Leeuwendaal Logo
InteraktContour
InteraktContour zoekt een:

Twee directeuren Zorg

Leeuwendaal zoekt voor InteraktContour twee directeuren Zorg
Samen staan voor de doorontwikkeling en positionering van de eenheid Zorg en Wonen

De organisatie

InteraktContour is een specialistische zorgaanbieder en richt zich op mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of een hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en dat van hun naasten. Terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is alles anders. Toch is er altijd iets mogelijk. Op die belofte richt InteraktContour zich met gespecialiseerde zorg en ondersteuning. En die belofte aan cliënten en hun naasten geeft medewerkers, management en bestuurder van InteraktContour richting in hun handelen van dag tot dag en bij het maken van strategische keuzes.

InteraktContour is succesvol en de afgelopen jaren gestaag gegroeid. De organisatie is er voor haar (circa) 4.000 cliënten (en hun naasten) en beschikt over 33 woonlocaties, 40 dagbestedingslocaties en 9 behandellocaties in Midden- en Oost-Nederland. De zorg is verdeeld in drie eenheden: Zorg en Wonen, Behandeling en Maatschappelijke Ondersteuning. Er werken ruim 1600 medewerkers. InteraktContour is financieel gezond. De jaaromzet is circa 104 miljoen.

De organisatiestructuur van de stichting bestaat op hoofdlijn uit de éénhoofdige raad van bestuur, raad van toezicht en het managementteam. Medezeggenschap van cliënten is bij InteraktContour op iedere locatie belegd. Er is een Centrale Cliëntenraad en een Ondernemingsraad.

De nieuwe posities en opgaven

De huidige Directeur Zorg heeft de afgelopen jaren met succes leiding gegeven aan de eenheid Zorg en Wonen en maakt in 2023 een vervolg stap. De eenheid Zorg en Wonen is afgelopen jaren sterk gegroeid in aantal cliënten en medewerkers. De eenheid Zorg en Wonen omvat nu in totaal 880 medewerkers. Tegelijkertijd is geïnvesteerd in nieuwe grotere kernvoorzieningen (met hoog specialistische zorg) naast de meer kleinschalige locaties geclusterd en ongeclusterd zelfstandig wonen voor cliënten met geringere zorgbehoeften en eventueel 24 uurs zorg.

InteraktContour heeft ambitie en wil zich nog steviger ontwikkelen en positioneren als NAH specialist en zet o.m. in op de realisatie van meer NAH + en NAH ++ locaties, uitbouw van inzet van technologie in de zorg en het bijdragen aan toekomstige zorginnovaties. Om dit waar te maken is recent besloten om de eenheid Zorg en Wonen te splitsen en te werken met een tweehoofdige directie. De nieuwe vacante posities zijn die van Directeur Zorg met eindverantwoording voor de kernvoorzieningen en woonlocaties voor specialistische zorg en van Directeur Zorg met eindverantwoording voor de kleinschalige woonlocaties met zorgvraag. De beide directeuren staan als hecht team samen voor de koers, positionering, ontwikkeling en resultaten van de totale eenheid Zorg en Wonen. Ze maken met de bestuurder en andere directeuren en managers deel uit van het centrale managementteam.

De beide directeuren leveren een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de toekomstige koers en ambities van InteraktContour. Ze kijken over “de eigen schutting heen” en dragen proactief voor InteraktContour bij aan de (door)ontwikkeling van de zorg en ondersteuning, de organisatie, het management en de professionals. Ze zijn sterk in de externe positionering en zijn gericht op de samenwerking met strategische ketenpartners.

De Directeur Zorg voor de kernvoorzieningen heeft een inspirerende en faciliterende rol richting de managers van de eenheid en staat met hen voor kwalitatief goede zorg, ondersteuning plus rendabele zorgexploitatie. Beschikt over een heldere visie op de organisatie van de (hoog complexe) zorg binnen de grote kernvoorzieningen van InteraktContour en kan daarin de juiste keuzes maken. De Directeur Zorg is o.m. direct betrokken bij de samenwerking met externe partijen, uitbreiding van NAH+ locaties, opzet van een nieuwe woonvoorziening met andere zorgpartners voor NAH ++ cliënten en inzet van technologie en verdere zorginnovatie binnen de grotere kernvoorzieningen van InteraktContour. De Directeur Zorg voor de kleinschalige woonlocaties heeft een goed oog voor de couleur locale van de diverse locaties. De Directeur Zorg van deze eenheid beschikt over een heldere visie op de (organisatie) van zorg en ondersteuning, is bekend met zelforganisatie en geeft vanuit kaders de ruimte aan de managers om invulling te geven aan de realisatie van de met hen gemaakte afspraken en doelstellingen. Belangrijke uitdagingen liggen er o.m. in het verder ontwikkelen van/toekomstige keuzes maken in zorgarrangementen en VPT, het met elkaar werken aan efficiency en basis uniformiteit met behoud van zorgkwaliteit en eigenheid van de diverse locaties. De Directeur Zorg heeft (mede) een vertegenwoordigende rol in het netwerk van samenwerkingspartners in de zorg.

Profiel

Bij InteraktContour passen ervaren directeuren die gewend zijn om integraal te opereren en te sturen op belangrijke parameters zoals zorgkwaliteit, rendement en resultaat. Ze zijn veranderkundig sterk, goed in de verbinding, innovatief en ondernemend ingesteld. De beide directeuren zijn gewend bij te dragen aan een cultuur waarin van elkaar geleerd wordt en waarbij het ontwikkelen en behoud van management en medewerkers centraal staat.

Functie-eisen

Kandidaten voldoen aan de volgende profieleisen:

 • Academisch werk- en denkniveau en (bij voorkeur) een academische opleiding.
 • Meerjarige integraal leidinggevende ervaring als eindverantwoordelijk manager of directeur in middelgrote tot grote zorgeenheden in een complexe (professionele) omgeving. Bekend met de aansturing van locatie-/teammanagers, direct report aan de raad van bestuur.
 • Bedrijfskundig sterk.
 • Kennis van de intramurale zorg, bijvoorbeeld opgedaan in de gehandicaptenzorg, GGZ of de VVT.
 • Bekend met het realiseren van (hoog complexe) zorg binnen grotere eenheden.
 • Ervaring met het sturing geven aan verandertrajecten en in staat om mensen te motiveren en mee te nemen in verandering. Bekendheid met zelforganisatie is een pre.
 • Bij voorkeur ervaring met het ontwikkelen van innovatieve zorgconcepten en de inzet van technologie.
 • Zo mogelijk kennis van NAH, NAH + en/of NAH++, dan wel de bereidheid om zich daarin te verdiepen.
 • Sterke drive om verbeteringen te realiseren in organisatie, processen en kwaliteit van zorg.
 • Gewend om samen te werken met externe ketenpartners en contact te onderhouden met andere stakeholders zoals financiers.

Wat biedt InteraktContour?

 • Werken bij een specialistische zorgaanbieder met een gezonde ambitie en de ruimte om daaraan bij te dragen.
 • Mooie directie positie waarin je echt van waarde bent voor de cliënten en medewerkers van InteraktContour.
 • Een gedreven en informele bedrijfscultuur.
 • Een werkomgeving waarin veel waarde wordt gehecht aan persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen.
 • De beide functies zijn ingeschaald op het niveau van FWG 80 conform de CAO Gehandicaptenzorg. Een 36-urige werkweek en een eindejaarsuitkering maken daar deel van uit.
 • Aanstelling voor de duur van een jaar met de intentie deze om te zetten naar onbepaalde tijd.
 • Standplaats Nunspeet.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je hier kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Marcel ten Berge, adviseur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton op de website van Leeuwendaal en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om jouw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen jouw reactie graag uiterlijk op zondag 15 januari 2023 met vermelding op welke van de twee posities je solliciteert.

Locatie: Nunspeet
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 15-jan.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023