Leeuwendaal zoekt...

Rector-bestuurder

Stedelijk Gymnasium Haarlem
Fulltime
Leeuwendaal zoekt...

Rector-bestuurder

Stedelijk Gymnasium Haarlem
Fulltime

Over het Stedelijk Gymnasium Haarlem

Het Stedelijk Gymnasium is een school met een lange en rijke geschiedenis, gehuisvest in monumentale panden in het hart van de stad. Het is ook een ambitieuze en vernieuwingsgezinde school, waar 855 leerlingen en 89 personeelsleden aan het werk zijn. Kenmerkend voor de school is de aandacht voor de leerling als individu, die naar voren komt in zowel de lessen als de begeleiding. Naast klassikaal onderwijs is er op het Stedelijk veel ruimte voor initiatieven van leerlingen en personeelsleden, bijvoorbeeld reizen en excursies, deelname aan olympiades, muziek en toneel. Bij sommige activiteiten zijn groepen leerlingen grotendeels verantwoordelijk voor het eindresultaat: Model United Nations en de Shell Eco Marathon zijn daar voorbeelden van.
Het Stedelijk Gymnasium is een moderne en bruisende school met een sfeer die door leerlingen en docenten als open en prettig wordt ervaren. De school kent een organisatiestructuur met een tweehoofdige schoolleiding en een staf met de twee jaar laag coördinatoren, het hoofd managementondersteuning en het hoofd ondersteunende diensten. Het Stedelijk Gymnasium maakt deel uit van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia, een stichting met zes scholen in Noord-Holland en Brabant.

De opdracht

Het Stedelijk Gymnasium Haarlem is een populaire school met zeer getalenteerde leerlingen en uitstekende resultaten. Niettemin blijft aandacht voor kwaliteit en onderwijsontwikkeling ook bij het Stedelijk Gymnasium van belang. Van de rector-bestuurder wordt verwacht dat hij/zij, samen met de conrector en het lerarencorps in Haarlem alsmede met de collega’s rector-bestuurders binnen de OSZG, de onderwijskundige ontwikkeling binnen de school verder vorm zal geven. Hierbij staat de individuele ontwikkeling van de leerling voorop, vanuit het streven naar constante verbetering en bij de school passende onderwijsinnovatie. De rector geeft leiding en sturing aan de onderwijs- en ondersteunende processen binnen de school. Hij draagt zorg voor de bedrijfsvoering op de school en profileert de school. Binnen de OSZG vormt de rector-bestuurder samen met de collega-rectoren het bevoegd gezag van de stichting en hij is verantwoordelijk voor het bestuur van de gehele stichting.

Wat biedt het Stedelijk Gymnasium Haarlem

  • Een bruisende en vooraanstaande school met een prettige en open sfeer, gehuisvest in een monumentaal pand in het hart van Haarlem.
  • Inschaling en rechtspositie conform CAO Voortgezet Onderwijs, salariëring conform schaal 15. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling van een jaar, na gebleken geschiktheid zal het dienstverband worden omgezet in een vast dienstverband.

Wat vraagt het Stedelijk Gymnasium Haarlem

De rector-bestuurder begrijpt, beschermt en koestert de gymnasiale traditie en draagt tegelijkertijd zorg voor gedragen en passende onderwijsinnovatie. Is sociaal intelligent, betrokken en empathisch en voelt zich thuis in een informele, vriendelijke sfeer van samenwerken waar docenten veel ruimte krijgen. De rector-bestuurder is tegelijkertijd een stevige gesprekspartner die duidelijkheid en kaders biedt. Hij is scherp en besluitvaardig, heeft ideeën en toont lef. Vervult met elan de boegbeeld functie, zowel intern als extern.
Belangrijke vereisten zijn onder meer:

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Ruime managementervaring binnen het onderwijs, beschikkend over een hart voor het onderwijs en oog voor de individuele ontwikkeling van leerlingen.
  • Aantoonbare bestuurlijke ervaring en kwaliteiten.
  • Duidelijke affiniteit met het gymnasiaal onderwijs.
  • Brede kennis van en ervaring met financiën, personeelsbeleid en onderwijskundige ontwikkelingen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van het Stedelijk Gymnasium.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.

Solliciteren

Reactietermijn is gesloten.

Menu