelen van individuen, teams en organisaties. Amke is op haar best in veranderprocessen op het snijvlak van mens en organisatie. Haar visie is dat mensen in een organisatie altijd met elkaar en met de overkoepelende opgave verbonden zijn.…

Mobiel: 06 2900 4762
Foto van Joke Walraven

Joke Walraven

Adviseur

Onderwijs en financiën zijn over het algemeen twee gescheiden werelden. Het is de kunst om deze twee werelden met elkaar te verbinden. Voor onderwijs is geld nodig. In de praktijk werken budgetten vaak belemmerend voor onderwijs en dat is jammer. Ik vind het inspirerend om bestuurders, toezichthouders en schooldirecteuren in te laten zien hoe ze geld kunnen laten werken vóór onderwijs.…

Mobiel: 06 2293 9676
Foto van Annemart Wieland

Annemart Wieland

Adviseur

Annemart is een betrokken professional, die door haar ruime ervaring als kunstdocent en leerling-coördinator haar weg als geen ander weet te vinden in de onderwijssector. Dankzij de studie bestuurs- en organisatiewetenschappen, en de master strategisch HRM, weet Annemart haar analytische blik en een praktische aanpak krachtig te verbinden. Annemart gedreven om haar brede ervaringen in te zetten (strategische) HR vraagstukken te vertalen naar een sterk advies.…

Mobiel: 06 1715 9520
Foto van David Wilbrink

David Wilbrink

Adviseur

David is werkzaam als adviseur bij de adviesgroep HR Planning en control. Na zijn universitaire opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap heeft hij zijn kennis van de organisatiekunde versterkt met de master opleiding Arbeid, Organisatie en Management. Tijdens zijn twee studies heeft hij gewerkt bij een internationale HR-organisatie, in een HR-functie. Verder is hij een echte organisator en is hij oplossingsgericht en flexibel.

Mobiel: 06 2158 0735
Foto van Reinoud van de Wint

Reinoud van de Wint

Adviseur, psycholoog NIP

Reinoud is een ervaren assessmentpsycholoog, die bevlogen is over zijn vak: de uitvoering van selectie- en ontwikkelassessments. Hij helpt mensen in hun kracht te staan en hun hart te volgen. Daarnaast is hij als account- en projectmanager betrokken bij grootschalige assessmentstrajecten. Samen met de klant buigt hij zich over personele vraagstukken en zoekt hij naar oplossingen die aansluiten bij hun wensen.…

Mobiel: 06 2250 0118
Foto van Claudia van Wissen

Claudia van Wissen

Adviseur, psycholoog NIP

Als onderwijs- en ontwikkelingspsycholoog specialiseerde Claudia zich vanaf 2001 in selectievraagstukken en assessments. Al snel ontwikkelde zij zich daarna als leiderschapstrainer en (team)coach. Immers, het is haar missie om het potentieel van mensen niet alleen te ontdekken, maar ook tot ontwikkeling te laten komen. Sinds 2010 houdt zij zich bezig met opdrachten waarin de ontwikkeling van mensen en organisaties samen komen.…

Mobiel: 06 2900 4763
Foto van Ron Wolsleger

Ron Wolsleger

Directeur adviesgroep Ontwikkelen & Training

Ron is in Nederland een van de weinigen die innovatieve performanceleertrajecten ontwerpt en uitvoert. Hij doet dit vanuit de overtuiging dat leren in de werkelijkheid het beste resultaat geeft. Klanten en deelnemers ervaren de werkwijze van Ron als gestructureerd, passievol, vertrouwengevend, opbouwend, humorvol en realistisch.

Mobiel: 06 5199 4907
Foto van Laurens Zwaan

Laurens Zwaan

Adviseur

Laurens Zwaan (PhD) is senior organisatieadviseur (CMC gecertificeerd). Hij was in 1990 betrokken bij de start van Leeuwendaal. Hij heeft eerst vele jaren in uiteenlopende HR-projecten geparticipeerd of deze geleid. Na zijn postdoctorale opleiding managementconsultant heeft hij zijn aandacht verlegd naar organisatievraagstukken, soms op het snijvlak organisatiekunde en HR, dan weer op het snijvlak organisatie- en bestuurskunde.…

Mobiel: 06 2158 0730
Sluit Menu