Leeuwendaal Logo
Gemeente Alphen aan den Rijn zoekt een:

Opgavemanager Bestaanszekerheid

Leeuwendaal zoekt voor gemeente Alphen aan den Rijn een Opgavemanager bestaanszekerheid als basis, gelijke kansen bevorderen en gezond leven in een gezonde leefomgeving

Voor deze ambitieuze en innovatieve 110k+ gemeente zoeken we een verbindende en strategische opgavemanager die vanuit externe oriëntatie en netwerk, visie, overzicht en rust de koers bepaalt in een dynamisch veld. Die koers en visie vertaalt naar een stapsgewijze gefaseerde aanpak met integratie en afweging van lopende dossiers. De opgavemanager werkt in opdracht van de directie nauw samen met de (inhoudelijk eindverantwoordelijke) lijnmanagers en inspireert de bevlogen, zelfstandige en deskundige collega’s om nieuwe wegen te bewandelen bij het realiseren van een gezonde groene leefomgeving in de mooiste stad van het Groene Hart.

Centraal in het Groene Hart, met een dorps karakter en ‘stadse’ uitdagingen

Alphen aan den Rijn heeft meer dan 112.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen in het Groene Hart. De stad is prachtig gelegen aan twee rivieren en ligt midden tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden. Dit zorgt ervoor dat de gemeente een dorps karakter combineert met (groot)stedelijke voorzieningen maar ook uitdagingen. Alphen aan den Rijn staat voor majeure transities in de maatschappij met een hoge mate van complexiteit, onvoorspelbaarheid en onzekerheid die zich in de samenleving voordoen. Die maatschappelijke opgaven vragen om een integrale aanpak waarin vanuit visie aan strategische doelen wordt samengewerkt, beweging wordt gecreëerd en patronen worden doorbroken.

Sturen op een gezonde samenleving met gelijke kansen en bestaansrecht voor iedereen

Als opgavemanager start je in een nieuw team met vier andere opgavemanagers. Samen met een collega stuur jij op de opgaven: bestaanszekerheid als basis, gelijke kansen bevorderen en gezond leven in een gezonde leefomgeving. Drie andere collega’s managen opgaven rond a) schone en betaalbare energie voor iedereen, b) groene verstedelijking en c) vitaal en toekomstbesteding landelijk gebied. Door alle crises, maatschappelijke ontwikkelingen en onrust is de urgentie in de samenleving groter dan ooit. Bestaanszekerheid is voor steeds meer inwoners geen vanzelfsprekendheid meer. Door een groeiende kloof in de samenleving staan gelijke kansen onder druk. Bevorderen van en investeren in gezond leven in een gezonde leefomgeving is essentieel. Er is zeer veel beweging in de gemeente en de regio, maar ook landelijk wordt er gewerkt aan herziening van het stelsel, regionale herindeling en bundeling van gelden. Dat vraagt grote alertheid op al deze ontwikkelingen en daarnaast strategisch impact maken om de koers van Alphen aan den Rijn te bepalen. Het is belangrijk om de rust te bewaren, grote zaken waar mogelijk klein te maken zonder de integraliteit en de blik op de toekomst te verliezen. Meer en meer is afstemming nodig tussen het fysieke en sociale domein om vroegtijdig de consequenties van beslissingen te kunnen tackelen.
Als opgavemanager beweeg je je dwars door externe en interne netwerken heen en leg je verbindingen. Je betrekt externen bij beleidsvorming en interne collega’s bij externe processen om te leren en samen te ontwikkelen. De opgavemanager positioneert daarbij het belang van alle Alphense inwoners, bedrijven en organisaties. Ook zorg je voor innovatie, focus, koersvastheid en duurzame resultaten.

Dynamische en ambitieuze organisatie

Gemeente Alphen aan den Rijn is een innovatieve, ambitieuze en betrokken organisatie, met interessante inhoudelijke en organisatorische uitdagingen. Je krijgt de kans om op een centrale ‘spin-in-het-web’ plek te werken aan echt duurzame impact op de toekomst van de inwoners, die het echt nodig hebben. Daarnaast doe je mee met een grote regionale en landelijke beweging en zit je aan interessante ambtelijke en bestuurlijke tafels om samen verschil te maken in de samenleving. Je hebt een relatief vrije rol, dus je kunt je met volledige focus richten op alle externe ontwikkelingen en interne uitdagingen en je kunt daarbij op alle niveaus en breed in de organisatie met deskundige, zelfstandige en bevlogen professionals samenwerken. Je maakt onderdeel uit van een nieuw team aan opgavemanagers. Samen met hen, directie en lijnmanagement stoom je de interne organisatie klaar voor het integraal werken. Daarnaast kun je rekenen op:

  • Afhankelijk van competenties en ervaring een salaris van minimaal € 5.274,-- en maximaal € 7.269 op basis van een 36-urige werkweek.
  • Aantrekkelijke voorwaarden zoals: opleidingsmogelijkheden, een financieel keuzebudget van 17,05% (inclusief vakantiegeld), flexibele werktijden en alle faciliteiten om hydride te werken, goede pensioenopbouw bij het ABP, korting op je premie zorgverzekering en een duurzame reiskostenregeling.

Koersvaste strateeg, verbinder met rust en overzicht

We zoeken voor deze boeiende en uitdagende functie een koersvaste, stabiele kartrekker die wil zorgen voor een beter bestaan voor de inwoners van een 100.000+ gemeente. Je bent een strateeg en een verbinder pur sang, zowel op inhoudelijke ontwikkelingen als op relatie als tussen binnen en buiten de organisatie. In het politiek-bestuurlijke en ambtelijke samenspel weet jij stijlflexibel te schakelen en vanuit je natuurlijk gezag te beïnvloeden. Met jouw brede interesse en helicopterview, ben je in staat om complexe maatschappelijke vraagstukken en scenario’s te verkennen, koers en prioriteiten te bepalen, keuzes te maken en zo te zorgen voor resultaten in het dagelijks bestaan van mensen die dat nodig hebben. Met je rustige zelfvertrouwen en gedrevenheid draag je bij aan de ambitie van Alphen aan den Rijn om een goede, zo niet de beste, en meest veranderingsgezinde werkgever in gemeenteland te zijn. Tot slot breng je innovatieve ideeën, zelfreflectie, openheid voor feedback en leervermogen mee. Verder voldoe je aan de volgende belangrijke profieleisen:

  • Ervaring in een strategische en sturende rollen, bij voorkeur in het sociaal domein of een andere complexe omgeving.
  • Je kent de belangrijkste landelijke ontwikkelingen en stakeholders en hebt aantoonbare affiniteit met de opgaven.
  • Je hebt een bij voorkeur landelijk of provinciaal netwerk gerelateerd aan de opgaven en het sociaal domein en weet dit te benutten. Of je hebt ervaring in het opbouwen en onderhouden van een netwerk op strategisch niveau.
  • Ervaring met en kennis van opgavegericht werken en/of programma-, project- en procesmanagement.
  • Ervaring met het werken binnen een politiek-bestuurlijke context. Je hebt een uitstekend gevoel voor het politiek-bestuurlijke en ambtelijke samenspel.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je hier kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Corinne van der Salm en Irina Raimondo, senior adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anouk Keiren en Suzanne van Bosbeek, research consultants. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, ga naar de website van Leeuwendaal, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. We ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 15 januari 2023.

Sluitingdatum: 15-jan.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023