Leeuwendaal Logo
Vereniging VvAA
Vereniging VvAA zoekt een:

Voorzitter bestuur VvAA

Leeuwendaal zoekt voor VvAA een voorzitter bestuur. 

De organisatie

In 1924 sloegen drie zorgprofessionals de handen ineen. Ze brachten alles wat hen in de praktische zin van hun vak afhield onder in een eigen organisatie, Vereniging VvAA. Vanuit de gedachte dat zij zelf als geen ander begrepen welke expertise er nodig was om zaken, naast het verlenen van zorg, het beste te regelen. Vandaag vormt VvAA met ruim 130.000 zorgprofessionals een steeds sterker collectief dat inhoud geeft aan het behartigen van de materiële en de immateriële belangen, alsmede van ideële belangen in het algemeen. Een collectief van bevlogen professionals dat staat voor patiënten en hun beroep.

Het bestuur is belast met functioneren van de Vereniging. Dat gaat verder dan wat verstaan wordt onder de verenigingsdemocratie – algemene vergadering – maar strekt zich ook uit tot participatie van leden in alle activiteiten van de Vereniging. Het goed geïnformeerd houden van de leden – o.a. via Arts en Auto –, het bieden van de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten (participatie) en vooral ook ervoor zorgdragen dat helder is wat de opvattingen van de leden zijn en deze vertalen in concrete stappen. Het bestuur bestaat op dit moment uit 8 leden.

Het verenigingsbestuur is primair verantwoordelijk voor het geven van stem aan de belangen van de zorgprofessional. De materiële belangen zijn de primaire verantwoordelijk zijn van Groep. Het bestuur van de Vereniging geeft ook inhoud aan het aandeelhouderschap van Groep.

Profiel

Basisprofiel bestuurslid Vereniging VvAA

Elk bestuurslid:

 • Is geworteld in de zorg (inhoudelijk waar het gaat om zicht op de zorg en wat er nodig is (stem) en/of bedrijfsmatig (financieel-economisch) om inhoud te geven aan het aandeelhouderschap).
 • Heeft oog voor de maatschappelijke relevantie van de zorg.
 • Is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
 • Beschikt over bestuurs- en managementervaring (zorginhoudelijk en/of bedrijfsmatig) of heeft aantoonbaar potentie hiervoor.
 • Beschikt over een netwerk in de zorg en is bereid zorg te dragen voor de verbinding met dat netwerk.
 • Begrijpt vanuit het aandeelhoudersoog de unieke relatie met VvAA Groep B.V. en weet de aandeelhoudersrol inhoudelijk en relationeel eigentijds inhoud te geven.
 • Geeft blijk te kunnen functioneren in collegiaal verband.
 • Heeft ervaring met het formuleren van een proactieve opvatting over wat nodig is in de zorg.
 • Is bereid en heeft gelegenheid tot investering van tijd en energie met betrekking tot de bestuursfunctie. 

Profiel voorzitter bestuur Vereniging VvAA

De voorzitter van het bestuur van Vereniging VvAA zit de vergaderingen voor van het bestuur, van de algemene ledenvergaderingen van de Vereniging en de ledenraadsvergaderingen. Daarnaast coördineert en controleert hij/zij de uitvoering van besluiten van het bestuur en initieert een regelmatige evaluatie van (het bereiken van) de doelstellingen van de Vereniging. Daarbij onderhoudt de voorzitter samen met de directeur de relatie met de VvAA Groep B.V., onder meer door middel van reguliere contacten met de voorzitter van de hoofddirectie van VvAA Groep B.V. en met de voorzitter van de raad van commissarissen van VvAA Groep B.V. De voorzitter stemt met de directeur de vertegenwoordiging van de Vereniging naar buiten toe af en ziet erop toe dat het bestuur als collectief evenwichtig en conform de Statuten en het bestuursreglement is samengesteld en naar behoren functioneert. De voorzitter vertegenwoordigt daarnaast de Vereniging namens het bestuur in algemene zin en tijdens aandeelhoudersvergaderingen van VvAA Groep B.V. Het bestuur kan vertegenwoordigingstaken naar buiten en binnen delegeren aan de directeur, de bestuurssecretaris en/of eventuele andere directieleden.

Competenties en opdracht aan de nieuwe voorzitter bestuur Vereniging VvAA

 • Is een inspirerend boegbeeld en een bewezen teamspeler en weet de toegevoegde waarde en relevantie van de VvAA voor individuele zorgprofessionals én ook voor de organisaties waarin zij werken zichtbaar te maken (vliegwiel voor VvAA Groep B.V.).
 • Is een leider die met kennis processen op gang brengt, die energie uitstraalt en ruimte voor vernieuwing biedt.
 • Weet de diverse (para)medische en verpleegkundige beroepsgroepen te vertegenwoordigen.
 • Is bij voorkeur actief (geweest) als zorgprofessional.
 • Beseft dat het 100-jarig bestaan van VvAA in 2024 een omslagpunt voor Vereniging en Groep kan gaan worden.
 • Heeft het strategisch vermogen en realiteitsgevoel om deze markering “te gebruiken” om het profiel van VvAA aan te passen, innovatieve producten te ontwikkelen en het geheel naar een nieuwe fase en tijdperk te loodsen dat herkenbaar is voor alle aangesloten zorgprofessionals.
 • Heeft ervaring met teamontwikkeling en teamcoaching en heeft een transparante, innovatieve visie over hoe het bestuur in de komende jaren moet werken.
 • Heeft een opvatting wat betreft de noodzakelijke kennis en competenties van het bestuur voor de aanstaande periode (in 2025 ontstaan er twee vacatures in het bestuur) of is in staat deze te ontwikkelen.
 • Is resultaatgericht en beschikt over executiekracht.
 • Beschikt over uitmuntende communicatieve vaardigheden en wijsheid.
 • Beschikt over verbindend vermogen, vooral in de relatie tussen VvAA Groep B.V. en Vereniging en met stakeholders.
 • Heeft een visie op young professionals en hoe deze aan VvAA te binden.
 • Heeft een visie op hoe de doelgroep van VvAA uitgebreid kan worden (groeiopdracht).

De voorzitter van het bestuur is minimaal 12 uur per week beschikbaar voor de uitoefening van zijn/haar taken.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Douwe Wijbenga en Klaus Schmitt. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw e-mailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op donderdag 16 november 2023. 

Locatie: Utrecht
Functieomvang: 12 uur per week
Sluitingdatum: 16-nov.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023