Leeuwendaal zoekt...

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

“Strategisch, mensgericht en van nature een verbinder en bruggenbouwer”
Gemeente Meppel
Meppel
Leeuwendaal zoekt...

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

“Strategisch, mensgericht en van nature een verbinder en bruggenbouwer”
Gemeente Meppel
Meppel

Over gemeente Meppel

De stad Meppel, het dorp Nijeveen en de diverse buurtschappen vormen de gemeente Meppel. Haar 33.000 inwoners maken de gemeente.
Meppel beschikt over een zeer hoog voorzieningenniveau, huisvest veel ondernemingen en biedt een prettig woonklimaat.
Gemeente Meppel zoekt de balans tussen aandacht voor de mens, voor de ontwikkeling van de gemeente, voor de economie en voor haar natuurlijke omgeving. Meppel ziet de ruimte om kansen te pakken en te creëren en ambitieus naar de toekomst te kijken. Hierin wil gemeente Meppel investeren. Dat doet Meppel met en voor hun bewoners en ondernemers én met de blik open naar de omgeving gericht.

Samengevat richt gemeente Meppel zich op de volgende doelstellingen:

 • Kwaliteitsversterking: zowel in het sociaal domein en in het samenspel met maatschappelijke partners, als bij de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.
 • (Door)ontwikkeling van en met de organisatie: hoe wordt de organisatie georganiseerd om als gemeente de komende jaren zelfstandig en goed te kunnen functioneren.
 • Opgave Centraal & Ruimte: de ambtelijke organisatie is in transitie naar een organisatie met een nog meer open en meedenkende houding. Een ambtelijke organisatie die opgavegericht werkt en die de ruimte zoekt om op creatieve wijze vragen op te lossen.
 • Vertegenwoordiging in de regio: Meppel hecht belang aan het continueren van de goede samenwerking met onder meer de provincie Drenthe en de regio Zwolle en kijkt naar mogelijkheden om deze samenwerking verder te intensiveren. Bestuurlijke inzet op de regio, vertegenwoordiging in de regionale netwerken maar ook kijken waar lobbyen kan werken.
Meer informatie over de organisatie vindt u in het uitgebreide functieprofiel en op de website van de gemeente Meppel.

Wat biedt gemeente Meppel?

 • Een boeiende functie waarbij u als Gemeentesecretaris/Algemeen directeur het boegbeeld van de organisatie bent én van de verandering. U krijgt daarbij verantwoordelijkheid, vrijheid en ruimte om u te blijven ontwikkelen.
 • Werken voor gemeente Meppel is werken in een levendige binnenstad met een historisch karakter en een mooi buitengebied met agrarische bedrijvigheid. Er is altijd wat te doen en voor ieder wat wils. Werken voor gemeente Meppel is werken met Meppelers: we gaan het doen en we doen het op onze eigen wijze.
 • Bij deze functie hoort het maximale bruto maandsalaris van € 7.215,00 (schaal 15) op basis van een 36-urige werkweek. Het aanvangssalaris wordt vastgesteld aan de hand van opleiding en ervaring. Natuurlijk biedt Meppel het uitstekende arbeidsvoorwaardenpakket van de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor gemeenten.

Wat vraagt gemeente Meppel?

De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur die wij voor Meppel zoeken is een boegbeeld van de ambtelijke organisatie, u verbindt zich zichtbaar met de gemeenschap en u heeft voeling met de gemeente, de inwoners en de cultuur.
In de gemeentelijke organisatie vervult u als Gemeentesecretaris/Algemeen directeur een sterke (strategische) spilfunctie tussen het College en de ambtelijke organisatie. De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie (medewerkers) en geeft leiding aan een managementteam (MT) van drie afdelingsmanagers.
Als Gemeentesecretaris bent u eindverantwoordelijk voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie en het management. U bent WOR bestuurder en u heeft een essentiële rol in het bevorderen van de externe samenwerking wanneer het gaat om het bouwen en onderhouden van een (regionaal en landelijk) relatienetwerk op bestuurlijk- en ambtelijk niveau.
Belangrijke vereisten daarvoor zijn onder meer:
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Meerjarige strategische managementervaring met (cultuur)veranderingsprocessen in een bestuurlijk complexe omgeving. Bij voorkeur (deels) binnen de gemeentelijke overheid of semi-overheid.
 • Meerjarige ervaring met en een visie op bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.
 • Meerjarige ervaring met het formuleren van doelen en het behalen van deze doelen om de resultaten waar te maken.
 • Ervaring met het ontwikkelen van lange termijn visies en uitbouwen van bestaande visies.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de organisatie, bezoek de site van de gemeente Meppel.
Voor meer informatie over de functie en de gewenste eigenschappen van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, downloadt u hier het uitgebreide functieprofiel..
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Nienke de Jongh via telefoonnummer (088) 00 868 00. Zij begeleidt namens Leeuwendaal de gemeente Meppel in deze procedure.

Solliciteren?

De reactietermijn is gesloten.

Een assessment kan onderdeel uit maken van de procedure. Er worden referenties ingewonnen en een integriteitsonderzoek uitgevoerd.

Menu