Leeuwendaal Logo
Joris Zorg
Joris Zorg zoekt een:

Bestuurder

Leeuwendaal zoekt voor Joris Zorg een bestuurder.

De organisatie

Joris Zorg is een zorgorganisatie voor ouderen in de regio van Oirschot, Bladel (Hoogeloon) en Eersel. Met kleinschalige, persoonlijke en preventieve zorg en activiteiten voor een zinvolle dag, komt Joris Zorg op voor ouderen, kwetsbaren en hun omgeving. Joris Zorg levert samen met ruim 500 gepassioneerde medewerkers en 320 gedreven vrijwilligers de beste en waardevolste ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn en wonen en maken iedere dag weer het verschil voor haar circa 1250 cliënten. De omzet bedraagt 26,5 miljoen.

Joris Zorg is een vooruitstrevende en innovatieve zorgorganisatie. Op veel terreinen binnen de organisatie zijn al grote stappen gemaakt. Tegelijkertijd is Joris Zorg bewust aan de slag met het anders organiseren van de (complexe) zorg, met continu leren en verbeteren als rode draad via de LEAN-methodiek. De maatschappelijke opgave om in de toekomst meer ouderen te kunnen bedienen vertaalt zich in de ambitie van Joris Zorg ‘met gemak het dubbele aantal cliënten met hetzelfde aantal verbonden en energieke medewerkers bedienen in 2025’.

De organisatiestructuur bestaat uit één integrale entiteit in de vorm van een stichting. Joris Zorg wordt bestuurd volgens het raad van toezicht-model. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van Joris Zorg. Het managementteam bestaat uit twee managers Zorg, een manager Bedrijfsvoering, manager HRM en de bestuurssecretaris. De bestuurder is voorzitter van het managementteam. De bestuurder stuurt hiernaast rechtstreeks acht medewerkers bestuur & staf aan. Inspraak, samenspraak en tegenspraak is formeel georganiseerd in de vorm van een cliëntenraad, ondernemingsraad en verpleegkundigen adviesraad (VAR).

De opgave

Joris Zorg is een vooruitstrevende en innovatieve zorgorganisatie. Tegelijkertijd staat de organisatie voor een aantal mooie en belangrijke uitdagingen:

 • Regionale samenwerking wordt steeds belangrijker. Dit vraagt om een actieve participatie in de externe netwerken waarbij de koers van Joris Zorg wordt uitgedragen en de juiste strategische keuzes voor Joris Zorg gemaakt dienen te worden. Bestuurders van de VVT-instellingen werken in het VVT Platform Zuid-Oost Brabant gezamenlijk aan visievorming voor de regio en de uitvoering van plannen hierop. Zo kunnen de extra beschikbare middelen die bedoeld zijn om gestalte te geven aan de transformatie binnen de ouderenzorg, goed worden ingezet.
 • De kanteling van woonzorg naar caring community om als Joris Zorg een antwoord te hebben op een groot maatschappelijk vraagstuk en de ouderenzorg toekomstbestendig te houden. Het (samen met netwerkpartners) ontwikkelen van een duidelijke visie ten aanzien van de wijze waarop ouderen in de toekomst zorg, behandeling en ondersteuning krijgen en de verschillende woon- en zorgvormen in de toekomst.
 • Voor 2030 zal Joris Zorg zich nog verder ontwikkelen als netwerk voor medewerkers, familie en verwanten die gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de zorg in de regio’s waar Joris Zorg werkzaam is. Vooral in de thuiszorg vraagt dit meer versteviging en visie, wat ook betekent dat een cultuuromslag nodig is om alle gemeenschappen te laten aanhaken.
 • Het verdubbelen van het aantal cliënten (naar 1700) met hetzelfde aantal medewerkers, waarbij de kwaliteit als vanzelfsprekend gewaarborgd blijft. Vanuit de risico’s die daarin gezien worden en de vraag of medewerkers voldoende verbonden kunnen blijven, zijn in samenhang met de partners van Transvorm acties opgezet waarbij onder meer gekeken wordt naar zij-instroom, bijvoorbeeld via het initiatief ‘Lefgozer’.
 • Het ziekteverzuim dient naar beneden te worden gebracht.
 • Slimme en strategische inzet van zorgtechnologie. Joris Zorg wil hierin blijven investeren en vooroplopen. De verwachting is sterk dat met digitaal werken de zorg makkelijker verleend kan worden en meer veiligheid geboden kan worden aan de cliënt.
 • Het verder vormgeven en borgen van de LEAN-filosofie. Hiermee wil Joris Zorg een verbeter-organisatie realiseren waarbij de dingen in één keer goed doen en verspilling tegengaan.
 • De basis verder op orde brengen en investeren ten aanzien van informatiebeveiliging en het veilig omgaan met gegevens.
 • Cultuurverandering naar meer (maatschappelijk) ondernemerschap in de gehele organisatie en het bevorderen van de interne samenwerking. 

Profiel

Vanwege het geplande vertrek van de huidige bestuurder zoeken wij een ondernemende en verbindende opvolger die affiniteit heeft met de ouderenzorg. Een bestuurder die de ingezette koers van Joris Zorg gaat voortzetten en implementeren. U wilt behouden en voortborduren op wat goed is, maar ook het moment van verandering van bestuur effectief aanwenden om sturing en tempo te geven aan nieuwe noodzakelijke veranderingen – zeker gelet op de veranderende context. U durft hierbij besluiten te nemen, ook in crisissituaties, bent koersvast, stelt heldere kaders, realiseert duidelijkheid en daarmee ook helderheid en brengt hierdoor rust in tijden van verandering.

We zijn op zoek naar een bestuurder die een inspirerend leider wil en kan zijn en in samenwerking met het MT ervoor zorgt dat gemaakte keuzes evenwichtig zijn en daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

U bent een toegankelijke persoonlijkheid met een helicopterview zonder op afstand van cliënten en medewerkers te staan. U voelt zich thuis in een kleinschalige organisatie met een lokaal karakter en daarbij heeft u lef om groots en buiten de kaders te denken en te acteren.

We zoeken een netwerker die in staat is om zowel intern als extern contacten te leggen, te onderhouden en te (ver)binden. Iemand met zicht op de positie van Joris Zorg en in staat is deze positie te versterken: het inspirerend boegbeeld van Joris Zorg. U bent integer en bewaker van het maatschappelijke en stevig positieve imago in de regio van Joris Zorg. Daarbij begrijpt en onderschrijft u het belang van de samenwerking met het burgerinitiatief (zorgcoöperatie Hoogeloon).

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • (Integrale) bestuurlijke of directie-ervaring op strategisch niveau binnen de zorgsector. Indien het laatste dan bent u verantwoordelijk geweest voor een omvangrijke complexe divisie. Het beschikken over een helicopterview is belangrijk.
 • Ervaring met (strategische) organisatievraagstukken en veranderingsprocessen in de (ouderen)zorg.
 • Affiniteit met en duidelijke visie op/beeld bij de huidige ontwikkelingen binnen de (ouderen)zorg en op de kwaliteit van zorg.
 • Sterk gevoel voor de bestuurlijke context en een relevant netwerk in de sector, of in staat dit snel te ontwikkelen.
 • Affiniteit met het gemeentelijke, regionale en landelijke zorgwerkveld en gevoel voor politieke verhoudingen.
 • Gevoel voor de ‘Brabantse’ cultuur, en specifiek in een omgeving van kleine kernen. Oog voor de historie van Joris Zorg.
 • Waardengedreven, transparant en kunnen omgaan met diverse belangen. Het uitdragen van de kernwaarden dapper, energiek, thuis voelen en openhartig.
 • Innovatief vermogen, ervaring met en bevlogenheid voor implementatie van technische en sociale innovaties en van digitalisering van de (zorg)processen.
 • Kennis van en ervaring met (zorg)vastgoed passend bij de maatschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen.
 • Mensen en partijen met elkaar kunnen verbinden en meekrijgen in verandertrajecten.
 • Beschikken over een goed ontwikkeld moreel kompas en dit uitdragen, durven te reflecteren en beschikken over een zelfkritisch vermogen.
 • Heeft naast een visie op intramurale ouderenzorg ook een visie op extramurale ouderenzorg en op community care.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Douwe Wijbenga en Bianca van Winkel. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen (met Douwe tot 4 juli 2023) en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw e-mailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op donderdag 29 juni 2023. 

Locatie: Oirschot
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 29-jun.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023