Leeuwendaal zoekt...

Lid College van Bestuur

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
full time
Leeuwendaal zoekt...

Lid College van Bestuur

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
full time

Over Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden

De Stichting OZHW voor PO en VO (hierna kortweg aangeduid als OZHW) omvat 14 basisscholen en acht scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht en Krimpenerwaard. OZHW is een relatief nieuwe organisatie die eind 2014 is ontstaan uit de fusie van de Stichting 3Primair en de Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden. OZHW is met 1054 medewerkers en in totaal 9130 leerlingen een belangrijke en toonaangevende instelling voor openbaar onderwijs in de regio. OZHW streeft er naar het beste onderwijs in de regio te verzorgen. De missie van OZHW luidt (samengevat); “Onze leerlingen voelen zich prettig en veilig op onze scholen en ontdekken waar hun talenten liggen.” Kernwaarden binnen OZHW zijn: respect, vertrouwen, transparant, betrokken en professioneel. De structuur van OZHW bestaat op hoofdlijn uit een tweehoofdig College van Bestuur (voorzitter en lid) die leiding geven aan de schooldirecteuren op de diverse locaties en vestigingen.


Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur en de directeuren worden ondersteund bij de uitoefening van hun taken en verantwoordelijkheden door het onderwijsstafbureau in Barendrecht. Binnen OZHW worden verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd. OZHW wil een lerende en innoverende onderwijsorganisatie zijn waarbij evaluatie en reflectie de basis vormen voor nieuwe aanpakken. Het strategisch beleidsplan “Eén bestuur, één leerlijn” dat richtinggevend is voor de periode 2016-2020 geeft nader vorm aan een belangrijke ambitie van de fusie; het zorg dragen voor een doorgaande ontwikkeling van leerlingen binnen het openbaar onderwijs.

De opdracht

Leeuwendaal zoekt voor OZHW een daadkrachtige bestuurder die bijdraagt aan de verdere positionering en doorontwikkeling van de scholengroep en de bijbehorende innovatie van het onderwijs zoals verwoord in het strategisch beleidsplan 2016-2020. Het College van Bestuur is op strategisch niveau verantwoordelijk voor de domeinen identiteit, onderwijskwaliteit, personeel en werkgeverschap, financiën en beheer, inclusief de verantwoordelijkheid voor huisvesting, ICT, communicatie en PR. Het College van Bestuur werkt volgens het principe van een collegiaal bestuur waarbij bij verschil van mening de voorzitter beslist. De taakverdeling binnen het CvB is gebaseerd op een portefeuilleverdeling met eerste en tweede verantwoordelijken. In de nieuwe samenstelling zullen de bestuurders in overleg de portefeuille verdeling verder vorm geven. Daarbij is er sprake van een algemene en brede gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van OZHW als geheel.

Het College van Bestuur werkt in een open en transparante sfeer zodat adequate wederzijdse vervanging, ook op portefeuilles, indien nodig mogelijk is.

De complementariteit binnen het College van Bestuur is van groot belang; een sterk samenwerkend vermogen is dan ook evident. Zowel voorzitter als lid van het College van Bestuur vervullen met verve de rol van boegbeeld en ambassadeur van OZHW. Het CvB zal het huidige beleid zoals verwoord in het Strategisch Beleidsplan 2016-2020, verder bestendigen en door ontwikkelen. We zoeken een Lid CvB dat zich aangesproken voelt door de huidige succesvolle koers, en deze verder volgt.


Belangrijke thema’s binnen deze koers zijn onder meer:

 • Verdere onderwijsvernieuwing waarbij de doorlopende verbondenheid tussen PO en VO een belangrijk vertrekpunt is.
 • Het primair proces van het onderwijs staat voor iedereen centraal.
 • Medewerkers, afdelingsmanagers en directeuren zijn ieder vanuit hun eigen rol en positie actief betrokken bij de doorontwikkeling van het onderwijs en de organisatie.
 • De kwaliteit van onderwijs in de meest brede zin van het woord neemt verder toe.
 • Een scherpe profilering van OZHW richting de diverse onderwijsverbanden en het verdere politieke, bestuurlijke en maatschappelijke veld.

Wat vraagt Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden van u?

De gezochte bestuurder is van nature een verbinder die gericht is op samenwerken. Hij/zij heeft een focus op kwaliteit en werkt resultaat gedreven. Daarnaast heeft hij een duidelijke visie op het openbaar onderwijs en weet die op een inspirerende manier uit te dragen.


Belangrijke vereisten zijn onder meer:

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Ruime ervaring in een integraal verantwoordelijke directie- of bestuurlijke functie binnen het onderwijs.
 • Ervaring met cultuurverandering en organisatie verandertrajecten.
 • Kennis van en ervaring met het aansturen van de diverse portefeuilles: onderwijs(ontwikkeling), financieel beleid, kwaliteitszorg en personeelsbeleid.
Als directeur of bestuurder herkent u zich in het volgende leiderschapsprofiel.
 • Inspirerend en uitdagend leiderschap.
 • Persoonlijk leiderschap.
 • Resultaatgerichtheid.
 • Continue verbetering op basis van samenhangend beleid voor schoolontwikkeling.
 • Transparantie.
 • Samenwerking.
Voor de gehele beschrijving van de functie-inhoud en functie-eisen, verwijzen we u naar het uitgebreide functieprofiel.

Arbeidsvoorwaarden

OZHW biedt een veelzijdige (full time) functie bij een unieke onderwijsorganisatie die een mooie ontwikkeling doormaakt. Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, inschaling conform cao VO schaal 16.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden.

Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Menu