Leeuwendaal Logo
Van Neynsel
Van Neynsel zoekt een:

Lid raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor Van Neynsel een lid raad van toezicht

De organisatie

Van Neynsel combineert wonen, zorg en welbevinden voor ouderen op zes locaties verspreid door ‘s-Hertogenbosch en één locatie in Vught. Altijd met aandacht voor de individuele behoeften van deze ouderen. Bij Van Neynsel willen ze dat ouderen, ook wanneer het leven ingrijpend verandert, hun eigen leven kunnen blijven leiden in een vertrouwde omgeving. Ondersteund door hun naasten en sociale netwerk. Het leven van thuis meenemen dus.

Verrassen, zinnig bezig zijn en plezier hebben staan voorop. En dat is echt niet altijd makkelijk, want er is ook dagelijks verlies, verdriet, pijn, ongemak of achteruitgang. En niet te vergeten de druk op de zorg door vergrijzing, personeelstekorten en ziekteverzuim. Maar zorg en welbevinden zitten bij Van Neynsel in het DNA.

De ambitie van Van Neynsel draagt bij aan een ingewikkeld en uitdagend maatschappelijk vraagstuk. Want hoe blijft de ouderenzorg toekomstbestendig? De wereld om ons heen is continu in beweging. Om relevant te blijven, beweegt Van Neynsel mee. De organisatie transformeert op allerlei fronten. Zo heeft Van Neynsel bijvoorbeeld een wezenlijk andere kijk op de inzet van mensen in de ouderenzorg: anders opgeleid, minder onderscheid tussen betaalde krachten en vrijwilligers, tussen formele en informele zorg; van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.  

Bij Van Neynsel werken ruim 1000 medewerkers en een kleine 400 vrijwilligers vol overgave om iets voor een ander te kunnen doen. De omzet bedraagt 64 miljoen. 

De raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) van Van Neynsel bestaat uit vijf leden (voorzitter en vier leden) en drie commissies: de remuneratiecommissie, de commissie Financiën & Vastgoed en de commissie Kwaliteit & Veiligheid. De RvT-leden stellen zich regelmatig op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de organisatie door contacten met o.a. de medezeggenschap. De RvT-leden leggen daarnaast jaarlijks een aantal werkbezoeken af in de organisatie.

De RvT stelt zich proactief op bij het ontwikkelen van de strategische koers van Van Neynsel en ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De RvT en RvB maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de RvT gehanteerd worden.  

De RvT is bij voorkeur zodanig samengesteld dat de volgende kennis- en ervaringsgebieden zijn vertegenwoordigd: medisch/zorginhoudelijk, ethisch/levensbeschouwelijk, juridisch, financieel/ bedrijfseconomisch, ondernemerschap en medewerkers & organisatie. Diversiteit wordt bij Van Neynsel als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd, maar ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid is belangrijk binnen de RvT bij Van Neynsel.

Profiel

Het lid raad van toezicht (aandachtsgebied Financiën & Vastgoed)

 •  Heeft een strategisch werk- en denkniveau.
 •  Ervaring als toezichthouder is een pre.
 •  Ervaring op het terrein van brede bedrijfsvoering in een (eind)verantwoordelijke rol.
 •  Is een ‘financiële visionair’. Staat achter het gedachtengoed van rolling forecast als besturingsmodel.
 •  Is in staat om verder te kijken dan alleen de financiële cijfers, is op zoek naar het verhaal erachter. Is goed op de hoogte van de financieringsstromen van de (langdurige) zorg.
 •  Ervaring en/of affiniteit met vraagstukken rondom vastgoedstrategie in de langdurige zorg.
 •  Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een zorgorganisatie stellen. 
 •  Heeft een stevige persoonlijkheid, is positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig, nieuwsgierig met een luisterend oor.
 •  Is doortastend, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken, geeft op een prettige manier ‘tegengas’.
 •  Is niet risicomijdend en een creatief denker.
 •  Heeft ervaring met medezeggenschap, is benaderbaar en zoekt ook zelf actief het contact op.
 •  Maatschappelijk ondernemerschap; brengt een meer zakelijke blik “van buiten”.

Wat biedt Van Neynsel?

De aanstelling in de raad van toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming. Vergoeding is conform de richtlijnen Wet Normering Topinkomens (WNT) en conform het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). 

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u recht boven aan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Bianca van Winkel, adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 7 januari 2024.

Locatie: ‘s-Hertogenbosch
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 07-jan.-2024
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023