Leeuwendaal Logo
NFK (Nederlandse Fed. v. Kankerpatiëntenorganisaties)
NFK (Nederlandse Fed. v. Kankerpatiëntenorganisaties) zoekt een:

Directeur-bestuurder

Leeuwendaal zoekt voor Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) een directeur-bestuurder.

De organisatie

De NFK is het samenwerkingsverband van 19 kankerpatiëntenorganisaties (KPO’s) en het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers. De koepel is er voor de gemeenschappelijke behartiging van belangen van kankerpatiënten en ondersteunt de leden met beleid en de uitvoering van administratieve taken. De kankerpatiëntenorganisaties ondersteunen en behartigen de belangen van de specifieke patiëntgroepen. Afhankelijk van de rechtsvorm zijn mensen lid of donateur van een kankerpatiëntenorganisatie. NFK is verantwoordelijk voor de overstijgende belangenbehartiging en voor ondersteuning van de KPO’s.

Opgaves

De oncologische zorg staat voor grote uitdagingen. Het trendrapport van IKNL voorspelt een grote stijging van het aantal kankerdiagnoses waarbij de verwachting is dat het aantal mensen dat leeft met kanker zal toenemen naar een totaal van 1,4 miljoen (over tien jaar). Daarbovenop komt het tekort aan zorgprofessionals en de noodzakelijke beheersing van de zorgkosten. Dit vraagt om een omslag in de toekomstige oncologische zorg waarbij het perspectief van de patiënt voorop staat. Hierin speelt de NFK een belangrijke rol.

Het onlangs gesloten Integraal Zorgakkoord en het Signalement Passende zorg voor mensen met kanker van het Zorginstituut Nederland geven hieraan op hoofdlijnen invulling en doen een nadrukkelijk beroep op NFK om een bijdrage te leveren aan de uitvoering. De impact van kanker(behandelingen) op het leven van mensen met of na kanker blijft een belangrijk thema. Hierin werkt NFK de komende jaren nauw samen in het Nederlands Kanker Collectief (NKC), een initiatief van NFK, KWF en IKNL. Waar mogelijk en gewenst dient ook internationaal de samenwerking te worden gezocht.

De ervaringsdeskundigheid en kennis van de individuele kankerpatiëntenorganisaties is en blijft cruciaal. Het is belangrijk dat de kankerpatiëntenorganisaties participeren in de gemeenschappelijke belangenbehartiging en ook de specifieke activiteiten voor hun achterban kunnen blijven uitvoeren. De interne samenwerking is en blijft een structureel aandachtspunt. Daarom wordt in 2023 een impuls gegeven aan de versterking van de kankerpatiëntenorganisaties.

Uit bovenstaande blijkt dat de opgaves niet eenvoudig zijn en dat het kunnen ‘schaken op verschillende borden’ cruciaal is. De nieuwe directeur-bestuurder heeft te maken met een complex speelveld waarin het continue schakelen is tussen de verschillende stakeholders en de belangen daarvan. Hier ligt voor de nieuwe directeur-bestuurder een belangrijke opgave.

Profiel

De raad van toezicht is op zoek naar een directeur-bestuurder die bij voorkeur strategische ervaring heeft opgedaan met belangenbehartiging in een complex speelveld en de wereld van patiëntenorganisaties en patiëntenparticipatie goed kent. Hij/zij neemt het MT hier op een coachende wijze in mee en herkent zich in 'dienend leiderschap’. Iemand die zowel intern als extern wordt gezien als het ‘verbindend boegbeeld’ van NFK en die als vanzelfsprekend wordt uitgenodigd aan tafel als het gaat om de oncologische zorg en de belangenbehartiging van de patiënten en hun naasten. Daarnaast zijn wij op zoek naar een directeur-bestuurder met een goed oog voor vernieuwing van de (digitale) dienstverlening rekening houdend met de verschillende doelgroepen waar NFK en de KPO’s mee te maken hebben.

Functie-eisen

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Heeft aantoonbare ervaring met ‘multi-stakeholdersmanagement’, het werken binnen een multi-labelstrategie en vrijwilligersorganisaties.
  • Draagt de visie van NFK op de toekomst van de (oncologie)zorg uit en kan dit doorontwikkelen in samenwerking met de KPO's. Stimuleert zowel intern als extern deze doorontwikkeling en neemt de medewerkers van NFK en de KPO’s hierin mee.
  • Fungeren als leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor het MT en scheppen van een inspirerend klimaat op grond waarvan zij zich verder kunnen ontwikkelen en?waarin zelfverantwoordelijkheid wordt gestimuleerd.?Door heldere en duidelijke afspraken te maken en door besluiten te nemen.
  • Beschikt over/ontwikkelt een breed en relevant netwerk, waaronder de overheid (VWS, NZa, IGJ etc.), Zorgverzekeraars (ZN), zorgaanbieders, fondsen en Patiëntenfederatie.
  • Heeft ervaring in een strategische directie- of eindverantwoordelijke rol; is financieel, bedrijfsmatig en marketingtechnisch goed onderlegd.
  • Is gewend in een veranderende omgeving resultaten te boeken.
  • Is in staat maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen te signaleren en deze te vertalen naar een visie, maar ook naar concrete instrumenten en concrete ondersteuning voor de KPO’s.
  • Scherpe politieke antenne, kan goed omgaan met tegengestelde belangen. Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u bovenaan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Douwe Wijbenga, directeur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw e-mailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 12 maart 2023.

Locatie: Utrecht
Sluitingdatum: 12-mrt.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023