Leeuwendaal Logo
Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia zoekt een:

Lid raad van toezicht (Financiën & Bedrijfsvoering)

Leeuwendaal zoekt voor Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) een lid raad van toezicht met portefeuille Financiën & Bedrijfsvoering

De organisatie

De Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) is het schoolbestuur van zes zelfstandige gymnasia in Noord-Holland en Brabant. Deze gymnasia met elk hun eigen ‘couleur locale’ verzorgen gezamenlijk onderwijs aan ruim 4.600 leerlingen. OSZG biedt hoogwaardig gymnasiaal onderwijs op de aangesloten scholen, waarvan vijf openbaar onderwijs aanbieden en één een katholieke signatuur heeft. De zelfstandige gymnasia willen een leeromgeving bieden waarin leerlingen zich wetenschappelijk, cultureel en sociaal maximaal kunnen ontplooien.

De zes rectoren-bestuurders van de scholen vormen samen het collegiaal bestuur van OSZG. Het bestuur kent de volgende portefeuilleverdeling: Financiën, Onderwijs & Kwaliteit en HRM. De scholen worden vanuit het bestuursbureau in Haarlem ondersteund op verschillende gebieden zoals financiën, juridische zaken en HRM. De toezichthoudende rol wordt uitgevoerd door de raad van toezicht, momenteel bestaande uit vijf leden met één vacature. Het bestuur en de RvT acteren volgens de Code Goed Onderwijsbestuur, zoals vastgesteld door de VO-raad.

OSZG bevindt zich in een transitiefase. Het bestuur maakt de ontwikkeling door van zes feitelijk autonome scholen naar meer bestuurlijke eenheid, onder meer op het gebied van kwaliteitsbeleid, financieel beleid en strategisch HR beleid. Daarbij wil men recht blijven doen aan het eigen karakter van elk van de scholen.

De raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de organisatie, fungeert als klankbord voor de bestuurders en oefent een aantal bevoegdheden uit die vastgelegd zijn in de statuten en het bestuursreglement.

Van alle leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij de doelstelling van de stichting onderschrijven en dat zij ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij volgen. Ze zijn in staat integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van het bestuur. De leden van de raad fungeren op het niveau van het bestuur als sparringpartner in discussies over vraagstukken waarvoor het bestuur staat. Ze behartigen het organisatiebelang, houden oog voor het algemeen maatschappelijke belang en kunnen door de informatie heen kijken. Ze beoordelen, controleren, adviseren en stimuleren het bestuur. Ze combineren afstandelijkheid en betrokkenheid, hebben voldoende tijd beschikbaar en zijn bereid hun netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van het bestuur en de stichting.

Profiel

Het nieuwe lid RvT heeft het profiel financiën & bedrijfsvoering en zal plaatsnemen in de auditcommissie. Hij/zij heeft ruime ervaring als toezichthouder bij organisaties in het publieke domein, bij voorkeur als lid van de auditcommissie. Een stevige manager of bestuurder met ruime kennis van en ervaring met financiën en bedrijfsvoering vraagstukken. Het nieuwe lid heeft een visie op toezicht houden en ervaring met governance vraagstukken. Met begrip voor de bestuurlijke setting van OSZG en kennis van veranderprocessen. Het lid van de RvT is analytisch, een onafhankelijk denker, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude. Een teamspeler, sterk relatiegericht en in het bezit van goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.

Wat biedt OSZG?

Het betreft een toezichtfunctie bij een prachtige organisatie die zich in een interessante ontwikkelfase bevindt. De RvT vergadert circa vier keer per jaar, evenals de auditcommissie. Daarnaast vindt twee keer per jaar overleg met de GMR plaats en periodiek een schoolbezoek. De vergaderingen zijn over het algemeen in Utrecht (omgeving CS), soms op één van de scholen of op het bestuursbureau in Haarlem.

De leden van de RvT ontvangen een jaarlijkse vergoeding conform de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders van Onderwijs Instellingen (VTOI).

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Jeannette van der Vorm, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anouk Keiren, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 23 april 2023.

Sluitingdatum: 23-apr.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023