Leeuwendaal Logo
St. Jans Gasthuis Weert
St. Jans Gasthuis Weert zoekt een:

Lid raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor SJG Weert een lid raad van toezicht met medisch profiel. 

De organisatie

SJG Weert is een algemeen basisziekenhuis voor het westelijk deel van Midden-Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant. Het biedt medisch specialistische basiszorg aan de inwoners van vooral haar primaire verzorgingsgebied. Aan SJG Weert zijn ruim 100 medisch specialisten verbonden. Zij werken in dienstverband danwel in vrije vestiging. Binnen SJG Weert werken 690 FTE’s. Daarnaast zijn nog tal van vrijwilligers actief.

SJG Weert profileert zich als een ambitieuze organisatie in ontwikkeling, met veel potentieel aan kwaliteit en servicegerichtheid en met een sterke regionale en lokale binding. Er is sprake van een sterke loyaliteit, binding en saamhorigheidsgevoel en een informele organisatie.  

De raad van toezicht

De raad van toezicht (vijf leden en drie commissies: remuneratiecommissie, auditcommissie en commissie K&V) is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie van SJG Weert. De opdracht vindt zijn fundament in de missie en visie van SJG Weert en de daaruit – door de jaren heen – ontwikkelde kracht van SJG Weert en kan als volgt worden geformuleerd:

  • De bestaansgrond en de identiteit van SJG Weert bewaken.
  •  Zorgen voor stabiliteit en evenwicht in de checks and balances.
  • Zorgen dat SJG Weert de beoogde maatschappelijke effecten bereikt.

De toezichtvisie/toezichtkader 2022 van SJG Weert leest u hier

Van elk lid van de raad van toezicht wordt verwacht dat hij/zij een wezenlijke bijdrage levert en de taken en verantwoordelijkheden als toezichthouder energiek en zorgvuldig oppakt.

Binnen de raad van toezicht ontstaat op korte termijn de positie van lid raad van toezicht met een medisch profiel vanwege het verstrijken van de tweede termijn van de huidige toezichthouder met dit profiel. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de executive searchprocedure.

De opgave

De ziekenhuiszorg gaat de komende jaren fors veranderen. Trends op gebieden als strategie, financiering, patiëntverwachtingen, transitie, technologie en duurzaamheid zullen zorgen voor een transformatie in de manier waarop ziekenhuizen opereren en in contact staan met hun patiënten, medewerkers en ketenpartners. De raad van bestuur staat samen met de organisatie voor een aantal uitdagingen waar de komende tijd extra aandacht op gevestigd wordt. 

Ten eerste werkt SJG Weert aan de bouw van een ziekenhuis voor de toekomst. Recent heeft het SJG Weert financiering zeker gesteld en is gestart met de realisatie van de (ver)nieuwbouw.

Daarnaast verkennen het Maastricht UMC+ en SJG Weert op dit moment de mogelijkheden van een duurzame samenwerking, met de inzet de best beschikbare zorg te kunnen (blijven) geven aan de inwoners van Limburg op het juiste moment en op de juiste plek. De beoogde samenwerking wordt op dit moment getoetst door NZA en ACM. Een derde thema is het recent gestarte cultuur verandertraject gebaseerd op het Rijnlands gedachtengoed waarbij het eigenaarschap van de zorg ligt waar het thuis hoort.

Voor de patiënt is het belangrijk dat de patiëntwaarden geëxpliciteerd worden en (direct of indirect) zichtbaar zijn in ieders handelen. SJG Weert staat voor waardegedreven zorg/VBHC en persoonsgerichte zorg ondersteund door verdere digitalisering (e-health). Ketenzorg met nadruk op de Juiste Zorg op de Juiste Plek en integraal capaciteitsmanagement (ICM) (randvoorwaardelijk voor ondersteuning van hierboven genoemde ontwikkelingen in de zorg) staan daarnaast centraal. Daarnaast wil SJG Weert een betrouwbare ketenpartner zijn in de transformatie naar passende zorg conform het Integraal Zorgakkoord en zoekt daartoe actief de samenwerking in de regio met de ouderenzorg, thuiszorg, de huisartsen en partijen in het sociale domein. 

Profiel

Lid raad van toezicht met een medisch profiel

De raad van toezicht zoekt een collega die het team completeert. Een collega die empathisch en verbindend is en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit. Die de relatie aangaat maar daarnaast het stevige gesprek niet uit de weg gaat. Die zich opstelt als een onafhankelijk denker én als de ‘critical friend’ die ook de lastige vragen durft te stellen.

Op basis van de huidige samenstelling is een brede toezichtervaring niet noodzakelijk.

De raad van toezicht gaat uit van het diversiteitsbeginsel en een zodanig samengestelde raad van toezicht.

Verder voldoet het lid raad van toezicht aan de volgende belangrijke functieprofieleisen:

  • Een praktiserend medisch specialist met bestuurlijke belangstelling c.q. ervaring die goed bekend is met het reilen en zeilen in een ziekenhuis.
  • Onderschrijft de strategische keuze van SJG Weert voor een toekomst als regionaal basisziekenhuis met nauwe samenwerkingsrelaties met welgekozen zorgorganisaties in de omgeving en de samenwerking met het MUMC+; Is zelf ook naar buiten gericht en goed bestand tegen onzekerheid.
  • Heeft een opvatting over de maatschappelijk positie van SJG Weert en de wijze waarop de zorgverlening waardegericht kan worden ingericht en wat dit voor de organisatieontwikkeling en dienstverlening van SJG Weert betekent.
  • Affiniteit met organisatieontwikkeling, human resources, innovatie en het toepassen van ICT (digitaal geletterd) is een pré.
  • Is een stevige en inhoudelijke gesprekspartner voor de raad van bestuur op het gebied van kwaliteit en veiligheid en kijkt integraal naar dit thema. Houdt de raad van bestuur scherp op actuele innovaties in het ziekenhuis en de keten.
  • Behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’. 

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Manon Min, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op donderdag 14 december 2023. 

Locatie: Weert
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 14-dec.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023