Leeuwendaal Logo
Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra
Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra zoekt een:

Algemeen directeur-bestuurder

Leeuwendaal zoekt voor Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra een algemeen directeur-bestuurder.

De organisatie

Goede zorg die toegankelijk is voor alle bewoners van Leidsche Rijn: daar staat LRJG voor. LRJG biedt in 5 gezondheidscentra aan zo’n 50.000 mensen in de eerste plaats eerstelijns basiszorg, zoals huisartsenzorg en fysiotherapie, preventieve zorg en diagnostiek. Daarnaast biedt de organisatie een bijzonder zorgaanbod. LRJG hecht veel waarde aan gedegen wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. In nauwe samenwerking met de afdeling huisartsgeneeskunde, de onderzoeksgroepen en de divisieleiding van het Julius Centrum van het UMC Utrecht, de Hogeschool Utrecht en Fontys Hogeschool werkt LRJG aan continue verbetering van de onderzoeks- en onderwijsportefeuille. Binnen de academische werkplaatsen combineert LRJG zorg met wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en innovatie. Hier werken mensen uit de praktijk samen met academici aan kennisontwikkeling, -overdracht en innovaties op het gebied van actuele zorgvraagstukken. 

De organisatie wordt op dit moment aangestuurd door een tweehoofdige directie: een algemeen directeur-bestuurder en een medisch directeur-bestuurder. De algemeen directeur-bestuurder heeft haar vertrek aangekondigd per 1 juli 2024. De raad van toezicht bestaat uit drie leden. Naast contact met de raad van toezicht heeft de directie op regelmatige basis contact met het MT. Het MT bestaat uit 5 locatiemanagers, 1 manager fysiotherapie, een HR adviseur, een business controller. De algemeen directeur-bestuurder stuurt de locatiemanagers en het bedrijfsbureau aan (secretariaat, HR, Financiën & ICT, Communicatie en Facilitair). De medisch directeur stuurt de coördinatoren van de academische werkplaatsen aan en Kwaliteit en Veiligheid. Bij LRJG werken in totaal circa 140 bevlogen en betrokken medewerkers in een setting die weinig hiërarchie kent.

De opgave

De opgave voor de directie

 • De zorg in de gehele breedte kampt met een groot arbeidsmarkprobleem. Ook LRJG staat voor de uitdaging om mensen te behouden en nieuwe mensen aan te trekken en goed werkgeverschap op de agenda te houden. Focus op taakdifferentiatie en blijven opleiden van zorgprofessionals is cruciaal. Er ligt een sterke wens om niet meer met tijdelijk personeel te werken, een vast gezicht is van groot belang. Dat vraagt veel van de professionals in het primair proces: om hetzelfde te doen met minder mensen in plaats van veel tijdelijke inhuur.
 • Focus op innovatie, zowel sociaal als digitaal. Aandacht voor digitalisering is essentieel om onder andere de druk bij de professionals in het primair proces te verlichten. Ook vanuit het oogpunt dat de patiënt op andere wijze bereikt moet worden en meer eigen verantwoordelijkheid en regie draagt, is digitalisering straks niet meer weg te denken.
 • Aandacht voor de bedrijfsvoering. Ook de eerstelijnszorg moet financieel scherp aan de wind varen.
 • Groei organisatie: een belangrijke verandering de komende tijd voor LRJG is de bouw van een zesde gezondheidscentrum.
 • Verder vormgeven van de duale managementstructuur (een medisch inhoudelijk en een bedrijfsmatig manager) op iedere locatie.
 • Nauwe verbinding met de academische werkplaats behouden en verstevigen.
 • De verplaatsing van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn en ook naar de nulde lijn (preventie en welzijn) is een veelbelovende ontwikkeling. Het is van essentieel belang dat de algemeen directeur fungeert als de leidende kracht achter deze transformatie, waarbij hij/zij niet alleen aandacht heeft voor de bredere strategische visie, maar ook zorgt voor een gestroomlijnde integratie van deze veranderingen binnen de organisatie.

Profiel

Als nieuwe algemeen directeur-bestuurder van LRJG combineert u empathie en aandacht voor de medewerkers met een zakelijke en resultaatgerichte focus. U wekt daarnaast vertrouwen vanuit een verbindende houding. Vanuit een externe blik en door middel van intensieve samenwerkingsrelaties stuurt u de organisatie aan en zorgt u met een heldere aanpak voor doorontwikkeling van de organisatie. Dit vraagt om visie en executiekracht, zowel in- als extern. Samen met de medisch directeur-bestuurder en het MT draagt u de verantwoordelijkheid om na te denken over de nieuwe strategie die vanaf 2025 geïmplementeerd moet worden. Het is van belang om aandacht te hebben voor de veranderende context en waar hierop nodig in te spelen. Daarin bent u ondernemend en innovatief.  

Tevens worden de volgende eisen aan de bestuurder gesteld:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Brede ervaring op gebied van bedrijfsvoering in een (strategische) directie rol en gewend te acteren op bestuurlijk niveau (bijvoorbeeld vanuit een toezichtrol of andere bestuurlijke nevenfunctie).
 • Heeft ervaring in de zorg en aantoonbare affiniteit met/beeld van de academische eerstelijnszorg. Gevoel voor samenwerking en interactie met groepen autonome medische- en/of zorgprofessionals.
 • Heeft affiniteit met vastgoed/nieuwbouw.
 • Is gewend in een veranderende omgeving resultaten te boeken.
 • Heeft een visie op governance en ervaring met medezeggenschap.
 • Heeft een scherpe politieke antenne, kan goed omgaan met tegengestelde belangen. Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Manon Min, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op dinsdag 20 februari 2024.

Locatie: Utrecht
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 20-feb.-2024
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023