Leeuwendaal zoekt...

Directeur-Bestuurder

Cohaesie Zorg B.V.
Spijkenisse
Leeuwendaal zoekt...

Directeur-Bestuurder

Cohaesie Zorg B.V.
Spijkenisse

Over Cohaesie

Uw zorg, is onze zorg. Cohaesie Zorg b.v. is de werkmaatschappij van de Coöperatie Regionale Organisatie van Huisartsen Rijnmond Zuid U.A. (Cohaesie U.A.). Dit is een jonge zorggroep van huisartsen in de regio Rijnmond. Binnen de, bij de coöperatie aangesloten praktijken zijn circa 85 huisartsen werkzaam. Cohaesie U.A. behartigt de belangen van haar leden en creëert in samenwerking met diverse partijen de voorwaarden voor het kunnen bieden van kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg. Die partijen zijn onder meer de in de regio werkzame eerstelijns zorgaanbieders, de regionale ziekenhuizen en lokale overheden.

Cohaesie Zorg b.v. heeft als missie het ondersteunen en ontwikkelen van de eerstelijns gezondheidszorg binnen het werkgebied. Dit gebeurt vanuit drie aandachtsgebieden, waarbij de huisarts optimaal ondersteund wordt bij:

 1. Zorg voor patiënten met een chronische aandoening.
 2. De invulling van de regierol van de huisarts in de multidisciplinaire zorg en het zorgdomein.
 3. Het optimaliseren van de praktijkvoering.
Voor Cohaesie is goede zorg geen vanzelfsprekendheid. Zij voert haar missie uit door het bevorderen van de kwaliteit, veiligheid en efficiency in de zorgverlening, het stimuleren van zorginnovatie, het optimaal organiseren van de (keten)zorg en door het opzetten van specifieke projecten die de verdere ontwikkeling van de eerstelijnszorg ondersteunen en stimuleren.

De organisatie van Cohaesie Zorg bestaat uit elf medewerkers. De zorgprogramma’s worden uitgevoerd door de aangesloten huisartsen in samenwerking met andere onderaannemers. Cohaesie Zorg koopt de zorg in en heeft een ondersteunende rol op bijvoorbeeld kennis en structuur richting de huisartsen. Cohaesie Zorg b.v. kent sinds 2016 een Raad van Toezicht en volgt voor de besturing van haar organisatie de Governancecode Zorg. De bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht. De coöperatie Cohaesie U.A. wordt vertegenwoordigd door een bestuur dat eindverantwoordelijk is en mede bepalend in de strategie en beleidsbepaling.

De opdracht

De nieuwe bestuurder krijgt de opdracht om de samenwerking met en de dienstverlening aan de huisartsen te intensiveren en waar mogelijk uit te breiden naar een facilitair bedrijf. Je bent in samenwerking met het bestuur het boegbeeld van Cohaesie Zorg b.v. en verantwoordelijk voor de positionering van Cohaesie Zorg b.v. zowel naar binnen als naar buiten. Dit vraagt een zichtbare bestuurder die actief de verbinding zoekt met de huisartsen, bij hen de vraag ophaalt of zelf voorstellen doet. Als bestuurder geef je pro-actief en resultaatgericht met de organisatie invulling aan de uitvoering van deze punten. Het aantoonbaar maken en laten ervaren van de meerwaarde van Cohaesie Zorg is jouw primaire taak. Daarnaast zorgt de bestuurder ervoor dat de organisatie mee gaat in alle ontwikkelingen en de kansen pakt die er zijn voor de eerste lijn. De bestuurder is in staat de markt verder te benutten en uit te breiden, in nauwe samenwerking met bestuur, huisartsen en andere partijen en partners wat kan leiden tot nieuwe diensten en producten.

Wat vraagt Cohaesie?

Belangrijke vereisten zijn onder meer:
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring in een integraal verantwoordelijke management of directiepositie bij voorkeur in een organisatie van professionals.
 • Veranderingskracht en innovatief vermogen.
 • Kennis van - en ervaring met strategisch beleid en managementvraagstukken.
 • Aantoonbare ervaring en affiniteit met de (eerstelijns) zorg.
 • Uitstekende competenties als bestuurder.
 • In staat om proactief in te spelen op de ontwikkelingen binnen de eerste lijn.
 • Een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen.
 • Aantoonbare ervaring met samenwerkingsverbanden.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijn sector en voldoen aan de regels vanuit de wet normering topinkomens (WNT).

Meer informatie

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure, er worden referenties ingewonnen en er wordt een pre-employment/integriteitsonderzoek gedaan.

Menu