Leeuwendaal Logo
Stichting Sint Jozefoord zoekt een:

Lid raad van toezicht (Kwaliteit & Veiligheid)

Leeuwendaal zoekt voor Sint Jozefoord een lid raad van toezicht met portefeuille kwaliteit & veiligheid.

Sint Jozefoord

De Stichting Sint Jozefoord is een kleine en zelfstandige zorginstelling voor verpleeghuiszorg, wonen met zorg, hulp thuis en dagbesteding in Nuland, gemeente ‘s-Hertogenbosch. De zorginstelling is ontstaan uit het voormalige kloosterbejaardenoord van de zusters “Dochters van Maria en Jozef” (DMJ) te ’s-Hertogenbosch. De gebouwen bestaan uit nieuwbouw, gerenoveerde bouw en nog te renoveren bouw.

Sint Jozefoord maakt in de afgelopen jaren een verandering door van een katholiek huis naar een waarden gedreven dorpsgemeenschap. De identiteit van Sint Jozefoord blijft gebaseerd op de religieuze wortels van de Congregatie van de Dochters van Maria en Jozef. Binnen Sint Jozefoord zijn er in 2021 vier strategische speerpunten vastgesteld die de komende jaren een bijdrage gaan leveren aan de realisatie van de visie en ambities van de organisatie: zien en gezien worden, vitaliteit en inzetbaarheid, betrekken omgeving, slimmer werken.

De raad van toezicht

De raad van toezicht van Sint Jozefoord bestaat uit vijf personen. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De raad van toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar met de directeur-bestuurder. Een afvaardiging van de raad van toezicht is periodiek (minimaal 2 keer per jaar) aanwezig bij de afzonderlijke vergaderingen van de OR en de CR.

Wegens het einde van de zittingsperiode van de twee termijnen van het lid van de RvT met de portefeuille kwaliteit & veiligheid heeft de RvT deze positie vacant gesteld. Deze positie is op bindende voordracht van de cliëntenraad.

Profiel

Het nieuwe lid RvT is voorzitter van de commissie kwaliteit en veiligheid van de RvT. Binnen deze commissie speelt het nieuwe lid een belangrijke rol in het monitoren hoe de kwaliteit van zorg geborgd wordt, ook als de organisatie onder druk staat. Daarnaast wordt specifieke aandacht voor het cliëntenperspectief verwacht en de bereidheid tot regelmatig overleg met de centrale cliëntenraad van Sint Jozefoord. Gezien de samenstelling van de RvT gaat nadrukkelijk de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Naast de algemene profieleisen (in het functieprofiel vermeld) wordt met het oog op de benodigde deskundigheden binnen de RvT een aantal meer specifieke deskundigheden, vaardigheden en eigenschappen gevraagd.
De RvT zoekt ter invulling van de vacature dan ook een nieuw lid dat ook beschikt over:

  • Ruime ervaring en kennis op het gebied van de gezondheidszorg en van de ouderenzorg in het bijzonder, bijvoorbeeld als huisarts, specialist ouderengeneeskunde, of verpleegkundige. Dit vanuit een professionele inhoudelijke rol.
  • Kennis en ervaring om op strategisch niveau het gesprek te voeren en bij te dragen aan de verantwoordelijkheden van de RvB en de RvT, specifiek over het onderwerp kwaliteit & veiligheid en over het cliëntperspectief. Bij voorkeur ervaring als toezichthouder.
  • Kennis en ervaring met het kwaliteitsbeleid in zorgorganisaties en met integraal risicomanagement met specifiek het aspect kwaliteit & veiligheid.
  • Begrijpt de transitie waar de zorg zich volop in bevindt en heeft een visie op de ‘zorg van de toekomst’.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het volledige functieprofiel dat je hier kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Douwe Wijbenga, directeur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 11 december.

Sluitingdatum: 11-dec.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023